Paikkatieto avaa mahdollisuudet energia-alan murroksessa

Julkaistu 22.11.2022

Kustannuspaineet ja ilmastomuutoksen hillitseminen pakottavat energia-alaa uudistumaan. Alan murroksessa toimijat ovat viime vuosina keskittyneet digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja toimintatapojen uudistamiseen. Suomessa useimmat energiayhtiöt ovat digitaalisesti kypsempiä kuin Keski-Euroopassa. Meillä on ollut ilo saada haastateltavaksi blogiin Suur-Savon Sähkön digitaalisen muutoksen ajuri Chief Digital Officer CDO Milla Ratia. Hänen näkemyksensä mukaan paikkatieto on avainasemassa energiasektorin digiratkaisuissa.

Käynnissä oleva energiamurros sekä energiasektorin digimurros edellyttävät merkittäviä investointeja ja muutoksia energiajärjestelmään ja prosesseihin. Nykyisessä järjestelmässä on useita haasteita: monimutkaisuutta, puutteita ennustettavuudessa ja samaan aikaan voittomarginaalit ovat suurennuslasin alla. Suur-Savon Sähkön digiloikka sai uutta vauhtia muutama vuosi sitten, kun digitaalisia ratkaisuja lähdettiin hyödyntämään täysin uusiin käyttötarkoituksiin. Uusien ratkaisujen avulla halutaan varmistaa entistä parempi toimitusvarmuus ja se, että tulevaisuudessakin pystytään vastaamaan energiantuotannon ja -kysynnän vaihteluun. Tämä edellyttää laadukkaita ja oikea-aikaisia päätöksiä, jonka tueksi tarvitaan luotettavaa tietoa ja ennakoivaa analytiikkaa. Niiden tuottamisessa paikkatiedolla ja -teknologialla on keskeinen rooli. Paikkatieto toimii tehokkaana välineenä energiayhtiön toiminnan tietojen keräämisessä, analysoinnissa ja visualisoinnissa.

Uudet digiratkaisut avaavat uusia mahdollisuuksia

Suur-Savon Sähkö -konsernin alueella sähkökatkoja minimoidaan keräämällä sähkönjakeluun vaikuttavaa tietoa antureiden ja drone-lennokkien avulla. "Laadukas tieto on erittäin tärkeää toiminnassamme tarvittavien tarkkojen analyysien rakentamisessa. Tarvitsemme noin 28 000 kilometrin mittaisesta verkostostamme yksityiskohtaisen ja ajantasaisen tilannekuvan 24/7 vuoden jokaisena päivänä”, kertoo Milla Ratia.

ArcGIS-paikkatietoalustan ja droneilla tehtävien tarkastuslentojen ansiosta Suur-Savon Sähkö pystyy ennakoimaan ja suunnittelemaan verkon ylläpitoon liittyviä huoltotöitä resurssiviisaasti. Droneilla kerätty kuva-aineisto ja ArcGIS-alustan älykäs analytiikka sekä visualisoinnit auttavat näkemään missä kohtaa verkkoa on ongelmia ja miten huoltotehtäviä kannattaa priorisoida. Suur-Savon Sähkön ajantasaiset tilannekuvat verkosta mahdollistavat jo nyt entistä tehokkaamman verkon ylläpidon, mutta tulevaisuudessa myös ennakoivan omaisuudenhallinnan.

Ennakoivia analyyseja laadukkaasta tiedosta

Suur-Savon Sähkön yhtenä tavoitteena on ennakoiva verkoston ylläpito. Tämä älykäs kunnossapito tapahtuu Suur-Savon Sähkön -konsernin tytäryhtiö Evision Oy:n toimesta, jonka toimitusjohtajana Milla toimii. "Olemme kohta saavuttaneet tämän tavoitteen. Pian voimme ennustaa kunnossapidon tarpeet sen sijaan, että korjaisimme verkkoa vasta sen rikkoutuessa", sanoo Milla. Ennakoitavuus tarkoittaa lisäksi sitä, että Suur-Savon Sähkö pystyy tulevaisuudessa myös ennustamaan energiankulutusta ja investoimaan verkko-omaisuuteen sen mukaan. ”Haluamme aina tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Emme siis halua päätyä esimerkiksi tilanteeseen, jossa asiakas ei voisi ladata sähköautoaan”, jatkaa Milla.

Uudet teknologiset ratkaisut yleistyvät ja edellyttävät muutoksia toiminnassa

Milla kertoo, että organisaation sopeutuminen uusin digitaalisiin ratkaisuihin, vie aikaa ja vaatii oppimista. Muutoksissa usein koetaan, että on helpompi jatkaa vanhoilla tavoilla, mikä on tietysti hyvin inhimillistä. Nyt kun Suur-Savon Sähkön digityökalut ovat käytössä ja kunnossa, on Millan tehtävänä CDO-roolissa lähinnä toimia valmentajana ja muutosjohtajana. Työssään hän auttaa organisaatiota hyödyntämään käyttöönotettuja ratkaisuja täysimääräisesti ja opastaa siinä, miten niistä saadaan paras hyöty. "CDO- roolini muuttui johtajan roolista valmentajan rooliksi. Tehtävänäni on auttaa ja edistää digitaalisten työkalujen parissa työskentelyä. Meidän jokaisen on hyödynnettävä uusia ratkaisuja, jotta pysymme kilpailussa mukana. Digitalisaatio on energiayhtiön liiketoiminnan elinehto, mutta toimintojen digitalisoiminen ei sinällään ole itseisarvo. Toimintojen digitalisoinnilla tavoitellaan aina jotain parempaa, kuten sujuvampaa asiakaskokemusta, tehokkuuden lisäämistä tai parempaa työntekijäkokemusta”, kertoo Milla.

Tanja Sundström
Esri Finland
Content Specialist

 

Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni, joka vastaa sähkön siirto- sekä lämpöliiketoiminnasta Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella. Yhtiö omistaa sähkön tuotantoa oman toimialueen lisäksi muualla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konserniin kuuluvat myös sähkönmyyntiyhtiö Lumme Energia ja Lumme Energian aurinkovoimapalveluita tarjoava tytäryhtiö Solarigo Systems. Suur-Savon Sähkö kehittää Järvi-Suomea kohti hiilineutraalia ja hyvinvoivaa tietoyhteiskuntaa yhdessä kumppaneidensa kanssa. Konsernin liikevaihto on noin 350 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 110 henkilöä.


Haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä.