Skip to Content

Asset Management

Tehokkaampaa omaisuudenhallintaa

Fyysisellä omaisuudella on aina sijainti, ja siihen vaikuttavat monet ympäröivät tekijät. Omaisuuden sijaintipohjainen hallinta ja reaaliaikainen paikkatietoanalytiikka tehostavat toimintaa ja parantavat päätöksentekoa – sekä kentällä että toimistolla.

Paikkatietoalusta tuo tehoa omaisuudenhallintaan liittämällä omaisuutesi sijaintiin. Sijaintitiedon avulla tuodaan yhteen toiminnan kannalta oleellista tietoa eri järjestelmistä sekä ulkoisista tietolähteistä. Paikkatietoalustan maantieteellisen älykkyyden avulla löydät datastasi helposti uusia yhteyksiä ja ilmiöitä. Uuden tiedon visualisointi ja helppo jakaminen tehostavat omaisuudenhallintaa läpi koko organisaation.

Esrin ArcGIS-paikkatietoalustan avulla voit tehdä nopeampia ja parempia päätöksiä. Tämä säästää kustannuksia, lisää suorituskykyä ja vähentää riskejä - niin strategisella, taktisella kuin operatiivisella tasolla.

ArcGIS-paikkatietoalusta tehostaa omaisuudenhallintaa viidellä sovellusalueella:

Omaisuusrekisteri
Mobiili kenttätyö
Suunnittelu & analysointi
Operatiivinen tilannekuva
Yhteistyö ja viestintä

Omaisuusrekisteri

ArcGIS-paikkatietoalustan avulla voit yhdistää olemassa olevan omaisuusrekisterisi kohteet sijaintiin tai kartoittaa uusia kohteita rekisteriisi. ArcGIS-alustan sovellusten avulla omaisuuden kartoitus voidaan tehdä alusta loppuun digitaalisena suoraan kentällä. Kohteiden tietoja voidaan myös automaattisesti täydentää sijaintitiedon perusteella. Tietojen käyttöoikeudet voidaan määrittää joustavasti, jolloin kaikilla työntekijöillä ja urakoitsijoilla on helposti saatavilla kunkin omassa työssään tarvitsemat tiedot. ArcGIS-alusta on tehty toimimaan yhdessä muiden liiketoimintaratkaisujen kanssa. Jos käytössäsi on jo erillinen EAM-ratkaisu, voidaan omaisuusrekisterisi visualisoida myös EAM-ratkaisun sisällä.

Mobiili kenttätyö

ArcGIS-alustalla omaisuustiedot ovat käytettävissä myös kentällä. Kohteet, niiden väliset riippuvuudet sekä muut avoinna olevat työtilaukset alueella ovat helposti nähtävillä kartalla, jolloin aikaa säästyy kohteiden etsimiseltä varsinaisille huoltotöille. Tietojen kerääminen tai päivittäminen suoraan kentältä digitaalisessa muodossa tehostaa toimintaa ja vähentää virheitä. ArcGIS-sovellukset tukevat niin tietojen muokkaamista, tarkkuusmittauksia, älykkäitä lomakkeita kuin lennokkien käyttöä.

Suunnittelu ja analysointi

Yhdistämällä omaisuustietoja toimintaympäristöstä saataviin tietoihin luot uusia näkymiä liiketoimintaasi. Voit tehdä parempia ennustuksia tulevaisuudesta sekä arvioida toimintamalleja erilaisissa skenaarioissa. Voit esimerkiksi arvioida sateen vaikutusta hulevesiverkon toimintaan. ArcGIS-alustaan on mahdollista liittää helposti erilaisia asiantuntijajärjestelmiä ja laskentamalleja, joiden tulokset voidaan visualisoida kartalla. Näin koko organisaatiosi pystyy hyödyntämään analyysien tuloksia. ArcGIS-alusta auttaa tekemään parempia investointeja, hyötymään omaisuudesta enemmän sen elinkaaren aikana sekä ylläpitämään omaisuuden suorituskykyä.

Operatiivinen tilannekuva

Omaisuuden kartoittaminen auttaa koordinoimaan omaisuuden ylläpitoon liittyviä töitä paremmin ja tehostaa omaisuuden hyödyntämistä. Esimerkiksi urakoitsijoille voidaan tarjota näkymä muihin käynnissä oleviin töihin, jolloin eri urakat eivät pääse aiheuttamaan toisilleen häiriöitä. Myös omaisuuden käyttö on sujuvampaa, kun käynnissä olevat työt nähdään havainnollisella tavalla kartalla. Esimerkiksi sähköverkon käytössä voidaan näin huomioida kunnossapitotöiden aiheuttamat riskit. Yhteisistä tiedoista voidaan muodostaa eri tavoin painotettu tilannekuva eri organisaation osille. Kunnossapito, operointi ja asiakaspalvelu tarvitsevat omat näkymänsä, joiden avulla tuetaan kunkin perustehtäviä.

Yhteistyö ja viestintä

ArcGIS-alustalla voit helposti jakaa tietoja organisaatiosi sisällä, mutta myös urakoitsijoiden, asiakkaiden, paikallisten asukkaiden tai muiden sidosryhmien kanssa. Voit myös tuoda alustalle kolmansilta osapuolilta saatavaa tietoa.  

Kuinka voimme auttaa?

Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Tutkimme mielellämme kanssasi, kuinka paikkatiedon ja analytiikan avulla kehität toimintaasi.