Esri Finlandin dmCity-ohjelmistoratkaisulle on myönnetty Avainlippu

Esri Finlandin dmCity-ohjelmistoratkaisulle on myönnetty Avainlippu

31. lokakuuta 2022

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Esri Finlandin dmCity-ohjelmistoratkaisulle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Innovatiivinen dmCity-kokonaisratkaisu on kehitetty suomalaisille kunnille maankäytön suunnitteluun ja rakennetun ympäristön toiminnanohjaukseen sekä tietojen hallintaan.


dmCity on Esri Finland Oy:n kehittämä tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kokonaisratkaisu kestävän kunta- ja kaupunkiympäristön luomiseen. Pilvipohjainen dmCity-kokonaisratkaisu yhdistää rakennetun ympäristön prosessit, tehtävät ja tiedonhallinnan hyödyntäen paikkatieto- ja tiedonhallintateknologioiden parhaita kyvykkyyksiä. Suomalainen innovaatio tarjoaa kunnille ajantasaisen tilannekuvan rakentamisen ja maankäytön prosesseihin ja hankkeisiin koko elinkaaren ajan. Hankehallinnan kokonaisuus sisältää välineet hankkeiden reaaliaikaiseen seurantaan, hallintaan ja ohjaamiseen.

Ratkaisu mahdollistaa tiedon yhteiskäyttöisyyden ja luotettavuuden, sillä kukin tieto luodaan ja tallennetaan tietomallipohjaisena vain kerran yhtenäiseen tietovarastoon. Älykäs tiedonhallinta varmistaa, että prosessit keskustelevat keskenään ja kaikilla asianosaisilla on pääsy tarvitsemaansa ajantasaiseen tietoon. Prosessiohjaus ja sen työnkulut ohjaavat ammattilaisten työtä ja auttaa heitä suoriutumaan tehtävistä tehokkaasti. Edistyksellisen teknologian lisäksi ratkaisu uudistaa ja yhtenäistää toimintamallit. dmCity-ratkaisulla kunta hallitsee maankäyttöään kokonaisvaltaisesti aina suunnittelusta rakennetun ympäristön ylläpitoon asti.

Esri voitti dmCity-kokonaisratkaisullaan Kuntien Tieran järjestämän kilpailutuksen maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuudesta. Järjestelmä tarjoaa ratkaisun niin pienen kuin suuren kunnan tarpeisiin, ja sen toiminnallisuutta on helppo laajentaa tarpeiden kasvaessa.

”Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja työllistää Suomessa. On hienoa nähdä, että Suomesta löytyy Esri Finlandin kaltaisia yrityksiä ja osaamista, joiden avulla voidaan tehdä dmCity-ohjelmistoratkaisun kaltaisia merkittäviä innovaatioita ja näin edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia”, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

”Esri Finlandin tavoitteena on kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Olemme tehneet erittäin merkittävän tuotekehitysinvestoinnin puhtaasti suomalaisella työllä. Uskomme, että Avainlippu-merkki tuo entistä paremmin esille sen, että ratkaisumme on kehitetty Suomessa vastaamaan nimenomaisesti suomalaisten kuntien tunnistettuja tarpeita”, kertoo Esri Finlandin kuntayksikön liiketoimintajohtaja Antti Myllynen.

”Arvostamme suuresti Avainlippu-merkkiä ja sitä, mitä se edustaa. dmCity-kokonaisratkaisun saama Avainlippu on kunniaosoitus tekemäämme työtä kohtaan ja olemme siitä ylpeitä. Aiomme Avainlipulla tuoda yhä vahvemmin esiin suomalaisen työmme merkitystä ja sen korkeaa laatua”, sanoo Myllynen.

Lisätietoja:

Esri Finland Oy, Antti Myllynen, liiketoimintajohtaja, 0400 852 100, antti.myllynen@esri.fi
Suomalaisen Työn Liitto, Tero Lausala, toimitusjohtaja, 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi

dmCity on markkinoiden ainoa tietomallipohjainen prosessiohjattu maankäytön kokonaisratkaisu, joka yhdistää johtavan paikkatietoalustan ja älykkään tiedonhallinnan. dmCityllä hallitaan, ohjataan ja seurataan maankäytön eri prosesseja hankkeiden koko elinkaaren ajan. Tekemisen keskiössä on älykäs 3D-kaupunkimalli. Tietomallipohjainen prosessiohjattu maankäytön kokonaisratkaisu yhdistää Esrin ArcGIS-paikkatietoteknologian sekä M-Filesin älykkään tiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen. www.dmcity.fi

dmCityn innovatiivinen teknologia mahdollistaa toiminnan muutoksen, prosessien yhtenäistämisen ja toimijoiden välisen sujuvan yhteistyön.  

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin asiantuntijoita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentaminen on Esri Finlandille sydämen asia. Yrityksen tavoitteena on auttaa suomalaisia kuntia ja kaupunkeja kehittymään älykkäämmiksi, aidosti osallistaviksi sekä entistä paremmiksi paikoiksi asua ja yrittää. www.esri.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi