Esri Finland uudistaa organisaatiotaan

Entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli tukee asiakkaiden toiminnan kehitystä


25. maaliskuuta 2022

Uudistamme Esri Finlandissa organisaatiotamme ja kehitämme toimintaamme. Uudistuksen lähtökohtana on eri toimialojen tarve toimintatapojen, ratkaisujen ja osaamisen kehittämiseen. Digitalisaatio ja tiedolla johtamisen mahdollisuudet ovat nousseet lukuisten suomalaisten organisaatioiden strategiaan ja toiminnan keskiöön. Entistä asiakaslähtöisemmällä toimintamallilla pystymme tuottamaan tehokkaammin asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluja ja tuomaan uutuuksia suomalaisille asiakkaillemme kiihtyvässä tahdissa toimialoittain suunnattuna.

”Asiakaslähtöisyys edellyttää meiltä asiakkaidemme tarpeiden perusteellista ymmärrystä ja tämän tiedon hyödyntämistä toiminnassamme niin, että yhteistyömme tiivistyy ja hyödyt ovat heti nähtävissä”, kiteyttää toimitusjohtaja Laura Valojärvi.

Esrin teknologian käyttöönotto on nopeaa ja hyödyntäminen muuttaa parhaimmillaan asiakkaiden toimintatapoja. Pysyvämmät tiimit asiakkaan ja Esrin välillä tehostavat asiakkaan muutoksen läpivientiä sekä takaavat toiminnan jatkuvan kehittämisen.

1.4.2022 toiminnot jakautuvat toimialakohtaisiin vastuualueisiin ja tiimeihin. Kuntaliiketoiminnasta vastaa Antti Myllynen, verkkoliiketoiminnasta Ilkka Suojanen ja valtionhallinnon toimialueesta sekä kaupallisista organisaatioista vastaa Tiina Kuokkanen. Organisaatiomuutos ei vaikututa asiakasyhteyshenkilöihin, vaan tutut asiakkuusvastaavat säilyvät ennallaan.

Uusi asiakkuusyksikkö vastaa tuki- ja koulutuspalveluista sekä asiakaskanavien ja -viestinnän kehittämisestä vastuuhenkilönään Saija Kosonen.

Kerromme mielellämme lisää asiasta seuraavissa tapaamisissa kanssanne.

Lisätiedot:

Laura Valojärvi, CEO, puh. 050 357 4675, laura.valojarvi@esri.fi