Skip to main content

Esri mukana Climate University Solutions.Now -kurssilla

Esri Finland on mukana Climate Universityn Solutions.now -kurssilla projektitoimeksiantajana. Climate University on yhdentoista yliopiston ja korkeakoulun yhteistyöhanke, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen innovaatiorahasto Sitra.

Climate University -hankkeessa korkeakouluopettajat jakavat osaamista ja luovat monialaista kestävyyskysymysten oppimateriaalia korkeakoulujen yhteiseen käyttöön. Eri korkeakouluasteiden ja -alojen sekä työelämän yhteistyöllä haetaan uusia avauksia moniulotteisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi. Hankkeen myötä korkeakouluopiskelijat pystyvät sisällyttämään ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen teemoja laajemmin tutkintoonsa.

Solutions.now -verkkokurssi on osa Climate University -yhteistyötä ja siihen osallistuu maisteritason opiskelijoita eri aloilta Helsingin yliopistosta, Turun AMK:sta, Metropoliasta ja Lahden AMK:sta. Kurssin opiskelijat jakautuvat monialaisiin tiimeihin, joissa he ratkaisevat yhden yrityksen todellisen toimeksiannon. Tavoitteena on, että opiskelijat hyödyntävät aiempia kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen opintojaan toimeksiantoa ratkaistaessa. 

Esri Finlandin toimeksiannossa opiskelijat selvittävät sitä, miten paikkatieto ja ArcGIS paikkatietoalusta auttavat eri organisaatioita kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Työssä opiskelijat

1. Selvittävät julkisista lähteistä valitsemansa organisaation kestävyystavoitteet, mitä kestävyyden standardeja organisaatio käyttää ja mitä indikaattoreita organisaatiossa seurataan.

2. Ideoivat miten ArcGIS teknologia (esim. Operations dashboard) voi auttaa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa.

Solutions.now -verkkokurssin ajankohta on 13.1. - 6.3.2020. Esri Finland tarjoaa opiskelijoille monenlaista tukea mm. opastamalla ArcGIS-tuotteiden käyttöä, jakamalla osaamista ja tietoa sekä ohjaamalla projektityön toteutusta.   

Lisätietoja: Riikka Jantunen, oppilaistosvastaava, Esri Finland Oy, Puh. 040 058 8568, riikka.jantunen (@) esri.fi.