Skip to Content

Dataohjattu toiminta

Tämän kirjoituksen esimerkit demonstroivat, miten paikkatietoa voidaan hyödyntää koronavirusrokotteen jakelun suunnittelussa ja toteuttamisessa.

ArcGIS StoryMap

Näin luot oman näyttävän ja mieleenpainuvan tarinakartan.

GIS Day

GIS-päivän tarkoituksena on kasvattaa paikkatietoutta ja inspiroida ihmisiä löytämään ja hyödyntämään paikkatietoa. Liity mukaan viettämään globaalia juhlaa!

Kuormitustestaus

Tiedättekö kuinka paljon kuormaa julkaisemanne ArcGIS GIS Server palvelunne kestää?

Hankekehittäjän työpöytä

5 vinkkiä hankekehittäjälle, joiden avulla voit löytää säästöjä toteutuskustannuksiin, aikataulutuksiin ja ympäristökuormituksiin. Nappaa vinkit!

Dataohjattu liiketoiminta

Huono data vaikuttaa liiketoiminnan prosesseihin ja toimintaan, ja sitä kautta myös kannattavuuteen. Mutta miten voi välttää huonon datan sudenkuopat?

Saavutettavuus & ArcGIS

Olemme saaneet Esri Finlandin tekniseen tukeen ja asiakaspalveluun jonkin verran kysymyksiä Esrin ArcGIS-alustan ja eri tuotteiden saavutettavuudesta. Koostimme näistä Q&A-tyylisen kirjoituksen.

Skriptit ja ohjelmointi

Toisinaan tulee tarve tallentaa käyttäjätunnus skriptiin (python). Miten se tehdään niin, että salasana ei ole sellaisenaan tekstitiedostossa kaikkien luettavissa?

Esri User Conference

Heinäkuussa Esri User Conference keräsi lähes 90 000 osallistujaa 180 maasta näyttöjen ääreen. Kokosimme tähän bloggaukseen keskeisimmät uutiset ArcGIS-alustan eri osien osalta.

Dataohjattu liiketoiminta

Korona muutti työelämää pysyvästi. Niin pomoilta, työntekijöiltä kuin myös toimitiloilta vaaditaan uusia taitoja ja sopeutumiskykyä. Korona-ajan ensimmäisen happotestin työnantajille asetti äkillinen siirtyminen etätyöhön, ja nyt seuraavan testaamisen paikan tuo työntekijöiden palaaminen työpaikoille.

Dataohjattu liiketoiminta

Korona on muuttanut tapaamme tehdä töitä, kuluttaa, asioida, elää ja olla pakottaen meidät entistä vahvemmin ja laajamittaisemmin hyödyntämään erilaisia teknologioita ja ohjelmistoja.

Maanhankinta

Tässä kuvitteellisessa esimerkissä näytän, kuinka paikkatietoa voidaan hyödyntää maanhankinnassa.

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise kevätsiivousta eli ArcGIS Web Adaptor, ArcGIS Server ja Portal for ArcGIS palveluiden tarkistuksia.

Analytiikka

Koronapandemia on muuttanut kuluttajien ostokäyttämistä. Tämä pakottaa vähittäiskaupan etsimään uudenlaisia ratkaisuja, että se pystyy vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.

Kenttäoperaatiot

Kenttäoperaatioiden tehokkuuden ja yhteistyön parantaminen tapahtuu paikkatietoa ja paikkatietoalustaa hyödyntäen.

dataohjattu liiketoiminta

Jotta Big Datasta olisi jotakin iloa, tulee se jalostaa liiketoiminnan tarpeisiin soveltuvaksi ja sitä pitää osata tulkita.

Mitä on paikkatieto

Paikkatieto ei ainoastaan anna tiedolle fyysistä sijaintia kartalla. Se auttaa ymmärtämään, miksi asiat tapahtuvat ja tuo uusia oivalluksia päätöksenteon tueksi.

Dataohjattu liiketoiminta

Miten teillä myynnin ja markkinoinnin onnistumista mitataan? Mitä mittarien luvut kertovat sinulle? Helpottaisiko tulkintaa, jos voisit nähdä luvut informatiivisina graafeina ja karttavisualisointeina?

Dataohjattu liiketoiminta

Tässä sinulle 5 vinkkiä, miten pääset dashboardin suunnittelussa alkuun.

Vastuullisuus

Mitä useampi hyödyntää maantieteellistä ulottuvuutta kiertotalouden edistämisessä, sitä tehokkaammin pystymme yhdessä vastaamaan ilmastohaasteisiin.

ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server voi tarjota palvelun, johon laitteet voivat lähettää tietoja useita kertoja sekunnissa, mutta jos halutaan yhdistää ArcGIS GeoEvent Server olemassa olevaan viestikeskukseen niin sekin onnistuu.

ArcGIS GeoEvent Server

Developer Summit esitysten motivoimana päätin kokeilla, miten ArcGIS GeoEvent Server pelittää käytännössä.

Operations Dashboard for ArcGIS

Operations Dashboard for ArcGIS esimerkkejä

Operations Dashboard for ArcGIS on konfiguroitava web-pohjainen sovellus, jonka avulla voit nähdä liiketoimintakriittiset datat ja työnkulut yhdellä silmäyksellä.

Vastuullisuus

Oikealla ja oikea-aikaisella tiedolla on valtava merkitys, kun ihmiskunta ratkaisee suuria haasteita. Hyödyntämällä sijaintiin sidottua tietoa ja maantieteellistä ulottuvuutta ovat suuretkin haasteet ratkaistavissa.

Mitä on paikkatieto

Me autamme sinua näkemään maailman, missä kaikelle löytyy selitys.

Vastuullisuus

Paikkatieto on monella tapaa ilmastonmuutoksen ja maapallon ekosysteemin suojelemisen ytimessä. Sen avulla pystymme ymmärtämään ympärillämme tapahtuvien ilmiöiden syitä ja seurauksia sekä mallintamaan asioita.

Blogikirjoitus

Rakentaminen on Suomen suurimpia luonnonvarojen kuluttajia. Kehitimme tähän Jäte-Äppi applikaation, jonka avulla voidaan tehostaa työmaamateriaalien uusiokäyttöä ja kiertotalouden mukaisen rakentamisen toteutumista sekä vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia.

Blogikirjoitus

Liiketoiminnassa menestyminen on monen tekijän summa. Tarvitaan paitsi oikeita tekijöitä, taitavaa henkilöstöhallintaa, jatkuvaa kehittämistä jne., mutta samalla on hallittava ja pystyttävä optimoimaan liiketoiminnan koko elinkaari. Tässä paikkatiedolla ja sen hyödyntämiseen tarkoitetulla paikkatietojärjestelmällä on merkittävä rooli.

Blogikirjoitus

Vastuullinen menestyminen nopeasti muuttuvassa markkina- ja kilpailutilanteessa pakottaa liiketoimintajohtajat etsimään uusia innovatiivisia työkaluja. Päättäjänä hänen on tärkeää osata nähdä potentiaalisten työkalujen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet.

Vastuullisuus

Miten voimme saada huolemme ilmastonmuutoksesta ja sen lieveilmiöistä kuuluviin? Tai ehkäistä sen vaikutuksia? Voisiko ratkaisuna toimia uudenlainen tapa lähestyä asiaa ja siitä tehtävää viestintää?

ArcGIS Indoors

Täsmällisiä digitaalisia sisätilakarttoja, paikannusteknologiaa, optimoituja työnkulkuja ja resurssienhallintaa. Tätä on ArcGIS Indoors.

Referenssi

ArcGIS-paikkatietoalusta on keskeinen väline valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnoinnissa.

Vastuullisuus

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä viestinnällä on tärkeä rooli. Tähän tarvitsemme personoituja tapoja kertoa tuotteiden alkuperästä, aidosta ja sinnikkäästä vastuullisuustyöstä.

Blogikirjoitus

Ajantasaisen tilannekuvan tuottaminen ja hyödyntäminen onnistuu helpoiten dashboardien, visuaalisten mittaristojen, kautta.

Blogikirjoitus

Tunnista alueelliset ominaisuudet ja ymmärrä asiakastasi - menestyt!

Blogikirjoitus

Visualisoinnin avulla voimme tulkita dataa entistä tehokkaammin ja tehdä tietoisempia päätöksiä.

Vastuullisuus

Lue Suvi Valkaman blogikirjoitus siitä, miten paikkatieto ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa.

Blogikirjoitus

Näiden asiantuntijoiden kanssa suunnataan kohti uusi löytöretkiä!

Blogikirjoitus

Digitalisaatio, laitteiden etävalvonta ja esineiden internet nostavat asiakkaiden odotusarvoja.

Lataa materiaali

Miksi liiketoimintajohtajien ja päättäjien pitäisi olla kiinnostuneita tiedonhallinnasta?

Blogikirjoitus

Esineiden internet valloittaa vauhdilla arkeamme ja se tulee mullistamaan maailmaamme kiihtyvään tahtiin.

Blogikirjoitus

Telecom Operators are sitting on a goldmine of their customer’s data.

Show More