Esri Finlandille ISO 14001 -ympäristösertifikaatti

Esri Finlandille ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena toiminnasta kestävän kehityksen hyväksi

17. syyskuuta 2018

Esri Finlandille on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena panostuksestamme kestävän kehityksen puolesta.  ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen standardi, joka auttaa parantamaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta organisaatioissa. Saamamme sertifikaatti todistaa, että ympäristöjärjestelmämme täyttää kaikki ISO 14001:2015 -standardin asettamat vaatimukset.

Konserninlaajuinen ympäristöjärjestelmä

Esri Finland Oy kuuluu ruotsalaiseen S-GROUP -konserniin, jonka muita yhtiöitä ovat Esri Sverige AB ja S-GROUP Solutions AB. Konsernimme noudattaa yhtenäistä ympäristöpolitiikkaa, ja elokuussa 2018 sertifioitu ympäristöjärjestelmä on käytössä kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Sertifioinnin suoritti Svensk Certifiering Norden AB, joka on yksi Ruotsin suurimmista sertifiointiyrityksistä. S-GROUPille myönnetty sertifikaatti kattaa kaikki konsernin tarjoamat paikkatietoratkaisut, -tuotteet ja palvelut.

Esri Finlandin ja koko S-GROUP -konsernin toiminnassa ympäristövastuullisuus näkyy toiminnan laadun seuraamisena ja jatkuvana kehittämisenä, ja panostamme voimakkaasti henkilöstömme ympäristötietoisuuden kasvattamiseen. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tuote- ja palvelutoimituksistamme syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti.

Ympäristöpolitiikka näkyy toiminnassamme

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti me Esri Finlandissa pyrimme estämään ja vähentämään negatiivisia ympäristövaikutuksia paitsi omalla sisäisellä toiminnallamme, myös keskustelemalla asiakkaittemme kanssa ja tukemalla heitä heidän omien kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamisessa. Olemme vuoden 2018 alusta lähtien järjestäneet asiakkaillemme maksuttomia vastuullisuustyöpajoja, joiden tavoitteena on oppia yhdessä asiakkaiden kanssa, miten paikkatiedon avulla kestävän kehityksen toteutumista voidaan edistää.

Ympäristöpolitiikkamme ohjaa henkilöstöämme tekemään kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä valintoja kaikessa toiminnassamme. Yksittäisiä esimerkkejä keinoistamme edesauttaa vihreämpää jalanjälkeä ovat henkilöstöllemme järjestettävät käytöstä poistuneiden tietokoneiden ja muiden laitteiden huutokaupat, henkilökunnan toimistolla järjestämät kirpputorit sekä osallistuminen erilaisiin esimerkiksi työmatkaliikuntaa tukeviin haasteisiin.

”Kestävä kehitys on yksi S-GROUPin strategisista tavoitteista. Ympäristöjärjestelmän luominen ja sen noudattaminen kaikissa konserniyhtiöissä vahvistaa tämän tavoitteen saavuttamista”, toteaa Esri Finlandin Solutions & Consulting -yksikön johtaja Tiina Kuokkanen. ”Yksin toimiessa meidän vaikuttamismahdollisuutemme ovat kuitenkin rajalliset, ja siksi haluamme tukea myös asiakkaidemme vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumista ja edistää näin kestävää kehitystä laajemminkin. Uskon, että voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa löytää paljon erilaisia tapoja edistää kestävää kehitystä paikkatiedon keinoin. Tämä onkin keskeinen syy, miksi lanseerasimme vuoden alusta veloituksettomat vastuullisuustyöpajat, joita aiomme jatkaa myös tulevaisuudessa”, kertoo Kuokkanen. “Esimerkiksi Itämeren suojelukomissio HELCOMin kanssa järjestämämme työpaja poiki Esri Finlandin ja HELCOM-sihteeristön solmiman sopimuksen vuoden jatkuvasta pro bono -yhteistyöstä HELCOMIN paikkatietopalveluiden kehittämiseksi”, Kuokkanen iloitsee.

Lisätietoja: 
Ympäristöjärjestelmä: Elina Mauno, Director, Finance and Culture, elina.mauno@esri.fi, puh. 040 5868 812
Vastuullisuustyöpajat: Tiina Kuokkanen, Director, Solutions & Consulting, tiina.kuokkanen@esri.fi, puh. 050 543 8788

Lue lisää vastuullisuudestamme