ArcGIS Online -palvelutilin siirto EU-alueelle

ArcGIS Online -palvelutilin voi halutessaan siirtää EU-alueelle


28. syyskuuta 2021

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät jo 10 vuotta markkinoilla ollutta pilvipohjaista (software as a Service) ArcGIS Online -paikkatietojärjestelmää. Vuodesta 2019 alkaen ArcGIS Online on ollut saatavilla isännöitynä EU-alueella sijaitsevilla palvelimilla. Muita mahdollisia sijaintivaihtoehtoja ovat Yhdysvallat sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Suomalaisten asiakkaiden tekemät uudet ArcGIS Online -tilien tilaukset tehdään lähtökohtaisesti aina siten, että niiden sisältämien paikkatietojen säilytyspaikaksi valitaan Eurooppa. 

Mikäli Esri Finlandin asiakkaalla on ollut ArcGIS Online -tili jo pitkään, on paikkatietojen säilytyspaikkana Yhdysvallat. Halutessaan asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa ArcGIS Online -tili EU-alueen pilveen. Tämä toteutetaan aktivoimalla EU-alueelle uusi tili, jonne tarvittavat datat ja muut kohteet siirretään. Siirron jälkeen vanhalla ArcGIS Online -tilillä julkaistut tiedot poistetaan ja vanha tili suljetaan. 
 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) siirsi ArcGIS Online -tilin EU-alueelle

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on geologisten luonnonvarojen asiantuntijaorganisaatio. Paikkatieto on GTK:n toiminnan ytimessä, sillä organisaation ydintehtäviin kuuluvat geologisten luonnonvarojen kartoitus sekä niihin liittyvien karttojen ja tietopalvelujen ylläpito. Perinteisten paikallisesti asennettujen (On-Premise) paikkatietoratkaisujen ohella GTK:ssa on jatkossa tarkoitus käyttää entistä enemmän ArcGIS Online -palvelua paikkatietojen - kuten karttojen ja dynaamisten karttasovellusten - tuottamiseen, katseluun ja jakamiseen.

GTK:n teknologian ja tietojärjestelmäkehityksen tavoitteena on mahdollistaa asiantuntijoille pääsy tietoon ja järjestelmiin sijainti- ja työpaikkariippumattomasti. Pilviteknologian hyödyntäminen sekä digitaalisen yhteistyön ja jakamisen uudet välineet ovat keskeisimpiä toimenpiteitä, joilla tavoitteeseen pyritään. Systemaattisella paikkatietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisellä tavoitellaan myös joustavuutta ja kustannustehokkuutta. ArcGIS Online -palvelun rooli GTK:n järjestelmäkokonaisuudessa kasvaa, sillä sen avulla paikkatietoihin on mahdollista päästä käsiksi missä vain, myös työasemaympäristön ulkopuolella. GTK siirsi ArcGIS Online -tilin EU-alueelle alkusyksystä 2021. Siirto tukee GTK:n pilvistrategiaa ja tavoitetta pilvipalveluiden menestyksellisestä hyödyntämisestä”, sanoo erikoisasiantuntija Antti Kahra GTK:sta.

ArcGIS Online -tilin siirto EU-alueelle sujui ketterästi ja joustavasti. Esri Finlandin asiantuntijat opastivat lisenssien siirrossa ja poistamaan turhat tiedot vanhalta tililtä, jolloin siirrettävien tietojen määrää oli helpompi hallita. Aloitamme nyt uuden ArcGIS Online -tilimme sisällön suunnittelun, jolla pyrimme siihen, että tietojen käyttö on jatkossa sujuvaa ja hallittua”, kertoo erikoistutkija Jyrki Kokkonen GTK:sta. 
 


Kiinnostaako sinua ArcGIS Online -tilin siirto EU-alueelle?

Suomalaiset asiakkaat voivat pyytää ArcGIS Online -tilin siirtoa ottamalla yhteyttä omaan yhteyshenkilöön Esri Finlandissa tai jättämällä yhteydenottopyyntö myynnille alla olevalla lomakkeella. Koska ArcGIS Online -tilien käyttö ja niiden sisältämät tiedot vaihtelevat organisaatioittain, käy Esri Finlandin edustaja asiakkaan kanssa läpi siirron aikataulun ja muut siihen liittyvät seikat.