• ArcGIS Dashboards

  ArcGIS Dashboards ja uudet ominaisuudet

  ArcGIS Dashboardsin uusi versio siirtyi aiemmin tänä vuonna beetaversiosta yleiseen käyttöön.

 • ArcGIS Field Maps

  Field Maps -sovelluksella työskentelet myös ilman internet-yhteyttä

  Mobiililaittella työskentelyn haasteena on toisinaan internet-yhteyden hitaus tai katkeaminen, ja joillakin alueilla ei ole ollenkaan Wi-Fiä käytettävissä. ArcGIS Field Mapsia voit käyttää myös ilman internet-yhteyttä, offline-tilassa.

 • ArcGIS Field Maps

  Työnkulkujen automaatio – ArcGIS Field Maps ja Microsoft Power Automate

  Työnkulkuihin liittyvä automaatio helpottaa ajantasaisen tiedon tuottamista ja auttaa muutostietojen välittämisessä niitä tarvitseville.

 • Esri 2020 Land Cover

  Maailmanlaajuinen maankäyttöaineisto avoimeen käyttöön

  Esri julkaisi 19.6.2021 tarkan maailmanlaajuisen maankäyttöaineiston avoimeen käyttöön. Aineiston resoluution on 10 metriä ja se perustuu Sentinel-2 aineistoon vuodelta 2020. Maankäytön luokittelu on toteutettu hyödyntäen neuroverkkoalgoritmia (Deep Learning) sekä laajaa National Geographic Societyn keräämää havaintoaineistoa.

 • ArcGIS ModelBuilder

  Kohdekarttatasojen julkaisu ja korvaaminen ModelBuilderia käyttäen

  Näin rakennat skiptityökalun ArcGIS Pro 2.8 -versiolla ModelBuilderiin.

 • ArcGIS Online - uudet ominaisuudet

  ArcGIS Online sai kesän päivityksessä mm. OGC API Features -tuen ja paljon muuta

  Esrin ArcGIS Online palvelu päivittyi kesällä ja päivitykseen sisältyi monia mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia, joista on käyttäjille paljon hyötyä.

 • Kenttätyön hallinta

  Jaettu tilannekuva ja interaktiiviset tilannekuvanäkymät

  Tietoisuus muiden toiminnasta ja jaettu kokonaiskuva on tärkeä osa tehokasta kenttätyön hallintaa. Organisaation eri toimijoiden tulisi saada heille relevantti informaatio helposti ja nopeasti yhdellä silmäyksellä, reaaliaikaisesti. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista perinteisessä kynä-paperi-maailmassa.

 • Kenttätyön hallinta

  Virtaviivaista kentällä tapahtuvaa datanhallintaa

  Toimintojen digitalisoitumisen myötä datanhallinnan merkitys on kasvanut lähes jokaisella toimialalla. Datan volyymin kasvaessa oikean ja laadukkaan datan kriittisyys korostuu entisestään. Kenttätyön hallinta ei ole tästä poikkeus.

 • Kenttätyön hallinta

  Navigointi ja seuranta digitalisoituvassa kenttätyön hallinnassa

  Navigointi ja seuranta ovat tärkeässä osassa digitalisoituvassa kenttätyön hallinnassa. Navigoinnin avulla kenttätyöntekijät löytävät helposti seuraavaan sijaintiin, oli se sitten osoite tai karttasovellukseen merkitty organisaation resurssi.

 • Kenttätyön hallinta

  Koordinoi kentällä tapahtuvia työtehtäviä digitaalisesti

  Asiakkaiden odotukset palvelun laadusta ja ajantasaisuudesta nousevat jatkuvasti. Tämä asettaa haasteita palveluita tuottaville yrityksille niin toiminnan tuottavuuden kuin asiakastyytyväisyyden kannalta.

 • Kenttätyön hallinta

  Interaktiivinen karttanäkymä apuna kenttätyön suunnittelussa

  Digitaalisen kenttätyön hallinnan perusta ovat muokattavat, interaktiiviset kartat, joiden avulla sijaintitiedon esittäminen on yksinkertaista ja visuaalista.

 • Kenttätyön hallinta

  Kuinka parantaa liikkuvan työn laatua?

  Työn laatu saattaa olla hieman häilyvä ja vaikeasti havainnoitava asia. Myös sen mittaaminen ja vertailu voi asettaa omat haasteensa. Jotta työn laatua voitaisiin parantaa, on ensin oltava selvillä siitä mitä halutaan mitata ja mistä saadaan data, mitä laatu oikeastaan tarkoittaa ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa.

 • Blogikirjoitus

  5 keinoa, joilla tehostat ajanhallintaa ja tuot tehoja liikkuvaan työhön

  Aika on yksi suurimmista yrityksen kulueristä. Kaikkein konkreettisimmin tämä ilmentyy siinä, että yritykset maksavat työntekijöille palkkaa, jonka vastineeksi työntekijät antavat yrityksille aikaansa. Ajanhallinnan tärkeys korostuu varsinkin sellaisilla toimialoilla tai työtehtävissä, joissa suoritettavan työtehtävän sijainti vaihtelee, kuten huollossa, kunnossapidossa, kotisairaanhoidossa ja log

 • Digitaalinen kaksonen

  Digitaalinen kaksonen toimitusketjun ketteryyden parantajana

  Ajantasainen tieto toimitusketjun tapahtumista on yhä tärkeämpää. Asiakkaiden kasvavat odotukset toimitusten nopeudesta, läpinäkyvyydestä ja oikea-aikaisuudesta luovat koko ajan enenevässä määrin painetta toimitusketjua kohtaan.

 • Kenttätyön hallinta

  4 tapaa parantaa kilpailuetua kenttätyön hallinnassa

  Alati digitalisoituva yhteiskunta muuttaa ihmisten ja yritysten toimintatapoja. Tämä vaikuttaa myös tapaan, jolla kentällä tehtäviä töitä tehdään, hallinnoidaan ja koordinoidaan.

 • Avoin data

  Avoin data - mistä on kyse ja miten toimia?

  Esri Finland toteuttamassa Avoin data -webinaarisarjassa perehdytään avoimen datan ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin sisältöön ja tavoitteisiin. Tutustu!

 • Reittien suunnittelu ja jakaminen

  Sujuvuutta reittien suunnitteluun ja jakamiseen

  Esrin ArcGIS-pohjaisilla sovelluksilla reittien suunnittelu ja jakaminen onnistuvat yhtä helposti kuin sormia napsauttaisi. Määrität vain kohteet kartalle, jonka jälkeen sovellus luo optimaalisen reitin kohteiden välille. Tämän jälkeen voit jakaa reitin mobiililaitteeseen ja aloittaa navigoinnin.

 • ArcGIS Pro & TIN-pintamalli

  Autodesk Civil 3D -pinta ArcGIS Pro -korkeuspinnaksi

  ArcGIS Pron ja Civil 3D:n käyttö yhdessä mahdollistavat tarkan 3D-näkymän projektin pohjaksi.

 • ArcGIS-alusta

  Tips & Tricks – Vinkkejä ArcGIS-työskentelyyn

  Asiantuntijamme Jussi Lehtonen kertoi Esri Finland Live Stream 2021 -iltapäivässä vinkkejä, joista hänelle itselleen on ollut hyötyä työskentelyssä ArcGIS-tuotteiden parissa. Toivottavasti niistä on hyötyä myös sinulle!

 • Reittien suunnittelu ja optimointi

  Tehoa operaatioihin reittien suunnittelulla ja optimoinnilla

  Esrin ArcGIS-pohjaisilla sovelluksilla riettien suunnittelu ja optimointi sujuvat ilman suurempaa vaivaa. Määrität vain kohteet kartalle, jonka jälkeen sovellus luo optimaaliset reitit valittujen kriteerien perusteella. Valittuina kriteereinä voit käyttää mm. lyhintä ajoaikaa tai matkaa.

 • ArcGIS-alusta

  ArcGIS Enterprise ─ Ratkaisu vaativaan käyttöön

  ArcGIS Enterprise tarjoaa tietoturvallisen, luotettavan ja skaalautuvan palvelualustan erilaisille paikkatietopalveluille. Videomuotoisessa artikkelissa asiantuntijamme avaa ArcGIS Enterprise -kokoonpanoon kuuluvia komponentteja sekä arkkitehtuuria.

 • ArcGIS-alusta

  Edistyneen analyytikon ja järjestelmän ylläpitäjän rajapinta ArcGIS-alustalle

  ArcGIS API for Python on ArcGIS-alustalle rakennettu Python-kirjasto, jonka avulla voidaan esimerkiksi automatisoida paikkatietoanalyyseihin ja järjestelmän ylläpitoon liittyviä työnkulkuja helposti ja yksinkertaisesti.

 • Taustakartat

  Rasteritaustakartoista vektoriin

  Heinäkuussa 2021 rasterimuotoiset taustakartat siirtyvät vaiheeseen, jossa niitä ei enää sisällön osalta päivitetä. Muutoksen jälkeen vektorimuotoiset taustakartat ovat Esrin oletus taustakarttapalveluille.

 • Sovelluskehitys

  Moderni tapa tuottaa paikkatietosovelluksia selaimeen ja mobiilikäyttöön

  ArcGIS Experience Builder on Esrin moderni ratkaisu omien sovellusten rakentamiseen ilman koodia. Artikkelin sisältämässä esitystallenteessa asiantuntijamme esittelevät ArcGIS Experience Builderia konkreettisten demojen kera.

 • ArcGIS-alusta

  Paikkatietoammattilaisen toimivat ja luotettavat työkalut

  Esri kehittää ArcGIS-alustaa ja sen eri osia jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen ja toiveiden pohjalta. Tässä videomuotoisessa artikkelissa asiantuntijamme kertovat ArcGIS Onlinen, ArcGIS Pron ja ArcGIS Field Mapsin tärkeimmistä uusista ominaisuuksista.

 • Webhook ja ArcGIS Field Maps

  Työnkulkujen automaatio kentällä – ArcGIS Field Maps

  Työnkulkuihin liittyvä automaatio helpottaa ajantasaisen tiedon tuottamista ja auttaa muutostietojen välittämisessä niitä tarvitseville.

 • Hoitotyö ja liikkuva työ

  Liikkuva hoitotyö edellyttää tehokkaita työkaluja

  Liikkuva hoitotyö edellyttää tehokkaita prosesseja ja työkaluja, koska kotikäynnit vaativat enemmän resursseja kuin poliklinikalla potilaan hoitaminen.

 • Kunnat

  Rakennetun ympäristön elinkaari hallintaan

  Ajantasaisen kokonaiskuvan luominen kunnan investoinneista, niiden vaiheista sekä tarvittavista toimenpiteistä on tärkeä, mutta usein haastava kokonaisuus. dmCity tarjoaa tähän helpon ratkaisun.

 • Kuljetus ja logistiikka

  Vaivatonta reititystä yksilöllisiin tarpeisiin

  Miltä kuulostaisi tosielämän reititysratkaisu kuljetus- ja ajohaasteiden ratkaisemiseen? Ratkaisu, mikä säästäisi aikaa, vaivaa, päätä(!!!) ja ylipäätänsä helpottaisi sekä nopeuttaisi työskentelyä?

 • Kuljetus ja logistiikka

  Uudensukupolven navigointisovellus ammattikuljettajien käyttöön

  Uudensukupolven ääniohjattu ArcGIS-Navigator -sovellus on suunniteltu helpottamaan ja tehostamaan kuljetuksia useiden eri pisteiden välillä opastaen ajajaa käännös käännökseltä.

 • Korkeakouluopetus

  ArcGIS-paikkatietoalustan hyödyntäminen korkeakoulujen opetuksessa

  Yhä suurempi osa yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää paikkatietoa toimintansa eri osa-alueilla, ja kysyntä paikkatieto-osaamiselle kasvaa koko ajan. Kerromme tässä blogissa, miksi ArcGIS-alustaa kannattaa hyödyntää korkeakoulujen opetuksessa.

 • TIETOTURVA

  CORS virheilmoituksia

  Tietoturvaa olisi helppo syyttää tästäkin vaivasta, mutta kyseessä on seuraus siitä, että käyttäjän verkkoselailusta pyritään tekemään turvallisempaa.

 • Dataohjattu toiminta

  Paikkatieto tukee koronavirusrokotestrategian onnistumista

  Tämän kirjoituksen esimerkit demonstroivat, miten paikkatietoa voidaan hyödyntää koronavirusrokotteen jakelun suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 • ArcGIS StoryMap

  Vinkkejä tarinakartan tekemiseen

  Näin luot oman näyttävän ja mieleenpainuvan tarinakartan.

 • GIS Day

  GIS Day 18.11.2020 – let’s celebrate!

  GIS-päivän tarkoituksena on kasvattaa paikkatietoutta ja inspiroida ihmisiä löytämään ja hyödyntämään paikkatietoa. Liity mukaan viettämään globaalia juhlaa!

 • Kuormitustestaus

  Testaa ja mittaa

  Tiedättekö kuinka paljon kuormaa julkaisemanne ArcGIS GIS Server palvelunne kestää?

 • Dataohjattu liiketoiminta

  Varo huonoa dataa!

  Huono data vaikuttaa liiketoiminnan prosesseihin ja toimintaan, ja sitä kautta myös kannattavuuteen. Mutta miten voi välttää huonon datan sudenkuopat?

 • Saavutettavuus & ArcGIS

  Miten saavutettavuus on huomioitu Esrin ArcGIS-ratkaisuissa?

  Olemme saaneet Esri Finlandin tekniseen tukeen ja asiakaspalveluun jonkin verran kysymyksiä Esrin ArcGIS-alustan ja eri tuotteiden saavutettavuudesta. Koostimme näistä Q&A-tyylisen kirjoituksen.

 • Skriptit ja ohjelmointi

  Käyttäjätunnusten hallinta skripteissä

  Toisinaan tulee tarve tallentaa käyttäjätunnus skriptiin (python). Miten se tehdään niin, että salasana ei ole sellaisenaan tekstitiedostossa kaikkien luettavissa?

 • Esri User Conference

  Esri User Conference 2020 - Mitä jäi käteen?

  Heinäkuussa Esri User Conference keräsi lähes 90 000 osallistujaa 180 maasta näyttöjen ääreen. Kokosimme tähän bloggaukseen keskeisimmät uutiset ArcGIS-alustan eri osien osalta.

 • Dataohjattu liiketoiminta

  Takaisin työpaikoille!

  Korona muutti työelämää pysyvästi. Niin pomoilta, työntekijöiltä kuin myös toimitiloilta vaaditaan uusia taitoja ja sopeutumiskykyä. Korona-ajan ensimmäisen happotestin työnantajille asetti äkillinen siirtyminen etätyöhön, ja nyt seuraavan testaamisen paikan tuo työntekijöiden palaaminen työpaikoille.

 • Dataohjattu liiketoiminta

  Korona syventää digitalisaation edelläkävijöiden ja perässähiihtäjien kuilua

  Korona on muuttanut tapaamme tehdä töitä, kuluttaa, asioida, elää ja olla pakottaen meidät entistä vahvemmin ja laajamittaisemmin hyödyntämään erilaisia teknologioita ja ohjelmistoja.

 • Maanhankinta

  Paikkatieto on avain onnistuneeseen maanhankintaan

  Tässä kuvitteellisessa esimerkissä näytän, kuinka paikkatietoa voidaan hyödyntää maanhankinnassa.

 • ArcGIS Enterprise

  Kevätkunnostusta

  ArcGIS Enterprise kevätsiivousta eli ArcGIS Web Adaptor, ArcGIS Server ja Portal for ArcGIS palveluiden tarkistuksia.

 • Analytiikka

  Paikkatieto kertoo kysynnän pulssin

  Koronapandemia on muuttanut kuluttajien ostokäyttämistä. Tämä pakottaa vähittäiskaupan etsimään uudenlaisia ratkaisuja, että se pystyy vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.

 • Kenttäoperaatiot

  Vesihuollon digitalisaatio tehdään paikkatiedolla

  Kenttäoperaatioiden tehokkuuden ja yhteistyön parantaminen tapahtuu paikkatietoa ja paikkatietoalustaa hyödyntäen.

 • dataohjattu liiketoiminta

  Anna datan ohjata oikealle polulle – kohti dataohjattua liiketoimintaa

  Jotta Big Datasta olisi jotakin iloa, tulee se jalostaa liiketoiminnan tarpeisiin soveltuvaksi ja sitä pitää osata tulkita.

 • Mitä on paikkatieto

  Tunnista kasvumahdollisuudet ja tee tulosta paikkatiedon avulla

  Paikkatieto ei ainoastaan anna tiedolle fyysistä sijaintia kartalla. Se auttaa ymmärtämään, miksi asiat tapahtuvat ja tuo uusia oivalluksia päätöksenteon tueksi.

 • Dataohjattu liiketoiminta

  Miten teillä mitataan?

  Miten teillä myynnin ja markkinoinnin onnistumista mitataan? Mitä mittarien luvut kertovat sinulle? Helpottaisiko tulkintaa, jos voisit nähdä luvut informatiivisina graafeina ja karttavisualisointeina?

 • Dataohjattu liiketoiminta

  Miten rakennetaan hyvä dashboard?

  Tässä sinulle 5 vinkkiä, miten pääset dashboardin suunnittelussa alkuun.

 • Vastuullisuus

  Paikkatieto edistää kiertotaloutta

  Mitä useampi hyödyntää maantieteellistä ulottuvuutta kiertotalouden edistämisessä, sitä tehokkaammin pystymme yhdessä vastaamaan ilmastohaasteisiin.

 • ArcGIS GeoEvent Server

  Lisää dataa nopeammin

  ArcGIS GeoEvent Server voi tarjota palvelun, johon laitteet voivat lähettää tietoja useita kertoja sekunnissa, mutta jos halutaan yhdistää ArcGIS GeoEvent Server olemassa olevaan viestikeskukseen niin sekin onnistuu.

 • ArcGIS GeoEvent Server

  Uusi vuosi, uudet kojeet

  Developer Summit esitysten motivoimana päätin kokeilla, miten ArcGIS GeoEvent Server pelittää käytännössä.

 • Operations Dashboard for ArcGIS

  Näe reaaliaikainen tilannekuva

  Operations Dashboard for ArcGIS esimerkkejä

  Operations Dashboard for ArcGIS on konfiguroitava web-pohjainen sovellus, jonka avulla voit nähdä liiketoimintakriittiset datat ja työnkulut yhdellä silmäyksellä.

 • Vastuullisuus

  Paikkatieto edistää kestävää kehitystä

  Oikealla ja oikea-aikaisella tiedolla on valtava merkitys, kun ihmiskunta ratkaisee suuria haasteita. Hyödyntämällä sijaintiin sidottua tietoa ja maantieteellistä ulottuvuutta ovat suuretkin haasteet ratkaistavissa.

 • Vastuullisuus

  Paikkatietoteknologia tekee muutoksen näkyväksi

  Paikkatieto on monella tapaa ilmastonmuutoksen ja maapallon ekosysteemin suojelemisen ytimessä. Sen avulla pystymme ymmärtämään ympärillämme tapahtuvien ilmiöiden syitä ja seurauksia sekä mallintamaan asioita.

 • Blogikirjoitus

  Paikkatiedolla ja kiertotaloudella resurssitehokasta rakentamista

  Rakentaminen on Suomen suurimpia luonnonvarojen kuluttajia. Kehitimme tähän Jäte-Äppi applikaation, jonka avulla voidaan tehostaa työmaamateriaalien uusiokäyttöä ja kiertotalouden mukaisen rakentamisen toteutumista sekä vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia.

 • Blogikirjoitus

  Tuottavuutta ja tuotantoketjun optimointia paikkatiedolla

  Liiketoiminnassa menestyminen on monen tekijän summa. Tarvitaan paitsi oikeita tekijöitä, taitavaa henkilöstöhallintaa, jatkuvaa kehittämistä jne., mutta samalla on hallittava ja pystyttävä optimoimaan liiketoiminnan koko elinkaari. Tässä paikkatiedolla ja sen hyödyntämiseen tarkoitetulla paikkatietojärjestelmällä on merkittävä rooli.

 • Blogikirjoitus

  Kilpailuetua paikkatiedosta – muuta sijaintitieto liiketoiminnalliseksi eduksi

  Vastuullinen menestyminen nopeasti muuttuvassa markkina- ja kilpailutilanteessa pakottaa liiketoimintajohtajat etsimään uusia innovatiivisia työkaluja. Päättäjänä hänen on tärkeää osata nähdä potentiaalisten työkalujen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet.

 • Vastuullisuus

  Näe ilmastonmuutos paikkatiedon avulla

  Miten voimme saada huolemme ilmastonmuutoksesta ja sen lieveilmiöistä kuuluviin? Tai ehkäistä sen vaikutuksia? Voisiko ratkaisuna toimia uudenlainen tapa lähestyä asiaa ja siitä tehtävää viestintää?

 • ArcGIS Indoors

  ArcGIS Indoors – älykkäät karttaratkaisut sisätiloihin

  Täsmällisiä digitaalisia sisätilakarttoja, paikannusteknologiaa, optimoituja työnkulkuja ja resurssienhallintaa. Tätä on ArcGIS Indoors.

 • Referenssi

  Metsähallitus kantaa vastuuta ympäristöstä yhteiskunnan parhaaksi

  ArcGIS-paikkatietoalusta on keskeinen väline valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnoinnissa.

 • Vastuullisuus

  Tarinakartat herättävät vastuullisuusteot eloon

  Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä viestinnällä on tärkeä rooli. Tähän tarvitsemme personoituja tapoja kertoa tuotteiden alkuperästä, aidosta ja sinnikkäästä vastuullisuustyöstä.

 • Blogikirjoitus

  Nopeaa ja läpinäkyvää tilannejohtamista

  Ajantasaisen tilannekuvan tuottaminen ja hyödyntäminen onnistuu helpoiten dashboardien, visuaalisten mittaristojen, kautta.

 • Blogikirjoitus

  Toimenpiteiden kohdistaminen tehokkaasti oikeille alueille

  Tunnista alueelliset ominaisuudet ja ymmärrä asiakastasi - menestyt!

 • Blogikirjoitus

  Tieto on valtaa ja sillä johtaminen viisautta

  Visualisoinnin avulla voimme tulkita dataa entistä tehokkaammin ja tehdä tietoisempia päätöksiä.

 • Blogikirjoitus

  Paikkatieto tietojen, prosessien ja ihmisten yhdistävänä tekijänä

  Sijainnin voima tiedonhallinnassa.

 • Vastuullisuus

  Paikkatieto − Avain vastuulliseen toimintaan ja kestävään kehitykseen

  Lue Suvi Valkaman blogikirjoitus siitä, miten paikkatieto ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa.

 • Blogikirjoitus

  Löytöretkellä huippuammattilaisten kanssa – Esri Finlandin 16. toimintavuosi

  Näiden asiantuntijoiden kanssa suunnataan kohti uusi löytöretkiä!

 • Blogikirjoitus

  Sijaintitiedon merkitys teollisuuden palveluliiketoiminnassa

  Digitalisaatio, laitteiden etävalvonta ja esineiden internet nostavat asiakkaiden odotusarvoja.

 • Lataa materiaali

  Tiedonhallinta − Menestyvän liiketoiminnan ydin!

  Miksi liiketoimintajohtajien ja päättäjien pitäisi olla kiinnostuneita tiedonhallinnasta?

 • Blogikirjoitus

  Mitä yhteistä on sijaintitiedolla ja esineiden internetillä?

  Esineiden internet valloittaa vauhdilla arkeamme ja se tulee mullistamaan maailmaamme kiihtyvään tahtiin.

 • Blogikirjoitus

  Data Monetization for Telecom

  Telecom Operators are sitting on a goldmine of their customer’s data.

Show More