The Jack and Laura Dangermond Preserve

Esrin omistajilta merkittävä ympäristöteko


20. helmikuuta 2018

Esrin omistajat Jack ja Laura Dangermond ovat mahdollistaneet ympäristöllisesti tärkeän laajan maa-alueen hankkimisen Kaliforniasta Point Conceptionin alueelta suojelu- ja tutkimustarkoituksiin myöntämällä maailmanlaajuisesti toimivalle The Nature Conservancy -organisaatiolle merkittävän lahjoituksen.

The Nature Conservancy perustaa lahjoituksen avulla hankitulle koskemattomalle rannikkoalueelle luonnonsuojelualueen, joka kantaa nimeä The Jack and Laura Dangermond Preserve.  Noin sadan neliökilometrin laajuinen luonnontilainen alue käsittää noin 13 km yhtenäistä rannikkoaluetta, suojeltuja merialueita sekä elintärkeitä ekologisia käytäviä, mikä tekee siitä ainutlaatuisen elinympäristön monille lajeille sekä erinomaisen kohteen opetukselle ja tieteelliselle tutkimukselle.

”Jack ja Laura Dangermondin lahjoitus saa aikaan muutosta”, sanoo Michael Bell, Director of Marine and Coastal Program, The Nature Conservancy California. “Olisi ollut muutoin mahdotonta turvata ja suojella pysyvästi tätä ekologisesti tärkeää palaa Kaliforniasta. Dangermondien esimerkki on jo inspiroinut muita lahjoittajia ympäri Kaliforniaa tukemaan tämän ainutlaatuisen luonnonalueen säilyttämistä.”

Dangermondit ovat jo aiemmin hankkineet puita ja puistoalueita kotikaupungilleen Redlandsille sekä lahjoittaneet paikkatieto-ohjelmistoja peruskouluihin niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin Afrikassa. Vuonna 2016 Dangermondit allekirjoittivat Bill ja Melinda Gatesin sekä Warren Buffettin laatiman Giving Pledge -sitoumuksen, jossa he sitoutuivat käyttämään pääomaansa paikkatietoteknologian kehittämisen jatkamiseen sekä vaikuttamaan seuraavilla tavoilla: 1. tarjoamalla ohjelmistoja, koulutusta ja teknistä apua tukemaan ympäristönsuojelua, humanitaarista toimintaa sekä STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) -opetusta (erityisesti maantieteen opetusta), 2. hankkimaan maata luonnonsuojelualueiksi ja puistoiksi sekä 3. avustamaan paikallista yhteisöä.

”En tiedä toista luonnonsuojeluun keskittynyttä organisaatiota, jolla olisi vastaavaa asiantuntemusta kuin The Nature Conservancy -organisaatiolla”, sanoo Jack Dangermond, Esrin pääjohtaja ja toinen perustajista. ”Tällä organisaatiolla on syvällinen ymmärrys sellaisen maa-alueen hankkimisesta ja hallinnoimisesta, joka on täynnä historiaa ja ekologista arvoa. Odotamme mielenkiinnolla tieteellistä tutkimustyötä, joka mahdollistuu tämän hankinnan myötä.”

The Jack and Laura Dangermond Preserve kartalla

Lue alkuperäinen tiedote