Liikkuva hoitotyö edellyttää tehokkaita työkaluja


Kotikäynnit vaativat aina enemmän resursseja kuin esimerkiksi poliklinikalla potilaan hoitaminen. Siksi liikkuvaa työtä tekevien lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan sujuvien prosessien ja teknologian hyödyntäminen ovat tehokkaan sekä mielekkään toiminnan perusedellytyksiä.

Työn hallinnalla työhyvinvointia ja parempia asiakaskokemuksia

Tutkittiinpa sitten, minkä tahansa toimialan työntekijöitä niin työn hallinta lisää tutkitusti työhyvinvointia. Myös tehtävien fiksulla ja tasapuolisella työnjaolla voidaan vaikuttaa merkittävästi työn tuloksellisuuteen ja mielekkyyteen sekä samalla vastata yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin hoitotarpeisiin. Tarkastellaan seuraavaksi 5 esimerkkikohdan avulla, miten liikkuvan työn sovellus pystyy näihin asioihin vastaamaan.

1. Ajantasaiset tiedot parantavat asiakaskohtaamisia

Liikkuvan työn sovellus on suunniteltu sujuvoittamaan päivittäistä työntekoa. Sovelluksen avulla asiakaskohtaiset muistiinpanot auttavat hoitohenkilökuntaa pysymään jatkuvasti ajan tasalla siitä, mitä kunkin asiakkaan luona on tehtävä. Tämä helpottaa mm. lääkkeiden antamista ja sijaintikohtaisesti vaihteleviin hoitokäytäntöihin mukautumista. Kirjaukset ja kuittaukset hoituvat sovelluksen avulla napin painalluksella. Myös hoitohenkilöstön työnjaon tasaaminen on entistä helpompaa sovellukseen kuuluvien optimointiominaisuuksien avulla.

Henkilöstön työn helpottaminen:

 • Sijaintikohtaiset muistiinpanot mobiiliin, esim. lääkeannostelut
 • Muistutukset erilaisista hoitokäytännöistä
 • Työkuittaukset ja kirjaukset
 • Työn tasaamisen helppous.

2. Optimaalisia reittejä

Liikkuvan työn sovelluksella ajoreitit voidaan suunnitella ja optimoida jo hyvissä ajoin ennen työvuorojen alkamista. Reittien optimoinnin lähtökohdaksi voidaan valita joko ajetut kilometrit tai ajoon käytetty aika. Reittien suunnittelua varten sovellukseen on myös mahdollista tuoda lista pysähdyspaikoista tai sijoittaa pysähdyspaikat manuaalisesti paikoilleen karttanäkymän avulla. Suunnittelun jälkeen valmiit reitit voidaan lähettää hoitohenkilöstön mobiililaitteisiin.  

Ajojen ja pysähdysten optimointi auttaa mm. kellonaikaan sidottujen asioiden hoitamisessa, kuten esimerkiksi lääkkeiden antamista. Valmiiksi optimoitujen reittien avulla liikkuva hoitohenkilöstö vapautuu reittien suunnittelusta ja edestakaisin ajaminen minimoituu. Näin aikaa jää enemmän tärkeimmälle työlle, eli asiakkaiden kohtaamisille.

Ajoreittien optimointi:

 • Reitit voi suunnitella ennen työvuorojen alkamista
 • Työntekijöiden ei tarvitse itse miettiä reittejä
 • Reittejä voi priorisoida lyhyimmän tai nopeimman matka-ajan mukaan
 • Helpottaa aikaan sidottujen tehtävien hoitamista
 • Turhien ajojen minimointi.

3. Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Liikkuvan työn sovelluksella jokaiselle pysähdykselle pystyy määrittämään halutun keston. Tämä helpottaa ja tarkentaa reittien sekä ajojen suunnittelua entisestään, jättäen mahdollisimman vähän arvailujen varaan. Työtä tehdessä jokaisella työntekijällä on tarkasti aikataulutettu reitti. Jos tehtäviin menee kuitenkin hieman odotettua enemmän aikaa, sovellus osaa mukautua näihin muutoksiin reaaliaikaisesti. Pysähdyskohtaisten aikataulujen ja reittien optimoinnin avulla kullekin liikkuvan työn tekijälle voidaan helposti määrittää tarkka reitti, jonka suorittamisen kesto pysyy tietyn ajan puitteissa.

Aikataulutus:

 • Pysähdyksille voi määrittää ajan, joka lasketaan reitin kokonaisaikaan
 • Reaaliaikainen aikataulutus ja arviot aikataululle
 • Tasapuolisempi työnjako työntekijöiden kesken.

4. Ketterää reagointia muuttuviin tilanteisiin

Hoitotyö ei mene aina suunnitelmien ja aikataulujen mukaan. Hoitotyössä muuttuvat tilanteen ovat arkipäivää ja niihin on voitava reagoida mahdollisimman ketterästi. Liikkuvan työn sovelluksella muuttuviin tilanteisiin reagointi helpottuu ja sujuvoituu. Valmiiksi suunniteltuihin ja ajossa oleviin reitteihin voidaan lisätä tai poistaa pysähdyspaikkoja tarpeen mukaan. Näin esimerkiksi akuutteihin tilanteisiin reagoiminen onnistuu joustavasti vaikka lennosta ja välistä jääviä pysähdyksiä voidaan tasata muiden työntekijöiden kesken.

Muuttuviin tilanteisiin reagointi:

 • Mahdollisiin viivästyksiin helppo reagoida pysähdyspaikkoja lisäämällä tai poistamalla
 • Muutokset reitteihin ja aikatauluihin onnistuu lennosta
 • Akuutteihin tapauksiin reagointi nopeutuu.

5. Seurannalla parempaa turvallisuutta

Liikkuvaa työtä tekevien lääkärien ja hoitohenkilökunnan turvallisuuden takaamisella on myös merkittävä rooli työssäjaksamisessa ja työpäivän sujuvuudessa. Henkilöstön reaaliaikaisella seurannalla voidaan lisätä turvallisuudentunnetta ja samalla nopeuttaa hätätilanteisiin reagoimista. Seuranta parantaa siis samalla myös asiakkaiden turvallisuutta.

Turvallisuus:

 • Hoitohenkilöstön reaaliaikainen seuranta GPS:n avulla
 • Lisääntynyt turvallisuudentunne 
 • Parempi reagointi hätätilanteisiin.

Teemu Vilander
Esri Finland Oy

Kiinnostuitko, haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.