Bililine2 konenäön avulla tuotettua tietoa

Kokkolan sataman- ja suurteollisuusalueelle kehitetty tilannekuva – ArcGIS-alustaa hyödyntäen

Kuva: Bililine2 konenäön avulla tuotettua tietoa

Julkaistu 14.9.2023

Centria-ammattikorkeakoulussa on tutkittu ja etsitty digitaalisia ratkaisuja entistä turvallisemman teollisuuden työympäristön mahdollistamiseen. 1.6.2016 - 31.12.2019 toteutetussa BILINE-hankkeessa luotiin Kokkolan suurteollisuusalueella liikkuvista koneista, laitteista ja ajoneuvoista sekä ihmisistä digitaalinen turvallisuuden tilannekuva. Kehitystyötä jatkettiin 1.1.2020 – 31.5.2023 Biline2-hankkeessa keskittymällä erityisesti digitaalisen tiedolla johtamisen ja   älykkään tiedonhallinnan mahdollisuuksiin.

Hankkeessa Kokkolan satamasta toteutettiin ArcGIS-alustaa hyödyntäen ajantasainen ja kolmiulotteinen tilannekuva. Visuaalinen näkymä satama-alueesta esittää mm. säätiedot, reaaliaikaisen jäätilanteen ja satamaan saapuvien laivojen sijainnit. Malliin on mahdollista tuoda lisää tietoa lähes mistä tahansa avoimesta lähteestä. Jatkohankkeessa aiempaan tilannekuvaan lisättiin mm. mahdollisuus liikkua ajassa menneeseen ja tulevaan. Aikaulottuvuutta voidaan käyttää esimerkiksi vahinkojen ja onnettomuuksien syiden selvittämisessä. Analysoimalla menneitä tapahtumia, voidaan myös luoda ennustemalleja tulevaisuuteen. Näitä ennustemalleja voidaan tarkentaa entisestään yhdistämällä niihin jo tiedossa olevia tapahtumia, kuten laivojen ja junien aikataulutietoa, työlupia tai ennalta sovittuja huoltotöitä.

Kuva: Biline2 – infrastruktuurin 2D kartta

BILINE2-hankkeessa on kokeiltu myös konenäön käyttämistä käytännössä mm. sataman parkkipaikkojen täyttöasteen seuraamiseen. Digitaalisten 3D-virtuaalimallien, sensoreiden ja konenäön avulla voidaan suurteollisuusalueella ja satamassa toimivien yritysten päivittäistä toimintaa tehostaa ja tarjota samalla kustannushyötyjä. Niitä saadaan mm. optimoimalla erilaisten materiaalien ja raaka-aineiden hallintaan, varastointiin ja kuljetukseen liittyviä tehtäviä.

Mittavan ohjelmistoalan kokemukseni myötä ArcGIS-ohjelmistot ja niiden mahdollisuudet olivat minulle jo ennestään tuttuja. BILINE2-hanke osoittaa hyvin sen, että teknologia ei ole este digitalisaation hyötyjen lunastamiseen myös satamatoiminnassa tai suurteollisuusalueilla", kertoo ammattikorkeakoulu Centriaa edustava digitalisaatiotiimin TKI-päällikkö ja BILINE-projektipäällikkö Heikki Kaakinen.

Lisätietoja hankkeesta: Biline 2 – Kokkolan sataman ja suurteollisuusalueen digitaalinen tiedolla johtaminen.


Haluatko kuulla lisää helposti ja nopeasti käyttöönotettavista ratkaisuistamme? Jätä yhteystietosi alle ja otamme sinuun yhteyttä.