Digitaalinen kaksonen toimitusketjun ketteryyden parantajana


Ajantasainen tieto toimitusketjun tapahtumista on yhä tärkeämpää. Asiakkaiden kasvavat odotukset toimitusten nopeudesta, läpinäkyvyydestä ja oikea-aikaisuudesta luovat koko ajan enenevässä määrin painetta toimitusketjua kohtaan.

Tänä päivänä toimitusketjun reaaliaikainen seuranta on mahdollista mm. IoT-ratkaisujen ja toimitusketjun mallintamisen avulla. Digitaalisen kaksosen avulla päätöksenteko nopeutuu ja toimitusketjuun saadaan läpinäkyvyyttä. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaiden odotuksiin pystytään tulevaisuudessa vastaamaan entistä paremmin.

Mikä on digitaalinen kaksonen ja mihin se perustuu?

Nykymaailmassa toimitusketju tuottaa jatkuvasti dataa, mikä mahdollistaa digitaalisen kaksosen rakentamisen. Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen kopio yrityksen fyysisistä omaisuuseristä, prosesseista tai järjestelmistä. Kun jotain muuttuu fyysisessä maailmassa, muuttuu se reaaliaikaisesti myös digitaalisessa kaksosessa.

Digitaalisen kaksosen avulla verkoston hienosäätö onnistuu entistä nopeammin. Datan ja erilaisten näkymien avulla toimitusketjun suoriutumisesta saa paremman ja selkeämmän tilannekuvan. Tämä nopeuttaa muuttuviin tilanteisiin reagointia ja helpottaa asiakkaiden odotuksiin vastaamista.

Digitaalinen kaksonen mahdollistaa useiden liiketoiminnallisten hyötyjen saavuttamisen:

 • Ketteryyden ylläpitäminen
 • Muuttuviin tilanteisiin reagointi
 • Parempaa yhteistyötä toimittajien, partnereiden ja asiakkaiden kanssa
 • Älykkäät optimoinnit
 • Tiedolla johtamisen ja paremmat päätökset
 • Läpinäkyvyyden
 • Toimitusketjun mm. materiaalivirtojen seurannan ja aikataulutuksen monitoroinnin alusta loppuun
 • Tarjonnan ja kysynnän tasapainottamisen.

Tämän kaiken sivutuotteena asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus kasvaa.

Digitaalinen kaksonen tuo liiketoiminnalle arvoa mm. seuraavilla tavoilla:

 • Reaaliaikaisten liikennevaroitusten avulla pystytään välttämään mahdolliset esteet liikenteessä ja pitämään palvelutaso korkealla uuden optimaalisen reitin avulla.
 • Aikaisemmin ajettujen reittien analysointi alusta loppuun voi paljastaa mahdollisia heikkouksia, jotka voidaan ratkaista uudelleenreitityksellä.
 • IoT-ratkaisujen avulla tuotteiden jäljittäminen on entistä helpompaa. Esimerkiksi takaisinvedot on nopeampi toteuttaa.

Digiaalisen kaksosen maturiteettitasot:

 • Reaaliaikainen reagointi - Ymmärrä, mitkä kohdat toimitusketjusta ovat uhattuina.
 • Pitkäaikainen optimointi - Toimitusketjuista saatavan datan analysointi voi paljastaa heikkouksia ja vahvuuksia sekä lisätä yleistä tehokkuutta.
 • Strateginen merkitys - Sen sijaan, että toimitusketju olisi vain kuluerä, tee siitä osa organisaation strategiaa.


Teemu Vilander
Esri Finland

Kiinnostuitko, haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.