Ennaltaehkäise haitat ja paranna systemaattisesti


Vastuulliset organisaatiot toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat eri sidosryhmien edut ja odotukset tähdäten samalla kannattavaan toimintaan. Turvallisuus ja siitä huolehtiminen on osa työnantajien tekemää vastuullisuustyötä. Panostaminen turvallisuuden kehittämiseen kannattaa, sillä sen seurauksena paranevat niin fyysiset, sosiaaliset kuin psyykkiset olosuhteet, joilla puolestaan on positiivista vaikutusta niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Miten teillä havainnoidaan turvallisuusriskit? Entä miten läheltä piti -tilanteita seurataan? Tukevatko teknisen valvonnan tarkoitus, laitteet ja käytettävät menetelmät turvallisuutta? 

Kenelle?


Tämä webinaari sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita sijaintitiedon hyödyntämisestä turvallisuuden kehittämisessä. 

Vesi pulppuaa kadulle, kun kenttätyöntekijä tulee selvittämään tilannetta -kuvituskuva

Ohjelma


Tervetuloa!

Puhujien esittäytyminen

Liiketoiminnan vastuullisuus ja turvallisuus

Esri Finland näkökulmia turvallisuuden kehittämiseen sijaintitiedon avulla

Lyhyt demo

Yhteenveto

Vesihuoltoalan ammattilaiset hyödyntämässä paikkatietoa ja IoT:a tabletilta kuvituskuva

Webinaarin puhujat

Show More
Show More

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Ilmoittaudu mukaan ja lähetämme ilmoittautumisvahvistuksen sekä liittymisohjeet sähköpostiisi.