Skip to Content

Me käytämme paikkatietoa ymmärtääksemme ympärillämme olevaa maailmaa


Sijaintitieto on tärkeää, koska kun näemme, missä asiat tapahtuvat, milloin ne tapahtuvat ja miksi ne tapahtuvat − voimme nähdä maailman, mitä muut eivät näe.

Enemmän

Missä muut näkevät kaaoksen...

Enemmän

...me autamme näkemään selkeyden.

Enemmän

Missä ihmiset näkevät satunnaisuuden...

Enemmän

...me autamme näkemään kuvioita.

Paikkatiedolla dataohjattua liiketoimintaa


Missä muut johtajat näkevät exceleitä ja tietueita, me autamme sinua näkemään selkeitä tilannekuvia. Paikkatiedon avulla olet aina tilanteen tasalla ja voit pohjata päätökset faktoihin. Voit tarkastella kokonaisuutta ja kohdistaa toimenpiteet oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan.
Show More
Operations Dashboard

Tulevaisuus rakentuu paikkatiedon avulla


Paikkatiedon merkitys arjessamme on merkittävä. Hyödynnämme sitä monesti huomaamattamme esimerkiksi navigoidessamme autolla vuokramökille tai etsiessämme nopeinta reittiä sovittuun tapaamiseen. Paikkatiedon arkipäiväistyessä yhä useampi meistä voi hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia olematta kuitenkaan geodeetti. Oletko valmis rakentamaan tulevaisuutta paikkatiedon avulla? Paikkatieto on avain tehokkaampien yhteiskunnallisten toimintojen rakentamiseen, ylivoimaisen kilpailuedun luomiseen, kestävien tulevaisuuden päätöksien tekemiseen ja uusien innovatiivisten ratkaisujen luomiseen. Se mahdollistaa dataohjatun liiketoiminnan ja antaa sinulle avaimet menestykseen.

Paikkatieto on mukana arjessamme eri tilanteissa ja laitteilla