Skip to Content

Esri Young Scholar 2016 -palkinto Suomeen

Esri Young Scholar 2016 -palkinto Suomeen


2. kesäkuuta 2016

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Aapeli Leminen Itä-Suomen yliopistosta on valittu vuoden 2016 Esri Young Scholars -palkinnon saajaksi Suomesta. Lemisen kilpailutyö perustui hänen yhteiskuntamaantieteen pro gradu –tutkielmaansa, jossa  hän hyödynsi potilas- ja paikkatietojärjestelmiä sekä kehitti geospatiaalista mallinnusta tutkiessaan kakkostyypin diabetespotilaiden omaseurannan kustannussäästövaikutuksia Pohjois-Karjalassa.

Esrin kansainvälinen Young Scholars -ohjelma antaa tunnustusta paikkatietoa opiskeleville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat esimerkillisesti hyödyntäneet paikkatietoa harjoitustyössään tai tutkielmassaan. Ohjelmassa palkitaan kustakin maasta yksi opiskelija, joka saa palkinnoksi matkan San Diegoon Kaliforniaan Esrin kansainväliseen käyttäjäkonferenssiin ja pääsee esittelemään työnsä tapahtumassa. Kesäkuun lopussa järjestettävään konferenssiin osallistuu yli 15.000 paikkatiedon ammattilaista eri puolilta maailmaa.

Leminen valittiin palkinnon saajaksi kolmen suomalaisen hakemuksen joukosta. Muut ohjelmaan hakeneet olivat Anna-Maria Virkkala ja Laura Kauria Helsingin yliopistosta. Kaikki kilpailutyöt olivat laadukkaita ja mielenkiintoisia. Voittajatyön tärkeimpänä valintaperusteena oli työn suurta yleisöä kiinnostava yleishyödyllinen aihe. 

Tutustu voittajatyöhön:

Aapeli Leminen, Department of Geographical and Historical Studies, University of Eastern Finland, Joensuu: "Modeling of patient travel costs and effects of self-care system on type 2 diabetes follow-up in North Karelia, Finland” [PDF]

Muut ehdokkaat:

Anna-Maria Virkkala, Department of Geosciences and Geography, University of Helsinki: ”Topsoil geochemistry and its controlling factors in a changing tundra environment” [PDF]

Esri Finland onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia ohjelmaan hakeneita!