Esri Finland toimittaa Järvenpään kaupungin Kuntien Tieralta hankkiman rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun

Järvenpään kaupunki on valinnut rakennetun ympäristön kokonaisratkaisuksi Tiera Cityn. Pilvipohjainen Tiera City on kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää keskeiset kaupunkisuunnittelun toiminnot ja niiden tiedonhallinnan yhden kokonaisuuden alle. Ratkaisun teknologiatoimittaja on Esri Finland.


29. elokuuta 2022

Keskeisiä rakennetun ympäristön prosesseja ja toimintoja ohjataan Tiera City -kokonaisratkaisuissa toiminnanohjauksella, joka parantaa tehokkuutta, ohjaa toimintaa ja parantaa läpinäkyvyyttä. Tietomallipohjainen maankäyttötietojen hallinta mahdollistaa siirtymisen tietosiiloista ja -saarekkeista yhtenäiseen kaupunkimallipohjaiseen tiedonhallintaan, niin kaksi- kuin kolmiulotteisesti. Tiera City integroituu lisäksi keskeisiin kansallisiin tietovarantoihin ja rekistereihin ja on integroitavissa kaupungin muihin operatiivisiin tietojärjestelmiin, kuten päätöksenteon ja asianhallinnan sekä taloushallinnon järjestelmiin. Modulaarinen kokonaisuus mahdollistaa tarvittaessa myös vaiheittaisen käyttöönoton. 

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankinta-asiaa on Järvenpään kaupungilla valmistellut eri toimintojen edustajat. Kaupungin tekemä hankinta koostuu toiminnallisista kokonaisuuksista: ydin-, perus- ja lisätoiminnoista. Ratkaisu perustuu Esrin ArcGIS-teknologialle, joka ei sisältynyt kilpailutukseen. Järvenpään kaupunki voi käyttää tähän jo olemassa olevaa koko konsernin kattavaa kuntalisenssiä.

Hankinnan 48 kuukaudelle laskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on Järvenpään kaupungille 992 000 euroa. Kokonaiskustannukset sisältävät datakonversiot, käyttöönotot, koulutukset sekä integraatiot Järvenpään kaupungin taloushallintajärjestelmään sekä Kaupunkikehityksen käytössä olevaan Lupapiste-palveluun. Hankinnan kokonaiskustannuksiin sisältyvät myös projektissa erillistyönä toteutettavat integraatiot muihin tarvittaviin kaupungin järjestelmiin, esimerkiksi asianhallintajärjestelmään (CaseM), digiarkistoon ja tietoaltaaseen. 

Järvenpään kaupungin ICT-menot eivät kasva hankinnan vuoksi, sillä uusi järjestelmä mahdollistaa sellaisten työvaiheiden automatisoinnin, mitä nykyisellään tehdään manuaalisesti. Uuden järjestelmän käyttöönoton johdosta vähintään yksi eläköitymisen vuoksi tyhjilleen jäävä vakanssi voidaan jättää täyttämättä. Säästyneen palkkakulun avulla katetaan uuden ja vanhan järjestelmän vuosikustannuksen erotus.

Olemme iloisia, että Esri Finland on Tiera Cityn teknologiatoimittajan mukana rakentamassa suomalaisten kaupunkien tulevaisuutta. Kuntien kiinnostus Tiera City -kokonaisratkaisua kohtaan osoittaa kokonaisuuden vahvan kilpailukyvyn julkisen sektorin prosessien uudistajana. Järvenpään kaupunki on meille tärkeä ja tuttu asiakkuus jo aiemmilta vuosilta, ja aloitamme Tiera Cityn -toimittamisen innostuneena,” kommentoi Antti Myllynen, Director, Esri Finland Oy.

Lisätietoja:

Esri Finland Oy  

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin asiantuntijoita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. 

Lisätietoja: www.esri.fi