Kauniita vaaleanpunaisia ruusuja

Kangasalan kaupungin 3D-kaupunkimalli rakentuu Esrin ArcGIS-ohjelmistolla

30.1.2024

Kangasalan kaupunki ottaa tuotantokäyttöön Esrin ArcGIS-ohjelmistolla rakennetun koko kaupungin kattavan 3D-kaupunkimallin. Kangasalan kaupunki on ensimmäinen Tampereen seudun kunta, joka hyödyntää näin laajasti digitaalista mallia todellisesta ympäristöstä sekä sen sisältämistä kohteista sijainti- ja ominaisuustietoineen.

Esrin ArcGIS-ohjelmistolla ylläpidettävä Kangasalan kaupungin 3D-kaupunkimalli rakentuu Maanmittauslaitoksen aineistojen, drooneilla kerättyjen kuva-aineistojen ja maastomittauksien pohjalta. 3D-kaupunkimalli, eli kaupungin digitaalinen kaksonen on mittatarkka virtuaalinen toisinto kaupungin ympäristöstä, toiminnasta ja muuttuvista tilanteista.

Tietorikas ja tarkasti koordinaatistossa oleva kaupunkitietomalli mahdollistaa monipuoliset analyysit kaupunkirakenteesta ja infrastruktuurista. Älykkään 3D-kaupunkimallin avulla voidaan tehdä erilaisia laskelmia ja visualisointeja, joita voidaan esimerkiksi hyödyntää täydennysrakentamisessa rakennusten varjojen ja jo olemassa olevien asuntojen näkymien tutkimisessa.

”Kaupunkimallia on tarkoitus hyödyntää aluksi visuaalisena taustakarttana esimerkiksi kaavojen havainnekuvissa, tonttimarkkinoinnissa ja erilaisten muiden suunnitelmien esittelymateriaaleissa”, kertoo Kangasalan kaupungin maanmittausinsinööri Simo Veijalainen kaupungin tiedotteessa.

Kangasalan kaupungin 3D-malli tarjoaa havainnollisen ja visuaalisen tavan esittää kaupunkiympäristöön liittyvää tietoa, mikä varmistaa jatkossa entistä paremman vuoropuhelun kaupunkilaisten, päättäjien sekä suunnittelijoiden kesken.

“Kangasalan kaupunki toimii esimerkkinä muille suomalaisille kaupungeille. Tapa, jolla se hyödyntää todellisesta ympäristöstä luotua ja luotettavat lähtötiedot sisältävää tarkkaa toisintoa suunnitteluun ja kehittämiseen innostaa varmasti muitakin kaupunkeja käyttämään valmiita Esrin ohjelmistoja apunaan. Kangasala on vahva toimija kaupunkitoimijoiden verkostossa, jonka kanssa yhteistyössä olemme kehittäneet ohjelmistoja suunnitteluprosessin tehostamiseen, päätöksenteon laadun varmistamiseen ja kaupungin kehittämisen kokonaisvaltaiseen hallintaan”, sanoo Esri Finlandin kuntaliiketoimintyksikön johtaja Antti Myllynen.

Tutustu Kangasalan kaupungin 3D-kaupunkimalliin:

Lue lisää: Kangasalan kaupunki ottaa käyttöön 3D-kaupunkimallin

Lisätietoja:
Maanmittausinsinööri Simo Veijalainen, Kangasalan kaupunki, paikkatieto, p. 044 481 3030, simo.veijalainen@kangasala.fi
Business Area Director, Local Goverment Antti Myllynen, Esri Finland Oy, p. 040 085 2100, antti.myllynen@esri.fi

Tule tapaamaan Esrin asiantuntijoita sekä Kangasalan kaupungin Simo Veijalaista Kuntien paikkatietoseminaariin

Esri Finland
Esri Finland Oy on paikkatietoratkaisujen asiantuntija ja maailman johtavan paikkatietoteknologiatoimittajan Esrin edustaja Suomessa. Yhtiön asiantuntijoilla on vankkaa osaamista ja heitä yhdistää intohimo tuoda paikkatietoteknologian mahdollisuudet suomalaisten organisaatioiden sekä näiden asiakkaiden arkeen.

Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakkaita kehittämään toimintaansa ja saamaan hyötyjä käyttämällä päätöksenteossaan paikkatietoa ja paikkatietoanalytiikkaa. Ratkaisut mahdollistavat ajantasaiset tilannenäkymät, turvallisen tietomallipohjaisen tiedonhallinnan sekä sujuvan yhteistyön eri sidosryhmien kesken. Kattavat tuki-, ylläpito-, koulutus- ja konsultointipalvelut ovat tarjolla sekä lokaalisti että globaalisti. Aineistot ja aineistotuotannon avulla teknologian hyödyt voidaan maksimoida. Yhtiö toteuttaa arvoa tuottavia ratkaisutoimituksia ja digiloikkia.

Esrin mittava tuotekehitys sekä maailmanlaajuisen verkoston asiantuntemus ja kokemus auttavat suomalaisia organisaatioita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta. Esri Finland on ruotsalaista OGRAFY Group-konsernia, jossa työskentelee yhteensä noin 200 paikkatiedon ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Lisätietoja: www.esri.fi