Turvallisuus on fiksuja valintoja ja ratkaisuja


Oikeaa tietoa, älykkäitä järjestelmiä, tehokkaita toimintatapoja

Henkilöstön turvallisuustietoisuus ja -ohjeiden mukaan toimiminen ovat merkittävässä roolissa häiriötilanteiden, riskien ja turvallisuuden varmistamisessa. Näitä voidaan tehokkaasti tukea teknologian avulla. Ajantasaisen tiedon ja paremman tilannekuvan avulla voimme reagoida entistä nopeammin ja ohjata toimintaa. Esimerkiksi tekoälyn ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan kehittää reaaliaikaista tilannetietoisuutta sekä tunnistaa riskejä.

Näe riskit, joita muut eivät näe


Riskien arviointi on turvallisuuden lähtökohta. Mallintamalla olemassa olevaa tietoa ja visualisoimalla sitä voidaan tunnistaa mahdolliset riskit ja päättää ovatko ne hyväksyttäviä vai eivät. Monitoroimalla tietoja reaaliaikaisesti voidaan häiriötilanteet havaita nopeasti, reagoida tehokkaasti ja minimoida vahingot:

  • Datapohjaisen riskienarvioinnin avulla tiedät, mihin kohdistaa resurssit
  • Ennakoivan analytiikan avulla paljastat kielteisten tapahtumien mallit ja trendit
  • Paikkatietoanalytiikan avulla valmistaudut luonnonkatastrofeihin ja odottamattomiin tilanteisiin
  • Ajantasaista tietoa jakamalla nopeutat varautumista ja reagointiaikoja.
Kuvituskuva, missä näkyy erilaisia riskejä eri puolilla kaupunkia

Toiminnallisuuksia menestyksesi tueksi


Parempaa varautumista, reagointia ja resilienssiä riskienhallintaan Esri Geospatial Cloud -palvelun avulla. Ratkaisujemme avulla tietosi ovat tallessa ja turvassa, mutta helposti asianosaisten hyödynnettävissä.

Show More

Ennaltaehkäise ja paranna systemaattisesti


Turvallisuus ja siitä huolehtiminen on osa työnantajien tekemää vastuullisuustyötä. Panostaminen turvallisuuden kehittämiseen kannattaa, sillä sen seurauksena paranevat niin fyysiset, sosiaaliset kuin psyykkiset olosuhteet, joilla puolestaan on positiivista vaikutusta niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Miten teillä havainnoidaan turvallisuusriskit? Entä miten läheltä piti -tilanteita seurataan? Tukevatko teknisen valvonnan tarkoitus, laitteet ja käytettävät menetelmät turvallisuutta?

Oletko valmis kuulemaan lisää?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!