Koordinoi kentällä tapahtuvia työtehtäviä digitaalisesti


Asiakkaiden odotukset palvelun laadusta ja ajantasaisuudesta nousevat jatkuvasti. Tämä asettaa haasteita palveluita tuottaville yrityksille niin toiminnan tuottavuuden kuin asiakastyytyväisyyden kannalta. Asiakkaat pysyvät tyytyväisinä, kun luvatut palvelut toimitetaan laadukkaasti ajallaan. Jotta kaikki olisivat tyytyväisiä, palvelun tuottavuuden tulee nousta. Helppo tapa lisätä tuottavuutta on koordinoida resursseja paremmin, kuten henkilökuntaa. Koordinointi paperin ja kynän avulla on kuitenkin tehotonta ja aikaa vievää touhua, mutta digitaalisten ratkaisujen myötä koordinoinnista on tullut helppoa ja nopeaa.

Koordinoi kentällä olevia työntekijöitä digitaalisten karttasovellusten avulla

Digitaaliset karttasovellukset helpottavat niin kentällä kuin toimistossa työskentelevien ihmisten työntekoa. Toimistossa kentällä tapahtuvia työtehtäviä voidaan koordinoida sujuvasti eri kriteerien, kuten henkilöresurssien, osaamisen, läheisyyden ja etäisyyden perusteella. Kentällä olevat työntekijät voivat raportoida statuksensa sekä tehdä muistiinpanoja kartalle. Toiminnasta vastaava esimies pysyy jatkuvasti tilanteen tasalla sekä pystyy priorisoida ja päättää toimenpiteistä nopeasti. 

Digitaalisen kenttätyön koordinoinnin hyötyjä:

Kokonaiskuva tuottavuudesta

  • Jaettu kokonaiskuva kentän ja toimiston välillä parantaa tuottavuutta kun oikea työntekijä menee oikeaan paikkaan, oikeilla välineille, tekemään oikeaa työtä. Kun kaikilla on käytössä sama data, vältytään kalliilta virheiltä ja tehottomuuksilta.

Reaaliaikainen tilannekuva

  • Reaaliaikaisen tilannekuvan avulla kentällä olevien työntekijöiden status on aina selvillä. Ja kun tilannekuvassa tapahtuu odottamattomia muutoksi, voi niihin reagoida nopeasti.

Parantunut tuottavuus

  • Kenttätyön virtaviivaistaminen säästää kaikkien aikaa lisäten tuottavuutta. Asiakkaiden tilaamat palvelut voidaan helposti jakaa erillisinä työtehtävinä työntekijöiden mobiililaitteisiin, joiden kautta edistymisen raportointi onnistuu helposti.

Älykkäät työkalut, älykkäät työntekijät

  • Mobiililaitteiden myötä työntekijöillä voivat hoitaa työnsä organisoidusti, raportoida työn edistymisestä, pyytää apua ja pysyä tuotteliaana. Kaikki tarvittava hoituu yhdellä laitteella ja yhdellä sovelluksella.

Lisääntynyt varmuus

  • Lisääntynyt tekemisen varmuus ja johdonmukaisuus auttaa asiakkaiden odotusten ylittämisessä ja luottamuksen rakentamisessa. Tehokas projektinhallinta reaaliaikaisen tilannekuvan kanssa auttaa palvelulupauksen saavuttamisessa.

 

Teemu Vilander
Esri Finland

Kiinnostuitko, haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.