ArcGIS Experience Builder -sovelluksella data konkretisoituu kiinnostavaan ja ymmärrettävään muotoon


Julkaistu 11.1.2022

Aapeli Leminen louhii tietoa paikkatietomenetelmin ja nykyaikaisin työvälinein, ja tekee näkyväksi asioita ja ilmiöitä, jotka muuten jäisivät pimentoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiantona hän toteutti päättäjille suunnatun Lihavuuteen liittyvä sairastavuus -karttapalvelun. Leminen toteutti palvelun sovellusten ja verkkosivujen luomiseen tarkoitetulla ArcGIS Experience Builder -sovelluksella.

Suomen metsäkeskuksessa paikkatietoasiantuntijana toimiva Aapeli Leminen on opiskellut ja toiminut tutkijana Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella. Hän on tutkinut paikkatietomenetelmin (GIS) terveydenhuollon saavutettavuutta ja sote-palveluiden käyttöön liittyviä epäsuoria kustannuksia, kuten potilaiden aika- ja matkakustannuksia. Leminen on kehittänyt kustannusmallia, jolla näitä kustannuksia voidaan mitata potilasrekisteriaineiston pohjalta. Hän on myös selvittänyt yhteiskunnallista kustannussäästöpotentiaalia, joka olisi saavutettavissa vaihtoehtoisilla liikkumistarvetta vähentävillä hoitotoimenpiteillä, kuten omaseurannalla. Lemisen tutkimus sijoittuu Siun soten alueelle Pohjois-Karjalassa.

Ihmisiin, yrityksiin ja organisaatioihin sekä niiden toimintaan liittyvää tietoa kerätään ja varastoidaan valtavia määriä. Tavat, joilla tietoa kerätään ja miten sitä tallennetaan vaikuttavat siihen, kuinka paljon hyötyä tiedoista on. Datan hyödyntämisessä puolestaan olennaista on se, miten kerättyjä tietoja osataan jalostaa ja havainnollistaa ymmärrettävään muotoon.

Tieteellisen tutkimuksen ja analyysien tulokset raportoidaan perinteisesti kirjoittamalla. Tuloksia havainnollistetaan staattisin kuvin ja kaavioin. Aapeli Leminen on perinteisten menetelmien lisäksi kiinnostunut uusien verkkopohjaisten järjestelmien ja sovellusten hyödyntämisestä. Hän uskoo, että niiden myötä tutkimuksien vaikuttavuus lisääntyy, kun tietoa voidaan jakaa tehokkaasti eteenpäin esimerkiksi päättäjille hyödynnettäväksi.  

Päättäjille suunnatun Lihavuuteen liittyvä sairastavuus -karttapalvelun tiedot pohjautuivat THL:n laajoihin väestötutkimusaineistoihin sekä hoitoilmoitusjärjestelmän ja KELA:n lääkerekisterin tietoihin. Leminen päätyi hyödyntämään ArcGIS Experience Builder -tuotetta kokeilemalla erilaisia sovelluksia ja testaamalla sitä, miten aineistot ja niiden olennaiset asiat saa parhaiten tuotua esille. Lihavuuteen liittyvä sairastavuus -karttapalvelun toteutukseen ArcGIS Experience Builder soveltui Lemisen mukaan hyvin, sillä hän halusi sovelluksen käyttöliittymään kartan lisäksi myös muita toiminnallisuuksia. Leminen suunnitteli karttapalvelun käyttäjälähtöisesti siten, että kuka tahansa voi tutustua tietoihin helposti. Käyttöliittymän käyttö on vaivatonta ja palvelussa voi valita alueita joko tarkempaan tarkasteluun tai verrata niitä toisiinsa.

Aapeli Leminen kannustaa muita sovellusten ja verkkosivujen tekijöitä kokeilemaan ArcGIS Experience Builderia. ”Tuotetta on helppo käyttää, eikä sinun tarvitse kirjoittaa riviäkään koodia rakentaaksesi sovelluksen. Mikäli kaipaat apua tai inspiraatiota, löydät ohjevideoita ja tukimateriaaleja verkosta. Valmiita työkaluja ja lisäosia on paljon, jolloin sovelluksen rakentajana voit keskittyä käytössä olevaan dataan ja siihen, mitä haluat siitä muille kertoa. Itse sain uusia ideoita omaan tekemiseeni, kun näin, mitä kaikkea oli tarjolla”, tiivistää Aapeli Leminen.

Mikä on ArcGIS Experience Builder?

ArcGIS Experience Builder on alusta verkkosovellusten ja verkkosivujen luomiseen, käyttöönottoon ja hallinnontiin.

ArcGIS Experince Builderin valmiilla ja muokattavilla esitysmalleilla ja -pohjilla paikkatietoaineistot heräävät mielenkiintoisiksi sovelluksiksi ja verkkosivuiksi. Vaikka eri laitteilla toimivien, näyttävien 2D- ja 3D-toteutusten tuottaminen onnistuu hyvin ilman koodaustaitoa, voi kehittäjätyökalujen avulla sovelluksia muokata, rakentaa ja tuottaa lisää.

ArcGIS Experience Builder on ratkaisu, jolla eri alojen organisaatiot voivat luoda sovelluksia ja verkkosivuja nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ennen kaikkea se on työkalu, jolla paikkatietoa sisältävät aineistot heräävät eloon siten, että ihmiset voivat niihin tutustua ja syventyä.

Saija Kosonen
Esri Finland
Marketing Director

Kiinnostuitko, haluatko kuulla lisää? Laita meille viestiä ja otamme sinuun yhteyttä pikimmiten.