Skip to main content

ArcGIS Urban kaupunkisuunnittelun työvälineenä -webinaari

28.1.2020 | kello 9.30

Kesto noin 30 min.

Ilmoittaudu

Miten ArcGIS Urban toimii kaupunkisuunnittelun työvälineenä?


Kestävien ja älykkäiden kaupunkien kehittämisessä keskiössä ovat yhä vahvemmin ihmisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Webinaarissa avaamme sitä, miten paikkatietopohjaisella ArcGIS Urban kaupunkisuunnittelun työvälineellä voidaan hallita kaupunkikehittämisen hankkeita kokonaisvaltaisesti. Kerromme myös siitä, miten ArcGIS Urbanin keskiössä olevaa kaupunkimallia voidaan käyttää hyväksi suunnittelussa ja asukasvuorovaikutuksessa. 

Webinaarissa tutustumme siihen, miten ArcGIS Urbanilla:

  • tehdään yleispiirteistä maankäytön suunnittelua  
  • luodaan suunnitelmista skenaarioita
  • hallitaan ja jaetaan tietoa kaavahankkeista, yleispiirteisistä suunnitelmista ja erilaisista muista rakentamishankkeista
  • hyödynnetään ympäristöstä laadittuja analysoituja tietoja
  • mahdollistetaan vuorovaikutus kuntalaisten kanssa