Skip to main content

Paikkatietosisällön jakaminen ArcGIS-paikkatietoalustassa

Esitietovaatimuksena ArcGIS Pro -peruskurssi tai vastaavat tiedot. Kurssimateriaalit ovat englanniksi ja opetus tapahtuu suomeksi/englanniksi.

Kysy asiakaskohtaista kurssia
Mies opiskelee online kurssilla
Previous
Next

Kurssin sisältö

Kurssilla opitaan erilaisen paikkatietosisällön jakamiseen liittyvät periaatteet ArcGIS Online ja ArcGIS Enterprise -pohjaisissa paikkatietoalustoissa. Kurssilla opetellaan jakamaan erilaista paikkatietosisältöä karttapalveluina, kuvapalveluina, geoprosessointipalveluina ja paketteina hyödyntämällä ArcGIS Prota. Kurssilla keskitytään myös palveluiden suorityskyvyn optimointiin sekä hyödyntämiseen loppukäyttäjän näkökulmasta.  

Kurssilla opitaan:

  • Paikkatietosisällön jakamisen perusperiaatteet
  • Mitä ovat karttapalvelut, millaisia karttapalveluita voin julkaista ja millaisiin käyttötarkoituksiin ne soveltuvat
  • Mitä työvaiheita karttapalvelun julkaisemiseen sisältyy
  • Miten julkaisen karttapalvelun (Map Service)
  • Miten julkaisen kuvapalvelun (Image Service)
  • Miten julkaisen geoprosessointipalvelun (Geoprocessing Service) analyysityönkulun ja tulosten jakamiseksi
  • Miten optimoin palvelun suorityskyvyn
  • Jaetun sisällön hyödyntäminen sovelluksissa.
Kysy asiakaskohtaista kurssia