Skip to Content

Esri Finlandin ja Alvan yhteistyö vauhdittaa vesihuoltolaitoksien verkosto-omaisuuden digitalisointia

Esri Finland ja Alva: Rakennamme tulevaisuuden vesihuoltoa paikkatietoratkaisuja hyödyntäen


30. elokuuta 2022

Maailman johtava paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland Oy ja vesi- ja energiapalvelujen valtakunnallinen edelläkävijä Alva-yhtiöt Oy tiivistävät yhteistyötään vesihuollon toimialalla. Yhteistyön myötä vesihuoltolaitoksille on tarjolla ratkaisuja ja osaamista verkosto-omaisuuden ja toiminnan digitalisointiin. Nopeasti käyttöönotettavat ratkaisut parantavat vesihuoltolaitoksien toimintavarmuutta, kustannustehokkuutta sekä asiakastyytyväisyyttä.

Älykkäiden vesihuoltoratkaisuiden rakentaminen on ollut Esri Finlandin toimintasuunnitelmassa jo useamman vuoden: ”Tiedämme, että paikkatieto on avain vesihuollon verkosto-omaisuuden tehokkaaseen hallintaan. Esrin ja Alvan yhteistyöllä vesihuoltolaitokset pystyvät vastaamaan vesihuollon käynnissä olevaan digimurrokseen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisukokonaisuutemme tarjoaa helpon tavan luoda digitaalinen omaisuusrekisteri. Sen avulla laitokset saavat ajantasaisen näkymän verkostosta ja pystyvät tekemään entistä parempia tietoon pohjautuvia päätöksiä. Tietoon pohjautuvalla johtamisella on merkittävät kustannustehokkuusvaikutukset kaikkeen toimintaan vesihuoltolaitoksilla.”, tiivistää Esri Finlandin liiketoimintajohtaja Ilkka Suojanen.

Vesihuoltolaitosten tulevaisuus kytkeytyy vahvasti digitalisaatioon, toiminnasta saatavaan tietoon ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Tämän onnistumisessa strategiat ja nykyaikaiset tietojärjestelmät ovat keskeisiä työkaluja. ”Alvan ja Esrin yhteistyö mahdollistaa eri kokoisten laitosten digitalisoitumisen matalalla kynnyksellä ja saamaan omaisuustiedon tehokkaaseen käyttöön”, kertoo Alvan palveluhallintapäällikkö Sanna-Kaisa Palola.

“Vesihuoltoyhdistyksen selvitys osoittaa, että Suomen vesihuollon investointitarpeet kasvavat entisestään. Pelkkä vesijohto- ja viemäriverkoston ikä ei riitä osoittamaan sitä, missä järjestyksessä verkostojen uudistamista tulisi tehdä. Tämä ymmärrys voidaan tuottaa verkostosta saatavasta datasta. Toimijat tarvitsevat entistä parempaa ja ajantasaisempaa tietoa verkoston nykytilasta, riskeistä ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Alvan asiantuntijaosaamisen ja Esrin ratkaisujen avulla verkoston tiedot saadaan muunnettua digitaaliseen muotoon, jolloin ne ovat käytettävissä ajantasaisesti sekä toimistolla että kentällä. Kun tieto on käytettävissä ja sitä hallitaan digitaalisesti, voidaan verkoston ylläpidossa ja uudistamisessa saavuttaa selkeitä kustannussäästöjä, parantaa suunnittelun ja rakentamisen tehokkuutta, sujuvoittaa saneerausten aikataulutusta ja tehostaa ylläpitoprosesseja”, jatkaa Ilkka Suojanen.

”Digitalisaatio ja digitaalisessa muodossa olevat verkostotiedot antavat vesihuoltoyhtiöille keinoja tuottavuuden, oikea-aikaisten investointien ja tehokkuuden parantamiseen sekä asiakasarvon kehittämiseen. Haluamme, että näiden nykyaikaisten ratkaisujen suomat mahdollisuudet eivät ole vain isojen vesilaitosten etuoikeus. Siksi yhdistimme osaamisemme Esrin kanssa, jotta voimme rakentaa vesihuollon tulevaisuuden ratkaisuja myös pienemmille laitoksille ja osuuskunnille”, sanoo Sanna-Kaisa Palola.

Median yhteydenotot ja lisätiedot:

Esri Finland Oy
Liiketoimintajohtaja Ilkka Suojanen, puh. 040 703 2009, ilkka.suojanen@esri.fi

Alva-yhtiöt Oy
Palveluhallintapäällikkö Sanna-Kaisa Palola, puh. 040 167 6664, sanna-kaisa.palola@alva.fi

Lisätietoja vesihuollon ratkaisuista löytyy Esri Finlandin ja Alvan verkkosivuilta.

Esri Finland Oy
Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS -paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. ArcGIS tarjoaa samassa paketissa kaiken, mitä tarvitaan verkoston elinkaaren hallintaan. Yritykset ja julkishallinto laajalti ympäri maailmaa luottavat Esrin tuotteisiin ja tuottavat niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Suomessa Esrillä työskentelee noin 50 ammattilaista, joita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on ainutlaatuinen ArcGIS-teknologian tuntemus ja kokemus paikkatiedon hyödyntämisestä monilla eri toimialoilla. esri.fi

Alva-yhtiöt Oy

Alva-yhtiöiden vastuulla ovat kaikille tärkeät elämisen peruspilarit: vesi, lämpö ja sähkö. Teemme työtä yhdessä asiakkaidemme kanssa energiatehokkaiden ja vihreiden valintojen sekä vastuullisen omaisuudenhallinnan puolesta. Olemme näkemyksellinen ja tulevaisuuteen katsova kumppani, joka saa asiakkaansa menestymään. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Konsernissa työskentelee noin 244 ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2021 oli 220 miljoonaa euroa. Alva-yhtiöt Oy:n omistaa Jyväskylän kaupunki. alva.fi