Skip to Content

Yhteiskunnassa, luonnossa ja liike-elämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joiden perusteella ennakoimme ja suunnittelemme tulevaisuutta. Lähestulkoon kaikki muutokset ja ilmiöt tapahtuvat jossakin ja vaikuttavat tavalla tai toisella johonkin maantieteelliseen alueeseen. Niinpä muutoksiin liittyviä syitä ja seurauksia voidaan tutkia ja ennakoida nimenomaan paikkatiedon avulla.

Mitä hyötyä paikkatiedosta on?


Paikkatiedon soveltamismahdollisuudet ovat melkeinpä rajoittamattomat. Teknologian ja digitalisaation edetessä paikkatieto tarjoaa alati uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Se avaa uusia mahdollisuuksia niin yrityksille, julkisen sektorin toimijoille, järjestöille kuin yksittäisille kansalaisille. Sinun ei siis tarvitse olla maanmittaaja hyötyäksesi paikkatiedosta. Organisaatioiden näkökulmasta tarkasteltuna paikkatieto tarjoaa karkeasti jaoteltuna seuraavia hyötyjä:

Parempia päätöksiä

Rikastamalla liiketoimintatietoja ulkoisella datalla, mikä sisältää sijaintitiedon, pystytään syventämään liiketoimintaymmärrystä ja tuomaan uusia näkökulmia päätöksen teon tueksi. Kartalle visualisoituna tieto on helposti ymmärrettävissä ja kokonaisuus paremmin hahmotettavissa. Tietojen yhdistäminen ja visualisointi saattaa jopa tehdä näkyväksi asioita, joita ei muuten olisi nähtävissä.

Parempaa asiakaskokemusta

Paikkatieto mahdollistaa entistä sujuvamman, paremman ja tehokkaamman asiakaspalvelun sekä asiakaskokemuksen kehittämisen sijaintiin pohjautuen. Se mahdollistaa esimerkiksi toimipisteiden sijoittamisen sinne missä asiakkaat ovat ja liikkuvat, logistiikkayrityksen jakeluauton sijainnin jakamisen asiakkaalle kartalla niin, että hän voi seurata lähetyksen saapumista reaaliajassa tai huoltomiehen sijainnin ja arvion siitä, miten kauan hänen saapumisensa kestää.

Kustannussäästöjä

Paikkatieto on keskeisessä roolissa huolto- ja ylläpitosyklien optimoinnissa, sekä päivittäisessä liikkuvan työvoiman ohjaamisessa. Käytetyimmät sovellukset auttavat säästämään merkittävästi kustannuksista, jotka kohdistuvat polttoaineeseen ja työaikaan.

Paikkatietojärjestelmä eli GIS


Paikkatietoratkaisuja on tarjolla monentasoisia ja eri käyttötarkoituksiin. Niistä kuluttajille  tunnetuin on Google Maps. Ammattikäyttöön tarkoitetut järjestelmät mahdollistavat mm. sijaintitiedon sisältävän datan tallentamisen, analysoinnin, jakamisen ja erilaisten sisäisten työkalujen rakentamisen. Paikkatietojärjestelmän voi asentaa organisaation omille palvelimille tai hankkia pilvipalveluna. Paikkatietotekniikka auttaa esim. luonnonvarojen hallinnassa, materiaalivirtojen ohjauksessa, kaupunkiympäristön suunnittelussa, päätöksenteossa ja liiketoiminnan tehostamisessa.

Paikkatietojärjestelmän käyttötapoja
Kartat ja visualisointi

Tunnista asioiden ja ilmiöiden sijainti
Tiedonhallinta

Kerää, ylläpidä ja yhdistä tietoa
Analytiikka

Löydä ja ennusta trendejä sekä luo malleja
Päätöksenteko

Tunnista tilannekuva ja tee tietoisia päätöksiä
Suunnittelu

Näe vaihtoehdot ja tee optimaalisia ratkaisuja
arcgis-online-64
Seuranta

Seuraa, hallitse ja valvo resursseja
Osallistaminen ja sitouttaminen

Viesti, vuorovaikuta ja tee yhteistyötä
Kenttätyöskentely

Tehosta liikkuvaa työtä, tiedonkeruuta & ylläpitoa
Jakaminen ja yhteistyö

Jaa paikkatietoa löydettäväksi ja hyödynnettäväksi