Agenda 2030 - Sanoista teoiksi


YK luottaa Esrin teknologiaan

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030 pyrkii vastaamaan koko maailmaa uhkaaviin haasteisiin kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos, nälänhätä ja eriarvoisuus. Laajojen ja kunnianhimoisten tavoitteiden toteutumista kuvataan  SDG-indikaattoreilla (Sustainable Development Goals), joita on päätasolla 17. Niiden toimeenpano vaatii kaikilta mailta ponnisteluja.  YK ja useat maat luottavat Esrin teknologiaan tuottaessaan ja tutkiessaan indikaattoreissa tarvittavaa tietoa. 

Näe ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys


Paikkatiedon avulla kestävän kehityksen tavoitteita kuvaavia ilmiötä, niiden muutosvaikutuksia ja keskinäisiä riippuvuuksia pystytään tuottamaan ja havainnollistamaan entistä paremmin. 

Kerää tietoja

ArcGIS-sovellukset auttavat sinua keräämään ympäristötietoja ja reagoimaan nopeasti huomiotasi tarvitseviin kohteisiin. Hyödynnä kykyä havainnoida, mitata ja seurata alueita tarkemmin kuin olet koskaan ajatellut olevan mahdollista.

Ennusta tulevaisuutta

ArcGIS tarjoaa työkaluja tietojen analysoimiseen,  mallintamiseen ja visualisoimiseen.  Sen avulla ymmärrät monimutkaisia kokonaisuuksia paremmin. Voit verrata nykyisiä olosuhteita menneisiin ja tehdä tietoon pohjautuvia ennusteita tulevasta.

Suunnittele ja suojaa

ArcGIS tukee päätöksentekoa ja antaa välineet tulosten visualisoimiseen sekä tietojen jakamiseen kaikille sidosryhmille. Strategisen suunnitelman avulla saavutat suojelutavoitteet nopeammin.

Vaikuta

Visuaalisten sovellusten, kuten Story Maps -tarinakarttojen, avulla voit viestiä havainnollisesti ja näyttävästi. Kartoilla voit osoittaa muutoksia ja saada kuulijasi ymmärtämään viestisi. Innostamalla muut mukaan vastuullisuustyöhön, voit vaikuttaa enemmän. 

Kaipaatko lisää ideoita?


Tutustu koostamiimme videoihin, demoihin ja muihin materiaaleihin - saat uusia ideoita siihen, miten sinä voit hyödyntää paikkatietoa omien vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Show More

Milloin voimme aloittaa?

Autamme mielellämme teitä tunnistamaan paikkatiedon tarjoamia hyötyjä vastuullisuustyöhönne. 
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!

Voit myös soittaa meille:
Suvi Valkama 
p. 040 546 5866