Esri ja Digita yhdistävät osaamisensa IoT-ratkaisuissa

Esrin paikkatietoratkaisujen avulla Digitan IoT-verkon keräämä data voidaan tuoda osaksi asiakkaan operatiivista toimintaa.

Esri ja Digita yhdistävät osaamisensa IoT-ratkaisuissa


Paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland Oy ja digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja Digita Oy yhdistävät osaamisensa vesihuollon ja sähkönjakelun IoT-ratkaisuissa. Digitalla on tarjota koko maan kattava LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT-verkko, joka mahdollistaa kattavan ja kustannustehokkaan tiedonkeruun infrastruktuurista. Esrin paikkatietoratkaisujen avulla Digitan IoT-verkon keräämä data voidaan tuoda osaksi asiakkaan operatiivista toimintaa.

Digitan ja Esrin toisiaan täydentävä teknologiatarjoama mahdollistaa entistä ketterämmän tavan kerätä ja analysoida tietoa yrityksen eri toiminnoista. Kustannustehokas tiedonkeruu täydennettynä paikkatietojärjestelmän analytiikkakyvykkyyksillä muuntaa sensoriverkosta tuleva data liiketoimintatiedoksi antaa aivan uuden pohjan päätöksenteolle.

”Digitalla on jo kymmeniä vesihuollon ja sähkönjakelun asiakkaita eri puolilla Suomea. Digitan LoRaWAN-verkko mahdollistaa erilaisen tiedon keräämisen kustannustehokkaasti ja helposti maantieteellisesti laajalle hajautuneesta perusinfrasta”, kertoo Digitan IoT-liiketoiminnan johtaja Ari Kuukka. Digitan IoT-verkko kattaa 99 prosenttia Suomesta ja tarjoaa 96 prosentin väestöpeiton sisäpeiton osalta.

”Asiakkaamme arvostavat LoRa-verkkotekniikan vähäistä virrankulutusta, eli pitkää akun kestoa ja hyvää kuuluvuutta haastavissakin olosuhteissa. Yhteistä kaikille IoT-verkon käyttöönottaneille on halu kerätä enemmän tietoa kuin mitä aikaisemmin on ollut käytettävissä ja ennen kaikkea reaaliaikaisesti. Tällä tiedolla mahdollistetaan paremmat palvelut ja kustannussäästöt”, kiteyttää Kuukka IoT:n edut.

”Kokemuksemme mukaan verkkoyhtiöissä menestymistä vauhdittaa verkko-omaisuudesta saatava kattava ja reaaliaikainen tilannekuva. Yhdistämällä Digitan IoT-verkon datan meidän ratkaisuihimme, asiakas saa luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa, johon liiketoimintapäätöksiä tehtäessä voi tukeutua”, kiteyttää Esri Finlandin toimitusjohtaja Laura Valojärvi.

”Digita-yhteistyömme tavoitteena on tarjota etenkin vesihuolto- ja sähkönjakeluyhtiöille ratkaisu, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää ja ohjata. Avullamme yhtiöt löytävät konkreettisia keinoja verkkonsa luotettavuuden ja palvelutasojen parantamiseen. Ratkaisumme myötä yhtiöt säästävät, kun verkon rakennus-, ylläpito- ja korjaustyöt voidaan kohdistaa oikea-aikaisesti ja töitä voidaan tehdä resurssiviisaasti”, kertoo Esri Finlandin teknologiajohtaja Ilkka Suojanen yhteistyön hyödyistä.

Median yhteydenotot ja lisätiedot:
Esri Finland Oy

toimitusjohtaja Laura Valojärvi, puh. 050 357 4675, laura.valojarvi@esri.fi ja
teknologiajohtaja Ilkka Suojanen, puh. 040 703 2009, ilkka.suojanen@esri.fi

Digita Oy
johtaja, IoT-palvelut, Ari Kuukka, puh. 040 149 7942, ari.kuukka@digita.fi

Lisätietoja IoT-ratkaisuista löytyy Esrin ja Digitan verkkosivuilta.

Esri Finland Oy
Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS -paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Yritykset ja julkishallinto laajalti ympäri maailmaa luottavat Esrin tuotteisiin ja tuottavat niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Suomessa Esrillä työskentelee 55 ammattilaista, joita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on ainutlaatuinen ArcGIS-teknologian tuntemus ja kokemus paikkatiedon hyödyntämisestä monilla eri toimialoilla. www.esri.fi

Digita Oy
Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa.
www.digita.fi