Skip to main content

Ajankohtaiset kurssit

Kehitä osaamistasi − Online, koulutustilassa, ryhmässä, itsenäisesti

Innostunut nainen kännykkä kädessä

Osallistu paikkatietokurssille − Varmista ArcGIS-paikkatieto-ohjelmiston tehokas käyttö!


Toteutamme paikkatietokursseja aloittelijoille, edistyneille käyttäjille, sovelluskehittäjille sekä organisaation paikkatietojärjestelmän ylläpitäjille. Kursseja on saatavilla niin aikataulutettuina kalenterikursseina kuin asiakaskohtaisesti järjestettyinä. Järjestämme kursseja tällä hetkellä pääsääntöisesti online-toteutuksina. Kurssit voidaan tilanteen salliessa toteuttaa Esri Finlandin koulutustiloissa, ja liikuteltavan koulutusluokan ansiosta niiden järjestäminen onnistuu helposti myös organisaation omissa tiloissa. Itsenäiseen opiskeluun tarjoamme kattavan kurssivalikoiman kansainvälisen Esrin verkko-opiskeluportaalin kautta.

Tutustu ajankohtaisiin kursseihin

 • Nainen opettaa luokkatilassa
  Peruskurssi

  ArcGIS Pro -peruskurssi

  Kesto: 2 pv – Luokka tai Online

  Kurssi on suunnattu uusille ArcGIS-käyttäjille, joilla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä. Kurssilla opitaan kaikki keskeisimmät paikkatietojen työasemakäyttöön liittyvät tehtävät. Kurssi antaa vahvan osaamispohjan ohjelmiston itsenäistä käyttöä ajatellen ja muita Esrin kursseja varten.

 • Mies katsoo läppäriä ja hymyilee
  Peruskurssi

  ArcGIS Pro -siirtymäkurssi

  Kesto: 1 pv – Luokka tai Online

  ArcGIS Pro tulee korvaamaan ArcMap-sovelluksen lähitulevaisuudessa. Tämä kurssi on tarkoitettu ArcGIS Desktop (ArcMap) -käyttäjille. ArcGIS Prolla voidaan toteuttaa erilaisia projekteja ja jakaa niiden tulokset entistä nopeammin ja helpommin. Sen moderni käyttöliittymä sekä rinnakkain toimiva 2D- ja 3D-aineistojen tarkastelu suoraviivaistaa paikkatietojen käyttöä ArcGIS-paikkatietoalustassa.

 • Peruskurssi

  ArcGIS Online -peruskurssi

  Kesto: 1 pv – Luokka tai Online

  Kurssi on tarkoitettu paikkatietoammattilaisille ja ArcGIS-käyttäjille, joiden on tarpeen ymmärtää ja oppia parhaat käytännöt ArcGIS Onlinen hyödyntämisessä. Kurssilla opetellaan käyttämään ArcGIS Onlinea osana Esrin paikkatietoalustaa. Kurssilla keskitytään erityisesti työvaiheisiin, jotka liittyvät tarkoituksenmukaisen sisällön tuottamiseen ArcGIS Onlineen ja jakamiseen muille käyttäjille.

 • Erikoiskurssi

  Python scriptien luominen ArcGISilla

  Kesto: 3 pv – Luokka tai Online

  Kurssi on tarkoitettu ArcGIS-käyttäjille, jotka haluavat tehostaa paikkatietojärjestelmän käyttöä automatisoimalla erilaisia työtehtäviä ja työnkuluja Python-scriptien avulla. Kurssilla opetellaan automatisoimaan erilaisia työtehtäviä aineiston hallintaan, muokkaamiseen, geoprosessointiin, analysointiin ja kartantuotantoon liittyen sekä jakamaan Python-scriptejä muiden käyttäjien hyödynnettäviksi.

 • Mies osallistuu online tapaamiseen ja näkee tietokoneen näytöltä muut osallistujat
  Erikoiskurssi

  Paikkatietosisällön jakaminen ArcGIS-paikkatietoalustassa

  Kesto: 2 pv – Luokka tai Online

  Kurssi on tarkoitettu ArcGIS-alustan pääkäyttäjille ja paikkatietoammattilaisille, jotka haluavat oppia jakamaan paikkatietosisältöä ArcGIS-paikkatietoalustassa. Kurssi sopii myös sovelluskehittäjille, jotka haluavat käyttää ArcGIS-palveluita räätälöidyissä sovelluksissa. Kurssilla opit toteuttamaan suorituskykyisiä paikkatietopalveluita sekä parhaat käytännöt alustan monipuoliseen hyödyntämiseen.

 • Nainen osoittaa sormella tietokoneen näyttöä
  Erikoiskurssi

  Kenttätiedon kerääminen ja hallinta

  Kesto: 2 pv – Luokka tai Online

  Kurssi on suunnattu kaikille, joilla on tarve kerätä ja ylläpitää tietoa kentällä. Kurssilla opitaan, miten ArcGISin työvälineillä voidaan digitalisoida kaikki kenttätiedon keräämiseen ja ylläpitoon liittyvät työvaiheet aina toimistolta maastoon ja takaisin. Kurssilla opitaan hyödyntämään ja konfiguroimaan erilaisia työnjohdollisiin ja kenttätyöntekijöiden tarpeisiin tarkoitettuja sovelluksia.

 • Erikoiskurssi

  ArcGIS Enterprise: pääkäyttäjän työnkulut

  Kesto: 2 pv – Luokka tai Online

  Kurssi on suunnattu ArcGIS-paikkatietoalustan pääkäyttäjille ja IT-arkkitehdeille, jotka vastaavat paikkatietoympäristöjen suunnittelusta. Kurssilla perehdytään paikkatietoalustan arkkitehtuuriin, paikkatietopalvelimien lisensointirooleihin ja laajennusosiin sekä erilaisiin ominaisuuksiin, jotka tukevat tyypillisiä paikkatietoalustan käyttötapauksia ja parhaita käytäntöjä.

 • Erikoiskurssi

  ArcGIS Enterprise: peruskonfiguraation käyttöönotto

  Kesto: 2 pv – Luokka tai Online

  Kurssi on tarkoitettu ArcGIS-pääkäyttäjille ja -ylläpitäjille, jotka vastaavat alustan käyttöönotosta ja ylläpidosta. Kurssilla painotetaan keskeisiä ArcGIS-paikkatietoalustan peruskonfiguraation asennukseen liittyviä toimenpiteitä ja opitaan suorittamaan peruskonfiguraatioon kuuluvien komponenttien asennus, lisensointi ja tietoturvaan sekä suorituskykyyn liittyvien asioiden varmistaminen.

 • Buy Now

  Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, millainen kurssi sopii teille parhaiten!

  Täytä alla oleva lomake ja räätälöimme kurssin vastaamaan juurin teidän osaamistarpeita sekä toiveita.