Esri Finland ja Helsingin yliopiston maantieteen laitos

Esri Finland toteutti korkeakouluyhteistyönä ArcGIS Online työelämässä -kurssin

Esri Finland toteutti korkeakouluyhteistyönä ArcGIS Online työelämässä -kurssin


Esri Finland tukee paikkatiedon hyödyntämistä suomalaisten korkeakoulujen opetuksessa ja tutkimuksessa.  Avasimme syyslukukauden 2020 toteuttamalla ArcGIS Online työelämässä -kurssin yhteistyössä Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen kanssa. Osallistumisoikeus 26.8.−1.9.2020 toteutettuun kurssiin oli geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINETin jäsenyliopistojen opiskelijoilla. Vaikka lukukausi ei kaikissa yliopistoissa vielä ollut alkanutkaan, ilmoittautui kurssille mukaan yli 40 opiskelijaa mm. Helsingin, Turun sekä Oulun yliopistoista. 

Kurssilla opiskelijat tutustuivat ArcGIS-paikkatietoalustan perusteisiin ja pilvipohjaiseen ArcGIS Online -ratkaisuun. Kurssin tavoitteena oli lisätä osallistujien osaamista mm. karttojen ja web-sovellusten luomisessa sekä laajentaa ymmärrystä tiedon jakamisen ja yhteistyön tekemisen mahdollisuuksista. 

Opintokokonaisuus toteutettiin verkossa, ja se koostui luennoista, itsenäisistä harjoituksista, tukitapaamisista sekä oppimista edistävistä materiaaleista. Opiskelijoiden palaute kurssista on positiivista, ja monet toivoivat lisää vastaavanlaisia toteutuksia. Kurssin toteutuksesta vastasi Esri Finlandin Erja Huuskonen, joka on geoinformatiikan diplomi-insinööri.

Lisätietoja: oppilaitosyhteistyövastaava Riikka Jantunen, puh. 040 058 8568, riikka.jantunen@esri.fi

Esri Finland Oy

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS -paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä.

Yritykset ja julkishallinto laajalti ympäri maailmaa luottavat Esrin tuotteisiin ja tuottavat niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi.

Suomessa Esrillä työskentelee 55 ammattilaista, joita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on ainutlaatuinen ArcGIS-teknologian tuntemus ja kokemus paikkatiedon hyödyntämisestä monilla eri toimialoilla.

Lisätietoja: esri.fi