Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset


26. toukokuuta 2016

Esri Finland toteutti huhtikuussa sähköisen asiakastyytyväisyystutkimuksen asiakkailleen. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä Esri Finlandiin toimittajana, yhteyshenkilön toimintaan sekä tuotteisiin ja palveluihin. 

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!  Kyselyn rakenne poikkesi osittain aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Vastauksia saatiin kaikkiaan 217 kpl. Arvokkaiden avoimien kommenttien joukoissa oli sekä ruusuja että kehityskohteita. Palautteeseen suhtaudutaan vakavasti ja sitä hyödynnetään rakennusaineena toiminnan kehittämisessä. 

Kokonaistyytyväisyys
Suurin osa vastaajista on erittäin tyytyväisiä Esri Finlandiin kokonaisuudessaan. Esri Finland koetaan yrityksenä, joka tarjoaa asiakkaan tarpeisiin vastaavia ratkaisuja. Hintamielikuvassa löytyi parantamisen varaa, samoin tuotteiden ja palveluiden tietoisuuden kasvattamisessa.

Yhteyshenkilöt 
Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä myynti-, toimitus- ja tukitiimien palvelualttiuteen ja tavoitettavuuteen. Arvostusta saivat osakseen myös henkilöstön ystävällisyys ja kyky ratkaista ongelmatilanteita. Yhteyshenkilöiltä toivottiin lisää aktiivista myyntiä. 

Tuote- ja palvelutarjonta
Esri Finlandin toimittamat ratkaisut koetaan tarpeita vastaaviksi, ja niiden koetaan tarjoavan hyötyä toiminnalle. Myös investoinnit Esrin ratkaisuihin koetaan kannattaviksi.  

Arvonnan voittaja
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin Apple iPhone SE 64 Gt –puhelin. Onnetar suosi tällä kertaa Olli Räsästä Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Onnittelut arvonnan voittajalle!