Kenttätyön hallinta

Sujuvaa työskentelyä ajasta ja paikasta riippumatta

Tieto kulkee toimistolta kentälle ja päinvastoin

Miehet käyttävät geodeettisiä välineitä tiedon keräämiseen

Nopeutta, varmuutta ja tehoja liikkuvaan työhön

Asiakkaiden luona kentällä tehtävät asennus-, huolto- tai korjaustyöt sekä erilaiset päivystys- ja palvelukäynnit kuuluvat  monen eri ammattilaisen työtehtäviin. Sujuva työskentely edellyttää saumatonta tiedonkulkua ja erinomaista tehtävien hallintaa. Tehtävien hoitaminen sujuu, kun tarvittavat  tiedot ovat  saatavilla reaaliajassa riippumatta siitä, käytetäänkö niitä kentällä vai toimistossa. 

Digitalisoimalla prosessit ja vaihtamalla paperit mobiililaitteilla toimiviin liikkuvaan työhön suunniteltuihin ratkaisuihimme, voit varmistaa, että tarvittavat tiedot ovat aina saatavilla, ajan tasalla ja laadukkaita. Toimintamallien ja -tapojen uudistus vähentää manuaalisten työvaiheiden määrää, parantaa turvallisuutta ja säästää sekä aikaa että rahaa. 

Tehosta sinäkin arjen työtä − liikkuvan työn tekijöille suunnatuilla ratkaisuillamme! 

Valjasta datavarantojen tiedot, datat ja faktat hyödyksi

Data datana on organisaatioille arvotonta, jos sitä ei voida tai osata hyödyntää. Liikkuvaan kentällä tapahtuvaan työhön linkittyy paljon erilaista tietoa, jonka hyödyntämisessä sijaintitiedolla on keskeinen rooli. Sijaintitieto toimii eri datavarantoja yhdistävänä tekijänä ja paikkatietojärjestelmä tarjoaa välineet tärkeiden tietojen tunnistamiseen ja analysointiin. 

Paikkatietojärjestelmän älykkäillä näkymillä liikkuva työvoima ja kentällä tehtävät työt on hyvin hahmotettavissa. Palvelualueet, projektit ja resurssit on helpommin ymmärrettävissä, kun ne ovat visuaalisesti nähtävissä.

Monipuolisilla liikkuvaan työhön tarkoitetuilla ratkaisuilla: 

 • Varmistat, että kentällä ja toimistolla on kaikilla käytettävissä samat ajantasaiset tiedot
 • Saat reaaliaikaisia tilannekuvia päätöksentekoon ja KPI-mittareiden arviointiin
 • Minimoit paperidokumenttien pyörityksen ja tuet kestävää kehitystä
 • Lisäät tehoja kriittisiin toimintoihin, kuten tiedonkeruuseen ja reittien optimointiin.

Paikkatiedolla tehoa kenttätyön hallintaan

Tutustu ja vaikutu!

Suunnittelu

Lue lisää

Luo digitaalisia karttoja

Interaktiivisten karttojen avulla esität oleellisimman informaation visuaalisesti

Tee yhteistyötä

Suunnittele toimenpiteet yhdessä muiden kanssa

Analysoi dataa

Ymmärrä dataa ja laita se sijaintikontekstiin

Koordinointi

Lue lisää

Luo työtehtäviä

Työtehtävälle voi asettaa mm. tehtävätyypin, sijainnin ja prioriteetin

Välitä tehtävät työntekijöille

Luotu työtehtävä välittyy automaattisesti valitun henkilön mobiililaitteeseen

Paranna tuottavuutta

Virtaviivaistettu prosessi säästää aikaa ja vaivaa

Navigointi ja seuranta

Lue lisää
route-64

Jaa reitit kuskeille digitaalisesti

Ennalta suunnillut reitit voi jakaa suoraan kuskien mobiililaitteisiin

Vähennä ajettuja kilometrejä

Älykäs reittien optimointi

Tunnista liikkumisen kaavat

Analysoi liikuttuja reittejä

Datanhallinta

Lue lisää

Eroon paperilomakkeista

Korvaa kynä & paperi digitaalisilla ratkaisuilla

Tehokas datankeruu

Nopeaa datankeruuta digitaalisilla lomakkeilla

Varmista datan laatu

Standardoiduilla menetelmillä yhtenäistä dataa

Tilannekuva

Lue lisää

Jaettu tilannekuva

Pidä organisaatio ajan tasalla

Reagoi muuttuviin tilanteisiin

Huomaa muuttunut tilanne reaaliaikaisesti

Tukea päätöksentekoon

Tee parempia päätöksiä kun kokonaiskuva on selvillä

Sinua saattaisi kiinnostaa myös blogimme

 • Interaktiivinen karttanäkymä apuna kenttätyön suunnittelussa

  Digitaalisen kenttätyön hallinnan perusta ovat muokattavat, interaktiiviset kartat, joiden avulla sijaintitiedon esittäminen on yksinkertaista ja visuaalista.

 • Koordinoi kentällä tapahtuvia työtehtäviä digitaalisesti

  Asiakkaiden odotukset palvelun laadusta ja ajantasaisuudesta nousevat jatkuvasti. Tämä asettaa haasteita palveluita tuottaville yrityksille niin toiminnan tuottavuuden kuin asiakastyytyväisyyden kannalta.

 • Navigointi ja seuranta digitalisoituvassa kenttätyön hallinnassa

  Navigointi ja seuranta ovat tärkeässä osassa digitalisoituvassa kenttätyön hallinnassa. Navigoinnin avulla kenttätyöntekijät löytävät helposti seuraavaan sijaintiin, oli se sitten osoite tai karttasovellukseen merkitty organisaation resurssi.

 • Virtaviivaista kentällä tapahtuvaa datanhallintaa

  Toimintojen digitalisoitumisen myötä datanhallinnan merkitys on kasvanut lähes jokaisella toimialalla. Datan volyymin kasvaessa oikean ja laadukkaan datan kriittisyys korostuu entisestään. Kenttätyön hallinta ei ole tästä poikkeus.

 • Jaettu tilannekuva ja interaktiiviset tilannekuvanäkymät

  Tietoisuus muiden toiminnasta ja jaettu kokonaiskuva on tärkeä osa tehokasta kenttätyön hallintaa. Organisaation eri toimijoiden tulisi saada heille relevantti informaatio helposti ja nopeasti yhdellä silmäyksellä, reaaliaikaisesti. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista perinteisessä kynä-paperi-maailmassa.

Previous
Next

Haluatko kuulla lisää?

Katsotaan yhdessä, miten paikkatiedon ja analytiikan avulla voit kehittää toimintaasi.
Jätä yhteystietosi alle niin olemme sinuun yhteydessä!