Esri Finland ja Underground City yhdistävät osaamisensa vesihuollon ratkaisuissa

Esrin paikkatietoratkaisujen ja Underground Cityn tutkimustyökalujen sekä analysointipalvelujen avulla voidaan vesihuolto-omaisuutta hallita entistä tehokkaammin ja tuoda ajantasaista tietoa osaksi vesihuoltolaitoksien ja -osuuskuntien operatiivista toimintaa.


19. lokakuuta 2021

Paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland Oy ja viemäriverkostojen tutkimisen ja kunnossapidon ratkaisujen tarjoaja Underground City Oy yhdistävät osaamisensa vesihuollon ratkaisuissa. Underground Cityn viemäriverkoston seulontatyökalut ja analysointipalvelut sekä -ohjelmistot mahdollistavat verkostojen kattavan ja kustannustehokkaan kunnon mittaamiseen ja automaattisen tulkinnan. Esrin paikkatietoratkaisujen avulla Underground Cityn keräämä ja analysoima data voidaan tuoda tehokkaasti osaksi vesihuoltolaitoksien ja -osuuskuntien operatiivista toimintaa.

Underground Cityn ja Esrin toisiaan täydentävä teknologiatarjoama mahdollistavat entistä ketterämmän tavan kerätä ja analysoida tietoa verkko-omaisuudesta sekä hallinnoida sitä resurssiviisaasti. Kustannustehokas seulontatutkimus täydennettynä paikkatietojärjestelmän analytiikkakyvykkyyksillä ja niiden avulla verkko-omaisuudesta saatava data antavat aivan uuden pohjan päätöksenteolle sekä oikea-aikaisille kunnossapitotoimille.

”Underground Cityn työkalut ja vahva analysointi osaaminen mahdollistavat verkkotiedon keräämisen ja omaisuuden kunnon reaaliaikaisen seuraamisen kustannustehokkaasti sekä helposti”, kertoo Underground Cityn hallituksen puheenjohtaja Sakari Kuikka.

”Samalla kun UC seulontatutkimuksen avulla tulevat vesihuoltolain 15 §:n mukaiset vaatimukset täytettyä, saadaan myös arvokasta ajantasaista tietoa viemäriverkosto-omaisuuden kunnosta ja toiminnallisuudesta. Näiden tietojen perusteella voidaan antaa perusteltuja suosituksia oikea- aikaisista kunnossapito-, huolto- tai korjaustoimenpiteistä”, jatkaa Kuikka UC työkalujen eduista.

“Vesilaitokset painivat Suomessa vesihuoltoverkoston korjausvelan kanssa. Verkoston kunnostaminen ja siihen liittyvät investoinnit edellyttävät ymmärrystä verkoston nykytilasta, riskeistä ja tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Esrin ratkaisuilla verkoston tiedot saadaan digitaaliseen muotoon, jolloin niiden käsittely onnistuu ajantasaisesti sekä toimistolla että kentällä. Underground Cityn verkostojen seulonnan tiedot päivittävät verkoston digitaalista tilannekuvaa ja näin edesauttavat vesilaitosten päätösten tekoa”, kiteyttää Esri Finlandin toimitusjohtaja Laura Valojärvi.  

”Yhdessä Underground Cityn kanssa tuomme vesihuoltolaitoksien ja –osuuskuntien operatiiviseen ja strategiseen toimintaan kustannustehokkaat ja nykyaikaiset ratkaisut, jotka tarjoavat välineitä verkoston analysointiin ja kunnostamiseen. Avullamme vesihuoltolaitokset voivat kohdistaa verkon rakennus-, ylläpito- ja korjaustyöt oikea-aikaisesti ja tehdä töitä resurssiviisaasti”, kertoo Esri Finlandin teknologiajohtaja Ilkka Suojanen yhteistyön hyödyistä.


Median yhteydenotot ja lisätiedot:

Esri Finland Oy
toimitusjohtaja Laura Valojärvi, puh. 050 357 4675, laura.valojarvi@esri.fi ja
teknologiajohtaja Ilkka Suojanen, puh. 040 703 2009, ilkka.suojanen@esri.fi

Underground City Oy
Hallituksen puheenjohtaja Sakari Kuikka, puh. 040 0583284, sakari.kuikka@ugc.fi

Lisätietoja vesihuollon ratkaisuista löytyy Esri finlandin ja Underground Cityn verkkosivuilta.

 

Esri Finland Oy
Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS -paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. Yritykset ja julkishallinto laajalti ympäri maailmaa luottavat Esrin tuotteisiin ja tuottavat niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Suomessa Esrillä työskentelee noin 50 ammattilaista, joita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on ainutlaatuinen ArcGIS-teknologian tuntemus ja kokemus paikkatiedon hyödyntämisestä monilla eri toimialoilla.
esri.fi

Underground City Oy
Underground City on 2016 perustettu suomalainen viemärihuollon digitalisaatioon keskittyvä yritys. Omistajilla on yli 40 vuoden kokemus viemäriverkostojen tutkimisesta ja kunnossapidosta.

ugc.fi