Ympäristökokemus-haasteen voitto Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioon

Esri Finlandin järjestämä haaste innosti lukiolaisia keräämään kokemuksia ympäristöstä kartalle


17. marraskuuta 2021

Esri Finland järjesti lokakuussa suomalaisille GIS for Schools -ohjelmaan liittyneille lukioille Ympäristökokemus-haasteen, jonka tarkoituksena oli tukea geomedian opetusta ja kasvattaa opiskelijoiden geomediavalmiuksia tulevia opintoja varten. Haasteessa lukiolaisten tehtävänä oli kerätä kartalle erilaisia tunteita herättäviä julkisia ympäristöjä, visualisoida kartat sekä luoda kerätystä aineistosta tarinakarttaesitys. 

Ympäristökokemus-haasteeseen ilmoittautui mukaan kaikkiaan 19 lukiota eri puolilta Suomea, joista 10 osallistui lokakuun aikana aineiston keräämiseen. Julkiseksi jaettuja tarinakarttoja toimitettiin Esri Finlandille yhteensä 5 kpl neljästä eri lukiosta. Esri Finlandin raati perehtyi toimitettuihin tarinakarttoihin ja antoi niistä kaikista palautetta. Raati valitsi antamansa palautteen perusteella haasteen voittajaksi Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion. Onnittelut voittajalle!

Voit tutustua Ympäristökokemus-haasteen tarinakarttoihin ja niiden saamaan palautteeseen alta. 

Esri Finland kiittää kaikkia Ympäristökokemus-haasteeseen osallistuneita lukioita, opettajia ja opiskelijoita sekä toivottaa kaikille oikein hyvää kansainvälistä GIS-päivää!

Voittaja: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

GE6-kurssin opiskelijoiden yhteistyönä tekemä tarinakartta
Opettaja: Kalle Viherä

 • Tarinakartassa näkyy tutkimuksellinen ote, ja siitä löytyy kaikki tutkimuksen rakenteen osat.   
 • Ympäristökokemushavaintojen sijainteja on tutkimuksessa analysoitu, ja kerättyä aineistoa on visualisoitu kartoilla eri tavoin: Heat map -karttana, ominaisuustietojen mukaan ja sijainnin mukaan. 
 • Tarinakartassa kohteiden tarkempi esittely on jäsennelty eri kokemustyyppien mukaan. Havaintojen käsittelyssä näkyy analyyttinen ote. 
 • Havaintoja on tulkittu myös maantieteellisessä kontekstissa eli sijainnin perusteella. 
 • Kuvat ovat hyvälaatuisia ja antavat katsojalle hyvän käsityksen kohteesta. 
 • Yhteenveto tarinakartan lopussa antaa loppusilauksen erinomaiselle esitykselle. 
 • Tutkimuksellinen ote, sijaintien analysointi sekä tarinakartan selkeäksi tekevä jäsentely vakuuttivat Esri Finlandin raadin yksimielisesti.
Tutustu voittajatyöhön

Eurajoen lukio

GE4-kurssin opiskelijoiden yhteistyönä tekemä tarinakartta
Opettaja: Leena Gustafsson 

 • Tarinakartassa on hyödynnetty onnistuneesti Opastettu karttakierros –tarinakarttapohjaa. Kartta ja kuva kohteesta kulkevat käsi kädessä, jolloin kohde avautuu katsojalle helposti maantieteellisessä kontekstissa. Esitystä on helppo seurata.  
 • Tarinakarttaan valitut kuvat ovat hyvälaatuisia sekä tekstit napakoita ja kuvaavia.  
 • Tarinakartassa tuodaan esille monipuolisesti erilaisia kokemuksia ympäristöstä. 
 • Kokonaisuutena tarinakartta on informatiivinen, helposti seurattava ja erinomaisesti laadittu. 
Tutustu tarinakarttaan

Vammalan lukio

GE3-kurssin opiskelijoiden yhteistyönä tekemä tarinakartta
Opettaja: Timo Niemimaa

 • Tarinakartassa on käytetty sekä suurimittakaavaista karttaa Vammalan keskustasta että pienimittakaavaista karttaa Sastamalan alueesta. Kartat paikantavat kohteet, joita opiskelijat nostavat myöhemmin esille tekstin ja kuvien muodossa. Kohteiden ominaisuustiedot löytyvät ponnahdusikkunoista. Myös kohteiden visualisointia kartalla on muutettu. 
 • Kohteita on kerätty paljon, ja mukana on paljon eri tyylisiä kuvia ja tekstejä. Kuvaukset ovat selkeitä ja kuvat havainnollistavat kohteita.  
 • Tarinakartan avulla pääsee tutustumaan moniin Vammalan ja Sastamalan alueen kohteisiin.  
 • Tarinakarttatyökalun eri elementtejä on käytetty onnistuneesti (sekä pieniä että isoja kuvia).
Tutustu tarinakarttaan

Hyvinkään lukio

Kahden opiskelijan yksin tekemät tarinakartat
Opettaja: Sirpa Tarvainen

Tutustu tarinakarttaan, tekijä Otto Valtonen:

 • Esityksen ensimmäisessä kartassa kaikki kohteet on esitetty sijainnin mukaan, ja toisessa kartassa ne on visualisoitu ominaisuustiedon mukaan. Ponnahdusikkunoista löytyy kohteen nimi, kuvaus sekä valokuvia kohteesta.  
 • Esityksen kuvat ja tekstit havainnollistavat tarkemmin esiteltäviä kohteita hyvin. 

Tutustu tarinakarttaan, tekijä Riccardo Carnesella:

 • Esityksen alussa oleva kartta on kuvaava, sillä tekijälle merkityksellisimmät kohteet on visualisoitu sinisellä merkillä ja muut punaisella ominaisuustiedon mukaan. Kohteiden ponnahdusikkunoista löytyy valokuva kohteesta. 
 • Tekijälle merkityksellisimmät kohteet on esitelty tarinakartassa kuvien ja tekstien kera. Kuvat kohteista ovat kauniita ja tuovat hyvin ilmi paikallisen kauniin luonnon. 
 • Englanninkielisistä teksteistä välittyy luonnon ja ympäristöarvojen merkitys tarinakartan tekijälle.