Lapin hyvinvointialue kuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluidensa nykytilannetta ja tulevaisuuden skenaarioita Esrin paikkatietoalustan avulla

26. kesäkuuta 2024

Alkuperäinen artikkeli on Kuntien Tieran verkkosivulla: https://tiera.fi/artikkelit/tiera-paikkatietopalvelut-auttavat-kartoittamaan-lapin-sote-palveluja/

Missä lähin neuvola tai ikääntyneiden asumispalvelut? Mm. näihin kysymyksiin Lapin hyvinvointialueella löytyy vastaukset Kuntien Tieran tarjoamilla paikkatietoratkaisuilla, jotka perustuvat Esrin ArcGIS-paikkatietoalustaan. Visuaalinen esitystapa monipuolisine karttanäkymineen auttaa hahmottamaan laajojakin alueita ja niiden tilanteet nopeasti.

Lapin hyvinvointialueen pinta-ala on yli 100 000 neliökilometriä. On selvää, ettei kenenkään paikallistuntemus riitä kertomaan tarkasti, minkälaisia neuvolapalveluja tai vaikka ikääntyneiden asumispalveluja kymmenien tai jopa satojen kilometrien päästä löytyy. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon palveluilla on käyttäjiä nyt, kausittain ja tulevaisuudessa. Lapin hyvinvointialueella (Lapha) kysymyksiin on lähdetty hakemaan vastauksia ArcGIS-paikkatietoalustan avulla.

“Tieran kautta hankitun paikkatietopalvelun avulla voimme esittää havainnollisesti ja helposti omaksuttavassa karttamuodossa niin viranhaltijoille kuin poliittisille päättäjillekin, missä meillä on minkäkinlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tai paljonko asiakkaita on 30 tai 60 kilometrin säteellä niistä”, sanoo erityisasiantuntija Jenni Vanhala Lapin hyvinvointialueen strategisista palveluista.

Lapha on hankkinut Tieran valmiiksi kilpailuttaman paikkatietopalvelun, joka perustuu Esrin paikkatieto-ohjelmistoihin. ArcGIS-järjestelmään voidaan tuoda monipuolisesti tilastotietoa esimerkiksi väestörakenteesta, väestöennusteista ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeesta.

Tietoa hyvinvointialueella on toki ollut aiemminkin, mutta Excel-rivien tai PowerPoint-kalvojen sisäistäminen on hitaampaa kuin samojen tietojen näkeminen kartalla. Myös erilaiset taustatiedot syventävät dataa entisestään.

“Laphan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkoston nykytilanne on kartoitettu ja tulevaisuuden verkoston suunnittelutyö on meneillään. Paikkatietopalvelusta on ollut paljon apua sekä nykytilan kuvauksessa että palveluverkoston strategisessa suunnittelussa”, Vanhala sanoo.

Ohjelmisto auttaa hahmottamaan investointitarpeet

Lapin hyvinvointialueella paikkatietoalustan hyödyntämisestä innostuttiin kesäkuussa 2022 alkaneen vuoden kestävän pilottijakson aikana, vaikka resurssit ohjelmiston käyttöön olivat silloin vielä vähäiset. Pilotin aikana paikkatietoalustan karttapohjille vietiin perustiedot sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sijainneista. Varsinaisen hankintapäätöksen jälkeen, kesällä 2023, käyttöliittymän toiminnallisuudet ovat kehittyneet edelleen.

Vaikka ohjelmiston käyttö on vielä alkuvaiheessa, paikkatiedon hyödyntämiseen on Laphassa tunnistettu laajempaa mielenkiintoa. Mahdollisuuksia ArcGIS-alustan hyödyntämiseen nähdään paljon esimerkiksi hankintapalveluissa, turvallisuus- ja valmiuspalveluissa sekä logistiikkapalveluissa.

“Kiinteistö- ja tilapalvelujen kanssa olemmekin jo tehneet yhteistyötä. Karttatieto havainnollistaa, missä kaikki noin 600 Laphan erilaista toimitilaa sijaitsevat. Tieto on tärkeää, kun suunnittelemme tulevaisuuden toimintoja. Osa tiloista myös tullut käyttöikänsä päähän, joten tiedoilla on vaikutusta myös investointeihin. Toki paikallisesti kaikki tämä on ollut jo entuudestaan tilapalveluilla ja käyttäjillä tiedossa, mutta kokonaiskuva on puuttunut koko laajan alueen osalta”, Vanhala kiteyttää.

Erityisen mielenkiintoista sote-tilojen sijainti ja mahdolliset korjaustarpeet tai uudisrakentamisen suunnitteleminen on silloin, kun tietoon yhdistetään eri alueilla asuvan väestön ikärakenne sekä palveluiden tarve- ja saavutettavuustietoja.

“Tieto auttaa nostamaan eri asioita jatkovalmisteluun. Aiemmin ehkä kiinnitettiin huomioita enemmän palveluihin kuntien sisällä, nyt uudessa tilanteessa on ajateltava palveluverkostoa koko Lapin alueella. Lapin hyvinvointialuehan koostuu kaikkiaan 27 eri organisaatiosta ja muun muassa 21 kunnasta, joilla ennen oli sote-palveluiden järjestämisvelvollisuus. Nyt kuntarajojen ei enää pitäisi näkyä palveluverkostossa, sillä on vain yksi palveluiden järjestäjä”, Vanhala sanoo.

Looginen ja yksinkertainen käyttää

Jenni Vanhala on käyttänyt ArcGIS-ohjelmistoa vuoden alusta lukien. Käyttöönotto on ollut hänen mielestään mutkatonta, sillä ohjelmisto on looginen ja helppokäyttöinen. “Ja apua ja koulutusta saa tarvittaessa kädestä pitäen Tieran kautta, Vanhala täsmentää.”

Vanhala uskoo, että ohjelmisto taipuu tulevaisuudessa moneen Lapin hyvinvointialueella. Paikkatietoa ja karttanäkymiä voidaan mm. hyödyntää myös hyvinvointialueen verkkosivuilla esimerkiksi asukkaiden tiedottamiseen palveluista.

“Tämä on hyvä työväline kuvaamaan päättäjille, missä mitäkin palvelua on tarjolla, ja miten niitä kannattaisi kehittää asukkaat huomioiden. Tulevaisuudessa käyttö laajenee meillä todennäköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolellekin. Esimerkiksi turvallisuus- ja valmiuspalveluissa on ollut kiinnostusta järjestelmän mahdollisuuksiin.”

Tiesitkö:

Esrin ArcGIS-alusta tarjoaa monipuolisia työkaluja, jotka auttavat hyvinvointialueita niiden tavoitteissaan.

  • Tehokas resurssien hallinta: Optimoi resurssien sijoittelu ja käyttö, varmista palvelujen saatavuus ja minimoi kustannukset.
  • Tietoa ja ymmärrystä: Selkeitä visuaaliset näkymät tietoon, kartat ja analyysit tukevat tietoon perustuvaa päätöksentekoa.
  • Tarkkaa epidemioiden seurantaa: Tartuntatautien leviämisen reaaliaikainen seuranta ja hallinta.
  • Väestöanalyysit: Ymmärrä väestörakenne ja sen muutokset palvelutarpeiden ennakoinnissa.
  • Yhteistyö ja tiedon jakaminen: ArcGIS-alustalla tietoa voidaan jakaa turvallisesti eri toimijoiden välillä.
  • Tiedonkeruu ja ajantasaiset tilannekuvat: Kerää ja analysoi tietoa kentältä reaaliajassa ─ ajantasaiset tilannekuvat sekä toimistolla että liikkuvalla henkilöstöllä.
  • Kustannustehokkuus: Yhteiset toimintamallit sekä sujuva tiedonkulku tehostaa prosesseja ja vähennetään kustannuksia.