GTK:n Pohjatutkimukset-palvelu rakentamisen tukena

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Pohjatutkimukset-palvelu kokoaa tietoa rakentamisen suunnitteluun24. marraskuuta 2021

Pohjatutkimukset muodostavat merkittävän osan rakennushankkeen suunnittelukustannuksista. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on jo kymmenen vuoden ajan ottanut talteen ja jakanut sekä kuntien että muiden julkisten organisaatioiden pohjatutkimustietoja maksuttomasti ArcGIS-alustaan pohjautuvan Pohjatutkimukset-karttapalvelun kautta.

Rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään ennakolta rakennuspaikan pohjasuhteet. Selvitys tehdään pääsääntöisesti rakennuspaikalla tehtävällä pohjatutkimuksella, jossa tietoa kerätään eri menetelmin. Pohjatutkimuksien tavoitteena on selvittää rakennuspaikan maaperäolosuhteet, jotta aiotun rakennuksen tai muun rakenteen perustaminen ja tarvittavat pohjarakennustyöt voidaan suunnitella luotettavasti ja toteuttaa turvallisesti. Suomessa pohjatutkimuksia tekeviä yrityksiä on useita. Niissä alan ammattilaiset tuottavat pohjatutkimustietoa niin yksityisiin kuin julkisiin rakennushankkeisiin. Pohjatutkimustulosten säilytystapa ja tiedon uudelleen käyttö vaihtelee tilaajaorganisaatioiden käytännöistä riippuen. GTK:n pohjatutkimukset-palvelu on yksi tapa varmistaa pohjatutkimustiedon helppo uudelleen käyttö.

GTK on kartoittanut Suomen maaperää järjestelmällisesti jo vuosikymmenten ajan. Kartoitus on yltänyt pääsääntöisesti yhden metrin syvyyteen. Pohjatutkimukset täydentävät maaperäkarttatietoa tuomalla mukaan lisää syvyysulottuvuutta, etenkin rakentamisen kannalta haasteellisten savi- ja silttikerrostumien osalta. Laadukkaasti toteutetut pohjatutkimukset, huolelliset dokumentaatiot ja yhdenmukaisesti tallennetut pohjatutkimustiedot ovat hyvä lähtökohta uusille suunnitelmille. Suurin osa GTK:n pohjatutkimusrekisteriin tallennetuista tiedoista on peräisin Väyläviraston rakennus- ja saneeraushankkeista. 

GTK kehittää Pohjatutkimukset -palvelua ja etsii yhteistyökumppaneiksi uusia pohjatutkimustietoa tuottavia kuntia

GTK kehittää Pohjatutkimukset-palvelua ja tuo siihen uusia ominaisuuksia yhteistyössä julkisen sektorin rakennuttajien kanssa. Uusia tekeillä olevia palveluita ovat sulfaatti- ja korroosioanalyysitietokanta sekä kiviainesanalyysitietokanta. Kunnat teettävät maaperätutkimuksia kartoittaessaan rakentamiseen parhaiten soveltuvia alueita. Kaavoitustyön osana ja erilaisissa rakennushankkeissa tuotetaan arvokasta pohjatutkimustietoa, joka tallennettuna GTK:n Pohjatutkimukset-palveluun olisi myös muiden hyödynnettävissä. Tämän edistämiseksi GTK etsiikin yhteistyökumppaneikseen uusia pohjatutkimustietoa tuottavia kuntia.


Tutustu: Pohjatutkimukset-karttapalvelu

Lisätietoa 
Hilkka Kallio, Energia ja rakentamisen ratkaisut, hilkka.kallio@gtk.fi

Alkuperäinen uutinen julkaistu 21.10.2021 GTK:n verkkosivuilla: Pohjatutkimukset-palvelu kokoaa tietoa rakentamisen suunnitteluun