ArcGIS Pro on Esrin uusin työasemasovellus, joka tulee korvaamaan ArcMap-sovelluksen lähitulevaisuudessa. ArcGIS Pro -siirtymäkurssi on tarkoitettu ArcGIS Desktop (ArcMap) -käyttäjille.  Paikkatietoammattilaisen työkaluna ArcGIS Prolla voidaan toteuttaa erilaisia projekteja sekä jakaa niiden tulokset entistä nopeammin ja helpommin. ArcGIS Pron moderni käyttöliittymä sekä rinnakkain toimiva 2D- ja 3D-aineistojen tarkastelu suoraviivaistaa paikkatietojen käyttöä ArcGIS-paikkatietoalustassa.

ArcGIS Pro -siirtymäkurssin sisältö


Kurssilla käydään läpi ArcGIS Prohon liittyvä keskeinen terminologia. Kurssilla opetellaan erilaisia tehtäviä kartta-aineiston käsittelyyn, aineiston muokkaamiseen, geoprosessointiin ja analyysien tekoon. Kurssin myötä kokenut ArcGIS Desktop -käyttäjä ymmärtää ArcGIS Pron ominaisuudet ja osaa käyttää sen toimintoja monipuolisesti.

Kurssilla opitaan:

  • Luomaan ArcGIS Pro -projekti ja hyödyntämään tehtäviä
  • Tuomaan mxd-karttadokumentti ArcGIS Prohon sekä työskentelemään tietokantoihin tallennetun aineiston ja karttapalveluiden kanssa
  • Muokkaamaan 2D- ja 3D-aineistoja
  • Suorittamaan geoprosessointi- ja analyysitehtäviä
  • Luomaan 3D-aineistoa ja -näkymiä, sekä muuntamaan 2D-kartta 3D-näkymäksi
  • Luomaan ja jakamaan useita karttataittoja yhdestä kartasta.