Esri Finlandilta paikkatiedon asiantuntijapalvelut Metsähallitukselle

Esri Finland Oy voitti Metsähallituksen järjestämän ICT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestely -kilpailutuksen osa-alueen "Paikkatiedon asiantuntijapalvelut suljetulle lähdekoodille".


12. lokakuuta 2022

Strategian toimeenpanon osana Metsähallituksessa on muodostettu yhteinen näkemys digitaalisuuden tavoitetilasta, ns. digiagenda. Digitaalisuus leikkaa läpi koko Metsähallituksen toiminnan ja tarjoaa välineitä toiminnan kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden sekä uusien innovatiivisten palveluiden luomiseen. Tavoitetilaan vaadittavat kyvykkyydet ja niihin tähtäävät kehitysohjelmat on määritelty digiagendassa.

11.5.2022 Metsähallitus julkaisi tarjouspyynnön (MH 10044/2021) ICT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestely -kilpailutuksesta. Puitejärjestely jakautuu yhdeksään osa-alueeseen, joista jokaiselle kilpailutettiin toimittajat erikseen. Valittujen toimittajien kanssa tehdään puitesopimukset.

Esri Finland osallistui ”Paikkatiedon asiantuntijapalvelut suljetulle lähdekoodille” -osa-alueeseen ja voitti sen. Esri Finland sai laadusta täydet pisteet ja oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjoaja. Laadun painoarvo oli 60 %. Hankinnan sopimuskausi on 48 kuukautta ja sen optiona on maksimissaan 24 kuukauden asiakaskohtainen toimeksianto sopimuskauden päättymisen jälkeen. Sopimuskauden arvioitu laajuus on 3.9 M€.

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut paikkatietoarkkitehtuurin ja integraatioiden suunnitteluun sekä toteutukseen, paikkatietojärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen, toteutus ja ylläpito sekä paikkatietoaineistoihin liittyvät analyysi- ja muut asiantuntijapalvelut.

”Esri Finland oli mukana Metsähallituksen ICT-asiantuntijapuitejärjestelyn kilpailutusprosessissa. Asiantuntijoillamme on laaja osaaminen ja mittava kokemus projekteista, joissa on suunniteltu ja toteutettu asiakasorganisaatioille vaativia toimintamallit sekä tietojärjestelmät uudistavia kokonaisuuksia. Uskon, että pystymme laadukkaalla työllämme ja monipuolisilla tuotteillamme tukemaan Metsähallitusta heidän strategiastansa johdetun kattavan digiagendan toteuttamisessa”, toteaa Esri Finlandin valtionhallinnon liiketoimintayksikön johtaja Tiina Kuokkanen.

Lisätietoja:
Tiina Kuokkanen, Esri Finland Oy, puh. 050 543 8788, tiina.kuokkanen@esri.fi

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria Suomen valtion omistamia maa- ja vesialueita. Metsähallituksella on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä ja se tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Lisätietoja www.metsa.fi

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin asiantuntijoita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentaminen on Esri Finlandille sydämen asia. Lisätietoja www.esri.fi