Vuoden 2016 GIS-palkinto Liikennevirastolle

Vuoden 2016 GIS-palkinto Liikennevirastolle


5. helmikuuta 2016

Esri Finland on myöntänyt vuoden 2016 GIS-palkinnon Liikennevirastolle. Palkinto myönnetään vuosittain Suomen Esri-käyttäjäpäivien yhteydessä organisaatiolle tai henkilölle, joka on toiminnassaan innovatiivisesti ja merkittävällä tavalla hyödyntänyt ja soveltanut paikkatietoa tai teoillaan muutoin tukenut paikkatiedon tunnettuutta ja hyödyntämistä Suomessa.

Liikennevirasto on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikennevirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä. Liikennevirasto kehittää liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistää siten suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja kehitystä.

Liikennevirasto hyödyntää tehtävissään paikkatietoja ja niihin liittyvää teknologiaa laajalti eri tavoin. Kyetäkseen vastaamaan tämän päivän teknologiseen kehitykseen ja erilaisten syntyvien paikkatietoaineistojen täysmittaiseen hyödyntämiseen Liikennevirasto on etsinyt uudentyyppisiä ratkaisuja toimintansa tukemiseksi. Erilaisten paikkatietoaineistojen käytettävyys ja saatavuus sekä tietojen sujuva vaihto ja hyödyntäminen sisäisesti ja eri sidosryhmien välillä on viraston toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää.

”Liikennevirasto on ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti lähtenyt kehittämään uusia palveluja toimintansa tueksi ja valjastanut paikkatiedon keskeisiin rooliin alueilla, jossa sitä ei Suomessa aiemmin ole totuttu näkemään. Näillä alueilla on saavutettu merkittävää hyötyä paikkatiedon tuomasta uudesta tavasta toimia ja mahdollisuudesta analysoida tapahtumia ja ilmiöitä. Liikenneviraston uudistukset ovat näkyneet hyvin monella eri toiminnan osa-alueella, kuten tietojen raportoinnissa, mobiilin kenttätiedon keruussa, joukkoistamisessa, reaaliaikaisen tiedon seurannassa ja analysoinnissa sekä sidosryhmäyhteistyössä”, perustelee Esri Finlandin myyntijohtaja Jalmari Talola.

Liikennevirastolle myönnetyn vuoden 2016 GIS-palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Hanna-Mari Miettinen Helsingissä 20.–21. tammikuuta 2016 järjestettyjen Esri-käyttäjäpäivien yhteydessä. Palkinnon luovutti Esri Finlandin toimitusjohtaja Janne Honkonen. 

Liikennevirastolle vuoden 2016 GIS-palkinto