Esri Enterprise Agreement -sopimus tukee Geologian tutkimuskeskus GTK:ta sen pyrkimyksissä edistää kestävää ja hiilineutraalia maailmaa

22.1.2024

Kansainvälisesti arvostettu geotieteiden soveltamisen huippuosaaja Geologian tutkimuskeskus GTK ja Esri Finland ovat allekirjoittaneet Esri Enterprise Agreement (EA) -sopimuksen vuosille 2024–2028. Sopimuksen myötä GTK saa laajat oikeudet Esrin ArcGIS-ohjelmistoihin.

Geotieteellisen tutkimuksen huippuosaajana GTK tuottaa, kokoaa ja hyödyntää geotieteellistä tietoa, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. GTK:n tuottamat tieteelliset tulokset ja innovaatiot vauhdittavat siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan sekä lisäävät erityisesti elinkeinoelämän kehittämiseen tähtäävää tutkimuslaitosten, yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.  

Vuonna 2022 GTK käynnisti Geotiedon kehittämisohjelman, joka koostuu mm. toiminnan kehittämisestä, tietovarannon päivittämisestä sekä geotietojärjestelmän uudistamisesta. Laajaa kehittämisohjelmaa toteutetaan GTK:n omien asiantuntijoiden lisäksi Hanselin kilpailuttamalla monitoimittajamallilla, jossa Esri Finland tarjoaa asiantuntemusta erityisesti ArcGIS-paikkatietojärjestelmän ratkaisuihin liittyen.   

Esrin paikkatieto-ohjelmistot ja ArcGIS-alustaa hyödyntävät erilaiset räätälöidyt ratkaisut ovat toimineet GTK:n asiantuntijoiden tärkeinä työvälineinä jo 1990-luvun alusta alkaen. Geotiedon kehittämisohjelman myötä organisaatiossa toteutettavassa teknologiatransformaatiossa otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja toimintatapoja. GTK:n geotietojärjestelmä on kokonaisuus, joka hyödyntää eri tekniikoiden ja lähestymistapojen vahvuuksia samanaikaisesti. Joustava ja skaalautuva ratkaisu hyödyntää sekä pilvipalvelun tarjoamia etuja että paikallisen infrastruktuurin tarjoamaa hallittavuutta. Nyt solmittu Esri Enterprise Agreement -sopimus mahdollistaa ArcGIS-ohjelmistojen laajan hyödyntämisen osana uudistuvaa geotietojärjestelmää.  

”EA-sopimus on kustannustehokas tapa saada käyttöön pilvi-, palvelin ja työasemakäyttöön tarkoitettuja ArcGIS-ohjelmistoja ja -sovelluksia. Kiinteähintaisen sopimuksen myötä Geologian tutkimuskeskus GTK voi joustavasti, lähes rajoituksetta hyödyntää lisenssejä niin nykyisissä kuin uusissa käyttökohteissa. Tuotanto-ympäristön lisäksi niitä voi käyttää eri käyttökohteissa myös testi- ja kehitysympäristöissä”, sanoo Esri Finlandin asiakkuusjohtaja Markus Marila.  

”Arvostamme pitkäaikaista yhteistyötämme Geologian tutkimuskeskus GTK:n kanssa, jonka aikana olemme saaneet olla mukana maan luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja ympäristön tilan seurantaan tehtävässä työssä. Hienoja onnistumisia on monia, joista viimeisimpänä maastotyöskentelyyn ja kenttätehtäviin tarkoitetun ArcGIS Field Maps -mobiilisovelluksen kehittäminen kallioperätiedonkeruuseen. Olemme iloisia GTK:n kanssa solmimastamme EA-sopimuksesta, jonka myötä nopeasti ja sujuvasti käyttöönotettavat modernit ArcGIS-ohjelmistot ovat entistä joustavammin heidän käytettävissään.  Tulemme varmasti näkemään GTK:n vaikuttavuuden yhteiskunnassamme kasvavan erityisesti, kun geotieteellistä tietoa integroidaan fyysisestä ympäristöstä luotaviin virtuaalisiin malleihin eli digitaalisiin kaksosiin ja kun tekoälyn tarjoamat monet mahdollisuudet realisoituvat”, kertoo Esri Finlandin toimitusjohtaja Laura Valojärvi.  

”Geologian tutkimuskeskus on hyödyntänyt toiminnassaan Esrin ArcGIS-ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluita yli 30 vuoden ajan. Niillä on tärkeä rooli GTK:n geotietovarannon hyödyntämisessä, hallinnassa ja jakelussa. Nyt solmittu EA-sopimus edistää GTK:ssa käynnissä olevan laajan Geotiedon kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista tuomalla GTK.n asiantuntijoiden käyttöön modernin ja kattavan paikkatieto-ohjelmistokokonaisuuden tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. GTK:n asiantuntijoille tutut ja luotetut ohjelmistot ovat heidän saatavillaan, kun niitä tarvitaan. Sopimuksen myötä myös yhteistyö Esri Finlandin asiantuntijoiden kanssa jatkuu ja vahvistuu entisestään”, sanoo Geologian tutkimuskeskus GTK:n geotieto- ja tietohallintojohtaja Heikki Olander.  

Lisätietoja:

Geologian tutkimuskeskus GTK, Heikki Olander, Johtaja, geotieto ja tietohallinto, puh. 029 503 2110, heikki.olander@gtk.fi
Esri Finland Oy, Markus Marila, Asiakkuusjohtaja, Valtionhallinto, puh. 040 867 9669, markus.marila@esri.fi
 
Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK tuottaa puolueetonta tutkimustietoa ja palveluita elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin vauhdittamaan siirtymää kestävään, hiilineutraaliin maailmaan. GTK:n yli 400 asiantuntijaa ovat erikoistuneet mineraali-talouteen, kiertotalouteen, energia-, vesi- ja ympäristö-kysymyksiin sekä digitaalisiin ratkaisuihin. GTK on työ- ja elinkeino- ministeriön alainen tutkimuslaitos, joka toimii Suomessa ja maailmalla.

Lisätietoja: www.gtk.fi

Esri Finland 

Esri Finland Oy on paikkatietoratkaisujen asiantuntija ja maailman johtavan paikkatietoteknologiatoimittajan Esrin edustaja Suomessa. Yhtiön osaavia asiantuntijoita yhdistää intohimo tarjota paikkatietoteknologian mahdollisuuksia suomalaisten organisaatioiden sekä näiden asiakkaiden arkeen.   

Esrin ratkaisujen ja palvelujen avulla organisaatiot voivat kehittää toimintaansa ja käyttää päätöksenteossaan luotettavaa analysoitua tietoa. Ratkaisut mahdollistavat eri lähteistä peräisin olevien tietojen sujuvan yhdistämisen sijaintitietojen avulla ja valtavien datamassojen tehokkaan analysoinnin. Ajantasaiset tilannenäkymät, turvallinen tietomallipohjainen tiedonhallinta sekä ratkaisut sujuvaan yhteistyön ovat esimerkkejä valmisohjelmistoilla nopeasti käyttöönotettavista hyödyistä. Teknologian hyödyt voidaan maksimoida kattavilla aineistoilla ja aineistotuotannolla. Kattavat tuki-, ylläpito-, koulutus- ja konsultointipalvelut ovat tarjolla sekä lokaalisti että globaalisti.   

Esrin mittava tuotekehitys sekä maailmanlaajuisen verkoston asiantuntemus ja kokemus auttavat suomalaisia organisaatioita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta. Esri Finland on osa ruotsalaista OGRAFY Group -konsernia, jossa työskentelee yhteensä noin 200 paikkatiedon ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa.  

Lisätietoja: www.esri.fi