Ennakoiva kunnossapito ja anturidata sähköverkko-omaisuuden hallinnassa

 

Julkaistu 23.8.2022

Yhteiskuntamme on riippuvainen sähköstä ja erilaisista järjestelmistä, jotka sitä hyödyntävät. Olemme tottuneet siihen, että sähköä riittää ja saamme sitä ilman häiriötekijöitä. Katkoja pääsee kuitenkin aika ajoin syntymään, kun sähköverkko-omaisuus altistuu normaalin kulumisen lisäksi erilaisille riskitekijöille, kuten ajoittaisille liiallisille kuormituksille ja alati yleistyville sään ääri-ilmiöille. Sähkön toimitusvarmuutta voidaan kuitenkin parantaa verkon säännöllisillä tarkastuksilla ja monitoroinnilla.

Esimerkiksi rutiininomaisilla määräaikaistarkastuksilla voidaan löytää ja dokumentoida vakavia ongelmia, kuten kuluneita johtimia, heikentyneitä eristyksiä, kosteutta ja merkkejä ylikuumentuneista komponenteista. Tosin läheskään jokaisella sähkölaitoksella ei vielä ole reaaliaikaista näkymää laitteiden lämpötiloista. Yksi syy lienee tähän se, että lämpötilatarkastukset ovat usein kalliita ja aikaa vieviä eikä niitä sen vuoksi haluta tehdä säännöllisesti ja johdonmukaisesti, vaikka se olisikin tarpeen.

Elvia on norjalainen sähköverkkoyhtiö, jonka vastuulla on Norjan suurin sähkönsiirtoverkko. Elvia hyödyntää älykkäiden langattomien anturien tuottamaa dataa Esrin ArcGIS-paikkatietoalustalla luodakseen reaaliaikaisen tilannekuvan verkon sähkölaitteiden lämpötiloista. Elvialla käytössä olevat anturit toimivat itsenäisesti ja ne ovat pitkäikäisiä eivätkä ne tarvitse vuosittaista huoltoa.

Elvian ratkaisussa reaaliaikainen anturitieto syötetään suoraan ArcGIS-järjestelmään, jossa se käsitellään, yhdistetään osaksi muuta verkkotietoa ja visualisoidaan helposti ymmärrettävään muotoon, ja saadaan kattava tilannekuva koko sähköverkon toiminnasta. Tämän ratkaisun myötä Elvia on pystynyt luopumaan useista irrallisista sovelluksista ja muodostamaan yhteen ratkaisuun kokonaisvaltaisen tilannekuvan verkko-omaisuudesta. Jos esimerkiksi jossakin verkon komponentissa tapahtuu odottamattomia lämpötilamuutoksia, uusi järjestelmä antaa hälytyksen huoltoryhmälle jatkotutkimuksia varten. Lämpötilan tunnistamisen lisäksi antureita voidaan hyödyntää myös mm. vuotojen ja muuntajien puhdistustarpeen havaitsemiseen sekä muuntamoiden sisäänkäyntien valvontaan.

Elvian ArcGIS-alustaa hyödyntävä anturiratkaisu on tehostanut viestintää ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi reaaliaikaisten omaisuustietojen jakaminen kentällä toimivan tiimin kanssa on sujuvoitunut merkittävästi. Langattomien älykkäiden antureiden ja ArcGIS-alustan yhdistelmän ansiosta Elvia voi nyt visualisoida ja analysoida verkon tapahtumia ajantasaisesti, ja näin havaita odottamattomat muutokset verkko-omaisuuden suorituskyvyssä ennen kuin ne kehittyvät vakavammiksi ongelmiksi. Tämä ennakoiva lähestymistapa on vähentänyt merkittävästi hätäkorjauksia, jotka ovat yleensä kalliimpia kuin rutiininomainen, suunniteltu kunnossapito.

Voit tutustua aiheeseen ja esimerkkeihin tarkemmin täältä: www.esri.com/en-us/landing-page/industry/electric-and-gas/2020/elvia-case-study

Saku Ristolainen
Esri Finland
Sales Development Representative

 

Haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä alla olevalla lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä.