ASIAKASTARINA

Tehokasta liikenneinfrastruktuurin suunnittelua: Uudenmaan ELY-keskuksen Karttapalvelu maantieverkon toimenpide-ehdotusten käsittelyyn toteutettiin ArcGIS-alustalla