Skip to main content

Kuntien Tiera toimittaa Naantalille Tiera City -ratkaisun

Kuntien Tiera toimittaa Naantalille rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun Tiera Cityn


23. helmikuuta 2022

Kuntien Tiera ja Naantalin kaupunki ovat sopineet Tiera Cityn hankinnasta. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskeiset kaupunkisuunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Ratkaisu toimitetaan SaaS-mallisesti palveluna, ja sen teknologiatoimittaja on Esri Finland. 

Sopimus kattaa useita Tiera Cityn toiminnallisia osakokonaisuuksia, käyttöönottoprojektin, tiedonsiirrot nykyjärjestelmistä sekä koulutukset. Hankinnan myötä Naantali uudistaa teknisen toimialan järjestelmiään perusteellisesti ja luopuu vanhenevista ratkaisuista.

”Tietomallipohjainen maankäyttötietojen hallinta mahdollistaa Naantalille siirtymisen yhtenäiseen kaupunkimallipohjaiseen tiedonhallintaan, niin kaksi- kuin kolmiulotteisesti. Solmittu sopimus on luottamuksen osoitus Tieran ja Naantalin jatkuneelle yhteistyölle sekä vahvistaa sen, että Tieran pitkäjänteiset panostukset palveluiden kehittämiselle ovat oikean suuntaisia”, toteaa Tieran liiketoimintajohtaja Kai Pousi.

Järjestelmän käyttöönoton suunnittelu on alkanut, ja ensimmäinen osakokonaisuus on tavoitteena ottaa tuotantokäyttöön kesäkauden aikana. Ensimmäinen vaihe kattaa kaupunkimallin tietovaraston ja prosessiohjauksen, paikkatiedon hallinnan sekä kiinteistömuodostuksen kokonaisuudet.

Seuraavina ovat vuorossa vaiheittain mm. maankäytön suunnittelu, ajantasakaavat, maaomaisuuden ylläpito, infraomaisuuden hallinta, väestötiedot, palautepalvelu ja tonttienmyynti. Järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä vuoden 2023 alkupuolella.

Edelläkävijäkunnat esittivät Tieralle toiveen nykyaikaisesta maankäytön kokonaisjärjestelmästä. Naantalin kaupunki osallistui edelläkävijäkuntana ratkaisun määrittelyyn ja kilpailutuksen valmisteluun ja on ensimmäinen Tieran omistajakunta, joka ottaa Tiera Cityn käyttöön.

”Naantalin kaupungilla nykyään käytössä oleva paikkatietojärjestelmä on rakentunut vuosikymmenien aikana ja koostuu usean eri toimittajan ohjelmista ja järjestelmistä. Asetimme tavoitteeksemme toimintavarmuuden, prosessien tehostamisen ja yksinkertaistamisen sekä työn tehokkuuden parantamisen, kun aloimme selvittää uuden nykyaikaisen järjestelmän hankintaa. Lähdimme muutaman muun kunnan kanssa Tieran johtamaan lähtötilanteen, tavoitteiden ja vaihtoehtojen selvitystyöhön. Selvitystyön jälkeen osallistuimme myös Tieran järjestämään rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun kilpailuttamiseen. Teimme hankintapäätöksen vuoden 2021 lopussa. Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu. Henkilökunta odottaa motivoituneena ja innokkaana uuden järjestelmän saamista jokapäiväiseen käyttöön", kommentoi Naantalin kaupungin paikkatietoasiantuntija Juha Järvinen.

”Olemme iloisia siitä, että kunta-asiakkaiden on helppo hankkia Tieran kautta markkinoiden kattavin ratkaisu rakennetun ympäristön kokonaisuuteen. Ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön vaiheittain kunnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti. On hienoa, että Naantali päätti heti alusta ottaa ratkaisun koko laajuudessaan kunnan käyttöön. Ratkaisu mahdollistaa myös toimintamallien uudistamisen käyttöönoton yhteydessä, ja Esrin asiantuntijat ovat asiakkaiden tukena niin käyttöönoton eri vaiheissa kuin jatkuvan palvelun aikana”,  kertoo Esri Finlandin myyntijohtaja Antti Myllynen.

Lisätietoja:

Tiera City – rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu

Naantalin kaupunki, Juha Järvinen, paikkatietoasiantuntija, puh. 044 733 4642 

Kuntien Tiera, Vesa Raulos, kehityspäällikkö, puh. 040 544 6137, vesa.raulos@tiera.fi

Esri Finland, Antti Myllynen, myyntijohtaja, puh. 040 085 2100, antti.myllynen@esri.fi

 

Kuntien Tiera Oy  
Kuntien Tiera Oy on valtakunnallinen, kuntaorganisaatioiden omistama yhtiö ja kuntatoimijoiden ICT-kumppani, joka tarjoaa laadukkaita ja tuotteistettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja asiakkaiden sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Tieran omistaja-asiakkaina on 240 kuntaa, 55 kuntayhtymää, 45 kuntaomisteista osakeyhtiötä, 3 säätiötä ja Kuntaliitto.  
Lisätietoja: www.tiera.fi

Esri Finland Oy  
Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin asiantuntijoita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. 
Lisätietoja: www.esri.fi