Skip to Content

Blogikirjoitus

Paikkatieto on monella tapaa ilmastonmuutoksen ja maapallon ekosysteemin suojelemisen ytimessä. Sen avulla pystymme ymmärtämään ympärillämme tapahtuvien ilmiöiden syitä ja seurauksia sekä mallintamaan asioita.

Blogikirjoitus

Rakentaminen on Suomen suurimpia luonnonvarojen kuluttajia. Kehitimme tähän Jäte-Äppi applikaation, jonka avulla voidaan tehostaa työmaamateriaalien uusiokäyttöä ja kiertotalouden mukaisen rakentamisen toteutumista sekä vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia.

Blogikirjoitus

Liiketoiminnassa menestyminen on monen tekijän summa. Tarvitaan paitsi oikeita tekijöitä, taitavaa henkilöstöhallintaa, jatkuvaa kehittämistä jne., mutta samalla on hallittava ja pystyttävä optimoimaan liiketoiminnan koko elinkaari. Tässä paikkatiedolla ja sen hyödyntämiseen tarkoitetulla paikkatietojärjestelmällä on merkittävä rooli.

Blogikirjoitus

Vastuullinen menestyminen nopeasti muuttuvassa markkina- ja kilpailutilanteessa pakottaa liiketoimintajohtajat etsimään uusia innovatiivisia työkaluja. Päättäjänä hänen on tärkeää osata nähdä potentiaalisten työkalujen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet.

Blogikirjoitus

Miten voimme saada huolemme ilmastonmuutoksesta ja sen lieveilmiöistä kuuluviin? Tai ehkäistä sen vaikutuksia? Voisiko ratkaisuna toimia uudenlainen tapa lähestyä asiaa ja siitä tehtävää viestintää?

Blogikirjoitus

Täsmällisiä digitaalisia sisätilakarttoja, paikannusteknologiaa, optimoituja työnkulkuja ja resurssienhallintaa. Tätä on ArcGIS Indoors.

Referenssi

ArcGIS-paikkatietoalusta on keskeinen väline valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnoinnissa.

Blogikirjoitus

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä viestinnällä on tärkeä rooli. Tähän tarvitsemme personoituja tapoja kertoa tuotteiden alkuperästä, aidosta ja sinnikkäästä vastuullisuustyöstä.

Blogikirjoitus

Ajantasaisen tilannekuvan tuottaminen ja hyödyntäminen onnistuu helpoiten dashboardien, visuaalisten mittaristojen, kautta.

Blogikirjoitus

Tunnista alueelliset ominaisuudet ja ymmärrä asiakastasi - menestyt!

Blogikirjoitus

Tieto on valtaa ja sillä johtaminen viisautta! Visualisoinnin avulla voimme tulkita dataa entistä tehokkaammin ja tehdä tietoisempia päätöksiä.

Blogikirjoitus

Lue Suvi Valkaman blogikirjoitus siitä, miten paikkatieto ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa.

Blogikirjoitus

Näiden asiantuntijoiden kanssa suunnataan kohti uusi löytöretkiä!

Blogikirjoitus

Digitalisaatio, laitteiden etävalvonta ja esineiden internet nostavat asiakkaiden odotusarvoja.

Lataa materiaali

Miksi liiketoimintajohtajien ja päättäjien pitäisi olla kiinnostuneita tiedonhallinnasta?

Blogikirjoitus

Esineiden internet valloittaa vauhdilla arkeamme ja se tulee mullistamaan maailmaamme kiihtyvään tahtiin.

Blogikirjoitus

Telecom Operators are sitting on a goldmine of their customer’s data.