Kurssi on tarkoitettu paikkatietoammattilaisille ja muille ArcGIS-käyttäjille, joiden on tarpeen ymmärtää ja oppia parhaat käytännöt ArcGIS Onlinen hyödyntämisessä. Kurssilla opetellaan käyttämään ArcGIS Onlinea osana Esrin paikkatietoalustaa. Kurssilla keskitytään erityisesti työvaiheisiin, jotka liittyvät tarkoituksenmukaisen sisällön tuottamiseen ArcGIS Onlineen ja jakamiseen muille käyttäjille. Kurssilla opittavat asiat ovat hyödynnettävissä myös ArcGIS Enterprise ympäristöä hyödyntäville asiakkaille.

ArcGIS Online -peruskurssin sisältö


Kurssin aikana perehdytään ArcGIS Onlineen, sen ominaisuuksiin ja hyödyntämismahdollisuuksiin. Opettelet ArcGIS Onlinen käyttöä ja luomaan sen avulla erilaisia web-karttoja ja -sovelluksia. Kurssin jälkeen osaat jakaa tuotettua sisältöä muille ArcGIS Onlinen käyttäjille ja tiedät miten ArcGIS Onlineen tuotettua sisältöä voidaan hyödyntää erilaisilla päätelaitteilla.

Kurssilla opitaan:

  • ArcGIS Onlinen toimintaperiaatteet ja sisältö
  • Miten aloitan ArcGIS Onlinen käytön ja miten voin hyödyntää sitä
  • Miten luon ArcGIS Onlineen tarkoituksenmukaisia informaatiotuotteita, kuten karttoja ja sovelluksia
  • Miten jaan ArcGIS Onlinen sisältöä muiden käyttäjien löydettäväksi ja käytettäväksi
  • Miten käytän ArcGIS Onlinen sisältöä selaimessa, mobiililaitteissa, työasemalla ja Office-ohjelmistoissa.
Mies tutkii läppärin näytöltä karttaa