Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset syksy 2019

Kiitos arvokkaasta palautteesta!


16. joulukuuta 2019

Asiakkaamme ja heiltä saatu palaute ohjaavat toimintaamme ja sen kehittämistä. Saadaksemme selville, mitä asiakkaamme meistä ajattelevat, mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä erilaisin kyselyin. Puolivuosittain suoritamme laajemman yleisen kyselyn, jonka lähetämme sähköpostitse asiakasrekisteristämme löytyville henkilöille.

Tulokset puhuvat puolestaan: tässä syksyn 2019 kyselyn tulokset tiivistettynä!

Viimeisin kysely toteutettiin marraskuussa 2019, johon vastauksia tuli kaikkiaan 172 kpl. Kyselyn aluksi selvitimme lyhyesti asiakkaidemme tyytyväisyyttä muun muassa palvelumme nopeuteen, tuotteiden ja palveluiden laatuun, viestintään sekä asiantuntijoidemme osaamiseen. Näistä kategorioista saimme keskiarvoksi 3,9 (asteikolla 1-5). Tulosten perusteella asiakkaamme kokevat asioinnin asiantuntijoidemme kanssa miellyttäväksi sekä asiantuntijoiden osaamisen ja ammattitaidon korkeaksi.  

Näissä onnistuimme hyvin:
- Asiantuntijoiden kanssa on miellyttävä asioida: arvosana 4,2
- Asiantuntijat ovat osaavia ja ammattitaitoisia: arvosana 4,2
- Tavoitan asiantuntijan helposti ja nopeasti: arvosana 4,0

Kysyimme myös asiakkaiden kokemuksia siitä, miten helpoksi he kokevat asioinnin Esri Finlandin kanssa. Vastauksissa oli hajontaa, mutta yli 60 % vastaajista koki vaihtoehdon ”yhtä helppoa kuin odotin” vastaavan omaa kokemusta. 

Tiedustelimme lisäksi, kuinka suurella todennäköisyydellä asteikolla 1 - 10 asiakas suosittelisi meitä, tuotteitamme tai palvelujamme eteenpäin (NPS eli Net Promoter Score). Arvosanan perusteella asiakkaat jaetaan kolmeen eri luokkaan. Arvosanan 9 – 10 antaneita kutsutaan suosittelijoiksi, 7 - 8 antaneita neutraaleiksi ja 0 – 6 antaneita arvostelijoiksi. Itse NPS-luku muodostetaan vähentämällä suosittelijoiden prosenttiosuudesta arvostelijoiden prosenttiosuus. Tässä kyselyssä saimme NPS-arvoksi 27, kun se keväällä 2019 oli 28.

Kyselyn avoimissa kommenteissa nousivat esille seuraavat asiat:

  • ArcGIS-ohjelmistot koetaan toimiviksi ja monipuolisiksi.
  • Esri Finlandin asiantuntijat koetaan osaaviksi ja apua heiltä on ollut tarpeen vaatiessa saatavilla. 
  • Kehitettävää löytyy mm. viestinnän ja tukipalveluiden saralla. Tukea tuotteiden käyttöön sekä tietoa uusista tuotteista ja ohjelmistojen monipuolisista mahdollisuuksista toivotaan enemmän.

Tulevina vuosina asiakkaamme uskovat paikkatiedon hyödyntämisen laajenevan kaupunkiorganisaatioissa entistä laajempaan käyttöön, 3D-ympäristöön, Big Datan jalostukseen ja kaupunkimalleihin.  

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toimivat meillä sisäisen kehityksen ohjenuorana. Siksi olemme kiitollisia saamastamme arvokkaasta palautteesta.  Vaikka tulosten perusteella näemme kehitystä tapahtuneen ja voimme olla tyytyväisiä, koemme, että kehitettävää löytyy edelleen.

Arvontapalkintojen voittajat

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken suoritettiin arvonta, jossa palkintoina oli Marshall Monitor -kuulokkeet. Onnettaren suosiossa oli tällä kertaa Jarno Rantamäki Metsäkeskuksesta.  Onnea voittajalle!Kuulostaako hyvältä?

Tavoitteenamme on olla asiakkaittemme ensisijainen paikkatietokumppani. Haluaisitko sinä liittyä tyytyväisten asiakkaiden joukkoon? Varaa alla olevalla lomakkeella maksuton sparraushetki asiantuntijamme kanssa, jossa selvitämme, kuinka paikkatiedon ja analytiikan avulla kehität toimintaasi. Samalla saamme molemmat käsityksen siitä, voisimmeko me kumppaninasi auttaa sinua saamaan entistä kovempia tuloksia.