Skip to Content

Esri Finland on valittu Senaatti-kiinteistöjen verkostojenhallintajärjestelmän toimittajaksi

21. joulukuuta 2022

Esri Finland Oy voitti Senaatti-kiinteistöjen järjestämän verkostojenhallintajärjestelmän kilpailutuksen. Hankinnan kohteena on verkostojenhallintajärjestelmä lämpö-, sähkö-, tele- ja vesiverkostojen fyysisen rakenteen ja ominaisuustietojen ylläpitoon.


Verkostojenhallintajärjestelmähankinta sisältää seuraavat osa-alueet: verkostojenhallintajärjestelmä turvallisuusluokka IV (TL IV) tiedoille, verkostojenhallintajärjestelmä asennettuna Senaatin omaan konesaliin, käyttöönottoprojekti, verkostotietojen migraatio vanhasta järjestelmästä, järjestelmän ylläpito, tuki ja asiantuntijapalvelut. Hankinnan optiona on TL III –tasoiseen konesaliin asennettava toinen verkostojenhallintajärjestelmä.  

Senaatti-kiinteistön verkostojenhallintajärjestelmän toimittaminen jatkaa Esri Finland korkean turvallisuustason mukaisten toimitusten sarjaa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme mukana rakentamassa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta. Kilpailutuksen voitto on osoitus vankasta osaamisestamme ja kyvyistämme toimia julkisen sektorin toimijoiden luotettavana kumppanina”, kertoo Esri Finlandin valtionhallinnon liiketoimintayksikön johtaja Tiina Kuokkanen.

Lisätietoja:

Tiina Kuokkanen, Esri Finland Oy, puh. 050 543 8788, tiina.kuokkanen@esri.fi

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka tuottaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Senaatti-kiinteistöt luo asiakkaidensa kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaa niiden ylläpidosta. Senaatti-kiinteistöt tarjoaa parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä sitä työtä, joka tekee tästä maasta maailman toimivimman ja turvallisimman. Senaatti-kiinteistöt kehittää valtion kiinteistövarallisuutta ja pitää huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Lisätietoja www.senaatti.fi

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Esrin asiantuntijoita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentaminen on Esri Finlandille sydämen asia. Lisätietoja www.esri.fi