MENESTYSTARINA

Maanmittauslaitoksen luomalla uudella maapohjan arvostamisjärjestelmällä lisätään kiinteistöveron oikeudenmukaisuutta