Liikennevirastolle Esrin kansainvälinen palkinto

Liikennevirastolle Esrin Special Achievement in GIS -palkinto


5. elokuuta 2016

Esri on myöntänyt Special Achievement in GIS (SAG) -palkinnon tänä vuonna Liikennevirastolle. Palkinto myönnetään vuosittain erityisen ansiokkaasti paikkatietoteknologiaa hyödyntäville organisaatioille ympäri maailman.

Liikennevirasto on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikennevirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. Liikennevirasto kehittää liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistää siten suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja kehitystä.

Liikennevirasto hyödyntää tehtävissään paikkatietoja ja niihin liittyvää teknologiaa laajalti eri tavoin. Kyetäkseen vastaamaan tämän päivän teknologiseen kehitykseen ja erilaisten syntyvien paikkatietoaineistojen täysmittaiseen hyödyntämiseen Liikennevirasto on etsinyt uudentyyppisiä ratkaisuja toimintansa tukemiseksi. Erilaisten paikkatietoaineistojen käytettävyys ja saatavuus sekä tietojen sujuva vaihto ja hyödyntäminen sisäisesti ja eri sidosryhmien välillä on viraston toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää.

”Liikennevirasto on ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti lähtenyt kehittämään uusia palveluja toimintansa tueksi ja valjastanut paikkatiedon keskeisiin rooliin alueilla, jossa sitä ei Suomessa aiemmin ole totuttu näkemään. Näillä alueilla on saavutettu merkittävää hyötyä paikkatiedon tuomasta uudesta tavasta toimia ja mahdollisuudesta analysoida tapahtumia ja ilmiöitä. Liikenneviraston uudistukset ovat näkyneet hyvin monella eri toiminnan osa-alueella, kuten tietojen raportoinnissa, mobiilin kenttätiedon keruussa, joukkoistamisessa, reaaliaikaisen tiedon seurannassa ja analysoinnissa sekä sidosryhmäyhteistyössä”, toteaa Esri Finlandin myyntijohtaja Jalmari Talola.

Tutustu Liikenneviraston paikkatietoa hyödyntäviin palveluihin:

SAG-palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Hanna-Mari Miettinen Liikennevirastosta Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä kesäkuun lopussa San Diegossa. Palkinnon luovutti Esrin pääjohtaja Jack Dangermond.

SAG-palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Hanna-Mari Miettinen Liikennevirastosta Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä kesäkuun lopussa San Diegossa. Palkinnon luovutti Esrin pääjohtaja Jack Dangermond.