Skip to Content

dmCity & Lupapiste

Digitalisoivat rakennetun ympäristön prosessit

Esri Finlandin dmCity ja Cloudpermitin Lupapiste digitalisoivat rakennetun ympäristön prosessit


Esri Finland Oy ja Cloudpermit Oy ovat tiivistäneet yhteistyötään integroimalla rakentamisen ja maankäytön elinkaaren prosessien hoitamiseen luodut digitaaliset ratkaisut. Rakennetun ympäristön sähköisen asioinnin palvelukokonaisuus Lupapiste ja maankäytön elinkaaren toiminnot digitalisoiva dmCity yhteensovittavat hankkeisiin liittyvän luvanhakija-, viranomais- ja sidosryhmäasioinnin. Tänään valmiina ja hankittavissa oleva kokonaisratkaisu antaa kunnille valmiuksia toimia tulevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen mukaisesti. Ratkaisu on skaalattavissa kunnan tarpeiden mukaan, ja sitä hyödyntää jo esimerkiksi Vantaan kaupunki.

”Maankäyttöä ja rakentamista koskevat prosessit, niihin liittyvä päätöksenteko sekä tiedon- ja asianhallinta edellyttävät toimivia digitaalisia ratkaisuja. Niiden avulla voidaan varmistaa sujuva toiminta tänään ja tulevina vuosina. Meillä on ainutlaatuinen osaaminen maailman johtavasta ja kehittyvästä paikkatietoalustasta. Koska maankäytön elinkaari ja sen eri prosessit ovat tiukasti sidoksissa tiettyyn sijaintiin, on luontevaa, että kehitämme uusia digitaalisia palveluita juuri näihin tarpeisiin”, kertoo Esri Finland Oy:n toimitusjohtaja Laura Valojärvi.

”Intohimomme on luoda edellytykset sähköiselle lupa-asioinnille. Suomessa rakennetun ympäristön lupia voi hakea sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta jo yli 60 % kunnista. Kun tutustuimme Esri Finlandin dmCity-alustaan huomasimme, että yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme ratkaisun koko rakennushankkeen elinkaaren hoitamiseen”, sanoo Cloudpermit Oy:n toimitusjohtaja Jan Pawli.

”Olen hyvin iloinen, että olemme saaneet yhteistyökumppaniksemme Cloudpermitin, jolla on vahva kokemus sähköisistä lupa-asiointipalveluista ja arkistoinnista. Yhdistämällä meidän jo olemassa olevat palvelumme kunta-asiakkaille voivat he siirtyä modernin järjestelmäkokonaisuuden käyttämiseen ilman isoja ja kalliita kehityshankkeita”, lupaa Laura Valojärvi.

”dmCity, Lupapiste ja moderneja teknologioita hyödyntävät avoimet rajapintaratkaisut takaavat kokonaisuuden käyttäjille nopean ja sujuvan toiminnan. Käyttäjät näkevät kaupunkimallista kokonaiskuvan rakennetusta ympäristöstä sekä siihen liittyvistä suunnitelmista ja hankkeista. Tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti ja ovat helposti käytettävissä niitä tarvitseville”, kiteyttää Jan Pawli.

”Meidän yhteisenä tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman monelle suomalaiselle kunnalle helposti ja nopeasti heti käyttöönotettava kunnan tarpeisiin sopiva, moderni ratkaisukokonaisuus. dmCity ja Lupapiste sopivat kaikenkokoisille kunnille, pienestä isoon. Tämä seuraavan sukupolven ratkaisumme tukee maankäytön prosesseja, huomioi niiden tietovirrat ja mahdollistaa sekä suunnittelun että rakentamisen ohjauksen tilannekuva- ja skenaarionäkymin. Yhteistyömme avaa kunnille matalan kynnyksen mahdollisuuden palveluiden digitalisointiin, asiakaskokemuksen parantamiseen sekä kuntalaisten osallistamiseen omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Avullamme kunnat säästävät kustannuksissa ja pääsevät nauttimaan myös muista digitalisaation konkreettisista hyödyistä”, summaavat Valojärvi ja Pawli.  

Lisätietoja:

Esri Finland Oy: myyntijohtaja Antti Myllynen, puh. 040 085 2100, antti.myllynen@esri.fi

Cloudpermit Oy, Lupapiste: maajohtaja, Kari Syrjärinne, puh. 040 555 8684, kari.syrjarinne@cloudpermit.com


Esri Finland Oy

Esri Finland Oy on paikkatiedon hyödyntämisen asiantuntija sekä maailman johtavan ArcGIS-paikkatietoalustan edustaja Suomessa. Esrin ratkaisut ja palvelut auttavat asiakasta ymmärtämään toimintaansa vaikuttavat tekijät ja mahdollisuudet sekä tekemään näiden pohjalta entistä parempia tietoon perustuvia päätöksiä. ArcGIS -paikkatietoalusta yhdistää eri järjestelmien tietoja helposti käytettävään muotoon sekä tarjoaa mahdollisuuden analysoida ja havainnollistaa tietoa siitä kiinnostuneiden kuntapäättäjien ja kuntalaisten käyttöön. ArcGIS -ratkaisun tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedolla johtamisessa, Smart City -hankkeissa, palveluverkkosuunnittelussa ja operatiivisen toiminnan tehostamisessa sekä strategisessa päätöksenteossa. Markkinoiden ainoa tietomallipohjainen prosessiohjattu maankäytön kokonaisratkaisu dmCity hyödyntää ArcGIS-teknologiaa laajasti.

Yritykset ja julkishallinto laajalti ympäri maailman luottavat Esrin tuotteisiin ja tuottavat niillä arvokasta tietoa toimintansa tueksi. Suomessa julkishallinnossa Esriin luottavat esimerkiksi Puolustusvoimat, Maanmittauslaitos, Fingrid, Metsähallitus, sekä yli 100 kuntatoimijaa kuten Vantaa, Pori, Mikkeli, Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä

Suomessa Esrillä työskentelee n. 60 ammattilaista, joita yhdistää halu auttaa asiakkaita menestymään ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta paikkatiedon avulla. Sertifioiduilla asiantuntijoillamme on ainutlaatuinen ArcGIS-teknologian tuntemus ja kokemus paikkatiedon hyödyntämisestä monilla eri toimialoilla.

Lisätietoja: dmcity.fi ja esri.fi

Cloudpermit Oy

Cloudpermit Oy on sähköisten lupa-asiointipalveluiden ja arkistoinnin maailman johtava osaaja, jonka juuret ovat Suomessa. Cloudpermitin Lupapiste-palvelu on yhdessä Ympäristöministeriön ja kuntien kanssa 2010-luvun alkupuoliskolla kehitetty yhden digitaalisen luukun asiointipalvelu rakennetun ympäristön sähköiseen lupakäsittelyyn. Kansainvälisessä käytössä oleva palvelu on nimeltään Cloudpermit.

Lupapiste toimii työvälineenä niin kuntien rakennusvalvonnoille, kansalaisille, arkkitehdeille ja muille rakennusalan asiantuntijoille ja toimijoille. Palvelu on saatavilla kaikille käyttäjille kaikkina aikoina, ja se tehostaa rakennuslupaprosessien käsittelyn säästäen merkittävästi aikaa ja resursseja ja tehden koko lupaprosessin elinkaaresta läpinäkyvämmän. Lupapiste-palvelut ovat otettavissa käyttöön missä tahansa Suomen kunnassa. Palvelut kattavat tällä hetkellä mm. rakennusvalvonnan ja yleisten alueiden asiointipalvelut ja tiedonhallinnat, ympäristötoimen asiointipalvelun, Lupapiste Kaupan ja yrityspalvelut.

Cloudpermit työllistää n. 30 ammattilaista, joita yhdistää intohimo kehittää seuraavan sukupolven rakennuslupa-asioinnin tuotteita ja auttaa asiakkaitaan digitalisoimaan ja tehostamaan lupaprosessinsa. Vähemmän paperityötä tarkoittaa enemmän aikaa rakentaa hienoja asioita. Yhteensä yli 250 kuntaa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa käyttää Cloudpermitin palveluita. Suomessa jopa 64 % kunnista käyttää Lupapistettä lupa-asiointipalvelunaan, ja palvelu tavoittaa yli 70 % Suomen väestöstä. Yrityksen tavoitteena on jatkossakin olla selkeä markkinajohtaja alallaan Suomessa sekä laajentua merkittävästi Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Lisätietoja: lupapiste.fi ja cloudpermit.com