Yhteistyössä Esri Finland ja M-Files

Maksuton seminaari - miksi osallistua?


Vetovoimaisten alueiden kehittäminen, kestävän kaupunkiympäristön luominen ja vuorovaikutteinen kaupunkisuunnittelu on kirjattu yhä useamman kaupungin kehittämissuunnitelmaan, mutta käytössä olevat kankeat tietojärjestelmäratkaisut eivät välttämättä tue näiden tavoitteiden saavuttamista optimaalisesti. Tule mukaan kuulemaan, miten kaupunkisuunnittelun prosesseja ja toimintamalleja voidaan digitalisoida ketterästi nykyaikaisin ratkaisuin!

Opit uutta

Opit uutta

Seminaarissa kuulet, kuinka esimerkiksi maankäytön ja yhdyskuntatekniikan prosesseja on mahdollista kehittää ketterästi ja lisätä kuntalaisvuorovaikutusta tehokkaasti vastuullisuusnäkökulmaa unohtamatta. Konkreettisena esimerkkinä esittelemme Vantaan kaupungin toteuttamaa MATTI-hanketta, jossa kaupungin toimintaa on uudistettu entistä tehokkaammaksi innovatiivisen dmCity-ratkaisun avulla.

Tapaat asiantuntijoita

Tapaat asiantuntijoita

Seminaarissamme pääset verkoistoitumaan ja vaihtamaan näkemyksiä tulevaisuuden kaupungista alan asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuuden teemat

Kaupunkiympäristö ja vastuullisuus

Kaupunkiympäristö ja vastuullisuus

Miten kaupungin omaisuutta voidaan hallita vastuullisesti ja entistä tehokkaammin? Miten kehitetään ja ylläpidetään asukkaille turvallista ja kestävää ympäristöä?

Sidosryhmien osallistaminen

Sidosryhmien osallistaminen

Miten vuorovaikutus sidosryhmien kanssa tukee esimerkiksi maankäyttöä? Miten kuntalaisia ja muita sidosryhmiä voidaan osallistaa suunnittelussa? Ja miten vuorovaikutusta voidaan lisätä?

Teknologian tarjoamat mahdollisuudet

Teknologian tarjoamat mahdollisuudet

Millainen rooli uudella teknologialla on tulevaisuuden kaupungeissa? Kuinka teknologian avulla voidaan toteuttaa toimenpiteet tehokkaasti?

Esimerkkinä Case Vantaa

Esimerkkinä Case Vantaa

Miten Vantaan kaupunki on uudistanut toimintaansa MATTI-hankkeella? Mitkä olivat hankkeen tavoitteet ja mitä hankkeella on saavutettu?

Ohjelma pähkinänkuoressa

8.30 - 9.00


Ilmoittautuminen ja aamupalaa tarjolla

9.00 - 9.15


Tilaisuuden avaus

9.15 - 10.30


Asiantuntijapuheenvuorot

10.30 - 11.00


Avointa keskustelua ja yhteenveto

Ilmoittaudu mukaan!