Mitä hyötyjä ArcGIS Online tuo korkeakouluopetukseen

Julkaistu 20.1.2023

ArcGIS Online on Esrin selainpohjainen paikkatieto-ohjelma ja se muodostaa ArcGIS paikkatietoalustan ytimen, kun alusta otetaan käyttöön SaaS-mallilla Esrin pilvestä. ArcGIS Online pilvipalvelussa hallitaan organisaation jäseniä ja paikkatietosisältöä. Siellä voi myös tuottaa, muokata ja jakaa paikkatietoa sekä rakentaa selainpohjaisia paikkatietosovelluksia.

Jokaisella organisaatiolla on ArcGIS Onlinessa oma tili ja organisaation jäsenillä henkilökohtaiset tunnukset palveluun. Tunnusten kautta henkilö saa pääsyn organisaation paikkatietosisältöön sekä lukuisiin sovelluksiin, joilla paikkatietosisältöä voi tarkastella ja muokata, kuten maastotyöskentelyyn tarkoitettuihin mobiilisovelluksiin sekä selainpohjaisiin sovelluksiin kuten tarinakarttoihin ja tilannekuvasovelluksiin. Myös Esrin työpöytäohjelmisto ArcGIS Pro ja sen laajennososat lisensoidaan ArcGIS Onlinen kautta. Alla on listattu hyötyjä, joita ArcGIS Online tuo korkeakouluopetukseen.

1. Aineistojen hallinta

ArcGIS Onlinessa hallitaan organisaation paikkatietosisältöä. ArcGIS paikkatietoalustaan voi julkaista erityyppisiä paikkatietoaineistoja, jolloin organisaation paikkatietosisältö löytyy yhdestä järjestelmästä, on ajantasaista sekä kaikkien organisaation jäsenten käytettävissä. Tyypillisiä aineistoja ovat mm. taulukot sekä rasteri- ja vektoriaineistot, mutta ArcGIS Onlineen voi tuoda myös ei-paikkatietomuodossa olevia aineistoja, kun pdf-dokumentteja. Näin siis myös tehtävänannon voi jakaa ArcGIS Online pilvipalvelun kautta opiskelijoille.

ArcGIS Onlinen kautta voi jakaa kurssilla käytettävät aineistot opiskelijoille. Aineisot voi jaotella ryhmiin esimerkiksi kurssien mukaan, mikä helpottaa aineistojen hallintaa ja näin voidaan myös rajata pääsyä aineistoihin. ArcGIS Onlinesta opiskelijat saavat aineistot helposti käyttöön eri sovelluksiin, kuten ArcGIS Pro:hon, jossa he voivat käsitellä aineistoja eri tavoin, kuten suorittaa analyyseja.

2. Tulosten jakaminen

Kun opiskelija on käsitellyt aineistoa ArcGIS Pro:ssa, hän voi jakaa kurssin lopputulokset ArcGIS Onlineen joko karttatasoina tai valmiina web-karttoina. Kurssin vetäjä pääsee ArcGIS Onlinen kautta tarkistamaan opiskelijoiden lopputuotokset. Valmiita kurssitöitä varten voi myös luoda oman ryhmän ArcGIS Onlineen, jolloin työt on koottu samaan paikkaan helposti löydettäväksi.

3. Selainpohjaisten paikkatietosovellusten teko

Selainpohjaisten paikkatietosovellusten suosio kasvaa nopeaa vauhtia. Web-sovelluksia voi hyödyntää monipuolisesti osana opintoja. Esimerkiksi sovelluksen luominen voi olla kurssityön / harjoituksen aiheena tai sitten niitä voi hyödyntää vaikkapa kurssien loppuraporttien tekemiseen. Keskeisimpiä ArcGIS Onlinesta löytyviä sovelluksia ovat:

  • Tarinakartta
  • Tilannekuvasovellus
  • Experience builder

Tarinakarttasovellus sopii esitysten ja raporttien tekemiseen, esim. kurssityön esittämiseen muille. Tarinakarttaan voi helposti upottaa kurssilla tehtyjä karttoja. Web-karttojen lisäksi tarinakarttaan voi lisätä muun muassa tekstiä, kuvia ja videoita.

Tilannekuva- ja Experience builer-sovelluksilla voi luoda selainpohjaisia karttasovelluksia, eli käyttöliittymiä web-karttojen päälle, joiden avulla karttaan saa lisää toiminnallisuutta.

Riikka Jantunen
Esri Finland
GIS Specialist


Haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä.